10+ Từ vựng IELTS hay chủ đề Technology (Công nghệ)

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế qua Internet vạn vật. Và tất nhiên Chủ đề Technology sẽ là một topic nóng nhất có thể được đưa ra trong kì thi IELTS. Vì lý do đó, hôm nay DOL English đặc biệt mang đến cho bạn bộ từ vựng IELTS chủ đề Technology với 14 từ/cụm từ thông dụng, kèm 2 bài luyện tập từ mới bên dưới. Bây giờ, hãy cùng nhau xem 14 từ vựng đó là gì nha!

10+ Từ vựng IELTS hay chủ đề Technology (Công nghệ)