IELTS Reading được chia thành 14 dạng hay 2 dạng?

Trước giờ khi học IELTS Reading, học viên thường được dạy có tổng cộng 14 dạng câu hỏi. Nhưng liệu cách chia thành 14 dạng này có phải là cách chia hiệu quả và dễ học nhất chưa? Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra một cách phân dạng câu hỏi thông minh hơn bằng cách nhìn vào bản chất thật sự của những dạng câu hỏi này. 

14 dạng hay 2 dạng