Hướng dẫn viết dạng Discuss Both Views trong IELTS Writing Task 2

ielts writing task 2 discuss both views
IELTS Writing Task 2 yêu cầu bạn viết một đoạn essay cho một vấn đề xã hội tương đối quen thuộc. Có tổng cộng 4 dạng câu hỏi trong phần thi này, trong đó dạng Discuss Both Views and Give Opinions là một dạng tương đối khó do thi sinh gặp khó khăn trong việc phát hiện yêu cầu của đề cũng như triển khai ý làm bài. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về dạng bài này cũng như làm quen các bước cần thiết giúp bài viết của bạn trở nên hoàn thiện và đạt điểm cao hơn . Chủ đề liên quan: Hướng dẫn viết Advantages – Disadvantages trong IELTS Writing Task 2

Đề bài sẽ đưa ra một chủ đề xã hội và 2 quan điểm (thường là trái ngược nhau) về vấn đề đó. Nhiệm vụ của bạn là thảo luận về 2 quan điểm đó đồng thời đưa ra ý kiến cá nhân của mình.

Câu trả lời của bạn cũng phải đảm bảo đáp ứng được 4 yêu cầu sau đây:

 • Task Response:Bạn phải hiểu rõ vấn đề đặt ra và các quan điểm xung quanh nó để từ đó có thể thảo luận một cách chính xác cũng như đưa ra ý kiến cá nhân hợp lý với vấn đề;
 • Coherence and Cohesion:Các ý trong bài phải được sắp xếp theo một hệ thống dễ hiểu cho người đọc. Các đoạn văn viết phải cho thấy một sự liên kết cũng như cách chia đoạn là hợp lý;
 • Lexical Resource:Câu trả lời của bạn phải cho thấy sự đang dạng và chính xác trong cách dùng từ tiếng Anh;
 • Grammatical Range and Accuracy:Bài viết của bạn phải có nhiều cấu trúc câu đa dạng và được sử dụng chính xác.

1. Cách nhận biết dạng đề Discuss both views

Dạng đề Discuss Both Views sẽ đưa ra 2 quan điểm và câu hỏi trong bài sẽ là Discuss both views and give your opinion.

2. Lưu ý về cách nhận biết

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, bạn cần phải viết tối thiểu 250 từ cho bài viết của mình.

Điểm của bài Task 2 sẽ chiếm ⅔ điểm tổng trong phần thi IELTS Writing Test của bạn.

Bài thi IELTS sẽ không giới hạn thời gian làm bài Task 2 mà tùy thuộc vào thời gian làm Task 1 của bạn. Tổng cộng thời gian làm bài cho cả 2 phần là 60 phút. Tuy nhiên, để có đủ thời gian phân tích đề và làm viết câu trả lời, bạn nên dành ra 40 phút cho phần thi này.

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, bài essay của bạn phải được viết bằng ngôn ngữ học thuật trang trọng. Nghĩa là:

 • Các ý chính trong bài viết phải được chia đoạn riêng biệt. Mỗi đoạn mang một ý chính và phải có câu chủ đề cho từng đoạn ở đầu;
 • Các câu văn phải bao gồm đầy đủ các thành phần chính trong câu (S + V). Cấu trúc câu phải hoàn chỉnh và chính xác;
 • Hạn chế lặp từ, vốn từ phải đa dạng và phải được sử dụng đúng ngữ cảnh. Hạn chế sử dụng những từ mang ý nghĩa tuyệt đối (Absolutely, definitely, obviously,…);
 • Hạn chế sử dụng những tiếng lóng (slang).

Ví dụ:

 • NOT ACADEMIC: your assignment is really bad!;
 • ACADEMIC: Your assignment still has rooms for improvement;
 • NOT ACADEMIC: Everyone is using social media these days (too broad);
 • ACADEMIC: A significant amount of human population is using social media recently;
 • NOT ACADEMIC: I have the best solution to the problem. (Too certain);
 • ACADEMIC: I would suggest this solution to the problem.

B. II. Cấu trúc bài viết dạng discuss both views

Một bài viết essay Task 2 dạng discuss both views có cấu trúc chuẩn như sau:

1. Intro

Mở bài giúp người đọc hiểu được chủ đề của bài viết cũng như là ý kiến của bạn về vấn đề đó. Một mở bài chuẩn thường từ 2-3 câu.

Lưu ý: Ở phần mở bài, bạn nên trả lời trực tiếp ý kiến cá nhân của bản thân về chủ đề đó. Đừng trả lời vòng vo hay giải thích dài dòng.

2. Body

Sau khi đã giới thiệu về chủ đề của bài viết và ý kiến của bạn về vấn đề dưới dạng tổng quát, phần thân bài là lúc bạn sẽ phân tích chi tiết 2 quan điểm được đưa ra trong vấn đề cũng như ý kiến của bạn cho từng quan điểm.

Ở dạng đề discuss both views, thông thường 2 quan điểm về vấn đề sẽ trái ngược nhau. Ở thân bài 1, nhiệm vụ của bạn là phân tích quan điểm mà bạn không ủng hộ. Ở thân bài 2, bạn sẽ phân tích quan điểm mà bạn ủng hộ và nêu lên ý kiến của bản thân cho thấy tại sao quan điểm này lại được bạn ủng hộ. Một đoạn thân bài chuẩn sẽ có cách sắp xếp ideas sau:

 • Reason;
 • Causes and Effects.

3. Conclusion

Mục tiêu cho bạn ở phần kết luận là tóm tắt lại 2 quan điểm và khẳng định lại ý kiến cá nhân. Có một số trường hợp một số bạn sẽ viết thêm về prediction (dự đoán) hoặc suggestion (gợi ý) có liên quan đến câu hỏi chủ đề.

Tuy nhiên, các bạn chỉ cần bám sát sườn bài và đáp ứng các yêu cầu của dạng đề này thì sẽ đạt được điểm như mong muốn.

C. III. 4 bước viết bài IELTS Writing Task 2 dạng Discuss both views

Để có thể hoàn thành được một bài essay theo bố cục chuẩn vừa giới thiệu ở trên, các bạn nên tham khảo các bước viết bài sau:

Ví dụ:

“Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.”

Discuss both views and give your opinion.

Bước 1: Phân tích đề bài và xác định câu trả lời

Ngay sau khi đọc và hiểu rõ đề bài, chúng ta cần phải xác định được hướng viết bài của chúng ta. Trong dạng đề discuss both views, sau khi hiểu được 2 quan điểm, bạn phải xác định được ý kiến của mình sẽ đồng tình với quan điểm nào. Nhiều bạn mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình thích quan điểm nào hơn.

Thật ra, bài thi IELTS là để kiểm tra trình độ giao tiếng tiếng Anh của bạn chứ không phải là bài thi nhận thức xã hội. Do những vấn đề đưa ra trong phần thi IELTS Writing Task 2 thường không có quan điểm nào tối ưu hay đúng nhất, bạn hãy lựa chọn quan điểm nào mà bạn dễ viết nhất. Dễ viết ở đây có nghĩa là quan điểm nào mà bạn có thể nghĩ ra được ngay ý để viết và mở rộng.

Sau khi đã xác định được hướng đi của bài viết, bạn bắt đầu brainstorming và lập dàn ý

Bước 2: Lập dàn ý

Trước khi bắt tay vào viết bài, bạn hãy bỏ ra từ 2-10 phút đề lập dàn ý từng phần cho bài viết của mình. Dàn ý của bài viết giúp bạn hệ thống tất cả các ý tưởng mà bạn nghĩ ra cho bài viết của mình. Ý tưởng được hệ thống rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng mở rộng ý hơn bằng những luận cứ và ví dụ. Ngoài ra, dàn ý còn giúp bạn thiết lập một idea flow hoàn chỉnh và mạch lạc, bạn sẽ khó mà viết lạc đề được.

Dàn ý cho dạng đề discuss both views như sau:

Phần Nội dung viết
Intro Chủ đề của câu hỏi;
Câu trả lời của bạn.
Thân bài Quan điểm 1 (không đồng ý)
Quan điểm
Cause and Effects
Quan điểm thứ 2 (đồng ý)
Quan điểm
Cause and Effects
Conclusion Tóm tắt lại câu trả lời

Áp dụng vào ví dụ ta có dàn ý sau

Phần Nội dung viết
Intro After high school graduation, 2 options: (A): Get a job or (B):Continue education⇒ A has some advantages in short-term like practical skills and money, etc, but for long-term, B is more competent
Thân bài Quan điểm 1 (không đồng ý): getting a job is only advantageous in short-term
Reason 1: Earn money as soon as possible ⇒ become independent right after leaving school
Reason 2: Gain real working experience quick and learn practical skills ⇒ Progress in career
Quan điểm 2 (đồng ý): Continue colleges or university has long-term advantages
Reason 1: Academic qualifications are required in many professions. ⇒ Have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries compared to having no academic certification.
Reason 2: the job market is competitive ⇒ Young people without qualifications from a university or college will not be able to compete.
Conclusion I understand why people choose to skip college to get a job after high school graduation but I believe studying in a university/college is more beneficial in the long run

Bước 3: Viết bài

Intro

Paraphrase the question: Phần introduction chuẩn thường khoản 2-3 câu. Ở câu đầu tiên, bạn sẽ giới thiệu chủ đề được đưa ra trong đề bài. Cách tốt nhất để có một câu giới thiệu chủ đề chuẩn là paraphrase lại đề bài. Một số cấu trúc câu thường dùng:

 • Although some people think S + V, others disagree and believe that S+V;
 • People have different views about whether S + V.

Thesis statement: Sau khi đã giới thiệu về chủ đề của bài viết, bạn bắt đầu thể hiện ý kiến của mình. Một số cấu trúc thường dùng:

 • While I understand why some people believe the former view is true, I think the latter is more reasonable.

=>Áp dụng vào ví dụ ta có Introduction sau:

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are some benefits to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university.

Body

 • Quan điểm không đồng tình:

Như đã đề cập ở các phần trước, một đoạn văn thân bài chuẩn sẽ bắt đầu bằng câu giới thiệu chủ đề (topic sentence). Sau đó, các bạn sẽ bắt đầu phân tích chủ đề bằng lập luận và ví dụ cụ thể.

 • Quan điểm đồng tình:

Tương tự như phần body 1, phần body 2 cũng bắt đầu bằng câu topic sentence. Bạn sẽ giới thiệu về quan điểm trong câu hỏi mà bạn đồng ý và từ đó phân tích chi tiết hơn về quan điểm đó.

 • Một số cấu trúc câu thường dùng:
  • Topic Sentence: On the one hand, there are several reasons why people think that S + V in the short term/ in some cases/ in some aspects.
  • Reason: Firstly, S+V  – One reason could be that S + V
  • Cause and Effect: This leads to + N – This + V – As a result, S + V

=>Áp dụng vào ví dụ ta có bài viết:

Body 1:

The option to start work straight after school is only attractive because of its short-term outcomes.  Many young people want to start earning money as soon as possible.  In this way, they can become independent right after leaving school, and they will be able to afford their own house or start a family. In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly. They will have the chance to gain real experience and learn practical skills related to their chosen profession. This may lead to promotions and a successful career.

Body 2:

On the other hand, I believe that it is more beneficial in the long run for students to continue their studies. Firstly, academic qualifications are required in many professions. For example, it is impossible to become a doctor, teacher or lawyer without having the relevant degree. As a result, university graduates have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries than those following the aforementioned approach. Secondly, the job market is becoming increasingly competitive, and sometimes there are hundreds of applicants for one position in a company. Young people who do not have qualifications from a university or college will not be able to compete for their favorite positions and will have to settle for low income occupations.

Conclusion

Ở phần kết bài, chúng ta tóm tắt lại câu trả lời của bản thân. Lưu ý, các bạn không được phép đưa thêm ý kiến mới vào trong thân bài và cũng không được copy y chang mở bài vào trong thân bài.

Cấu trúc câu thường dùng:

 • In conclusion, although it is partly true that S + V in some cases, I still support the view that S + V.

⇒ Ta có Conclusion sau:

For the reasons mentioned above, it seems to me that students are more likely to be more successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

Bước 4: Kiểm tra lại bài

Hãy dùng những phút còn lại sau khi hoàn thành bài viết để đọc lại và phát hiện cũng như sửa chữa các lỗi sai chính tả, ngữ pháp. Sau cho cùng, phần ngữ pháp và từ vựng chiếm 50% số điểm của bạn.

Thông qua bài viết này, DOL English đã có một cách nhìn cụ thể hơn về 1 trong 4 dạng đề của phần thi IELTS Writing Task 2. Đây là một dạng đề tương đối khó do bạn sẽ phải phân tích 2 quan điểm. Vì thế, việc tìm ra câu trả lời “dễ” để có thể tìm ra được ý mở rộng được là việc bạn nên ưu tiên thực hiện đầu tiên. Sau đó, viết dàn ý sẽ giúp cho bạn có một hệ thống ý tưởng cụ thể để viết bài. Sau khi viết thì cũng nên dành thời gian để kiểm tra lại bài nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *