Từ vựng IELTS chủ đề Culture (Văn hóa) - IELTS Writing

Trong bài thi IELTS, chủ đề học thuật và yêu cầu vốn từ vựng chuyên sâu luôn là bài toán khó đối với người ôn tập. Đặc biệt là các chủ đề như Culture, không chỉ đòi hỏi kiến ​​thức nền tảng mà còn phải có vốn từ vựng phù hợp để mô tả ngữ cảnh. Để hiểu rõ điều này, DOL English mang đến cho bạn bộ từ vựng IELTS chủ đề Culture, gồm 15 từ/cụm từ thông dụng và 2 bài tập đi kèm. Hãy xem những từ/cụm từ này của DOL là gì nhé!

Từ vựng IELTS chủ đề Culture (Văn hóa) - IELTS Writing