Từ vựng IELTS chủ đề Hobbies - IELTS Speaking part 1

Các câu hỏi về chủ đề Hobbies thường được đưa ra trong bài thi IELTS. Hầu hết chúng ta ít hay nhiều thì cũng phải biết giới thiệu hoặc nói về những sở thích của bản thân cho người khác. Trong phần thi Speaking cũng như Writing, nếu có thêm những từ mới trong bộ từ vựng IELTS chủ đề Hobbies sau đây, chắc chắn sẽ là một lợi thế. Bộ từ vựng gồm 16 từ/cụm từ và 2 bài tập ôn luyện kiến thức cuối bài. Chùng ta cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng IELTS chủ đề Hobbies - IELTS Speaking part 1