15+Từ vựng IELTS theo chủ đề Tourism phổ biến nhất

Trong bài viết này, DOL sẽ cùng các bạn khám phá các từ vựng IELTS chủ đề Tourism theo sơ đồ tư duy: ảnh hưởng tích cực (positive effects), ảnh hưởng tiêu cực (negative effects) và future of tourism (tương lai ngành du lịch). Bài viết gồm hơn 15 cụm từ IELTS hay được trình bày theo sơ đồ tư duy hình ảnh, danh sách từ, và bài tập để ôn lại từ. Bây giờ thì mình bắt đầu nhé!

15+Từ vựng IELTS theo chủ đề Tourism phổ biến nhất