Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing General Training band 8.0+

IELTS General Training thường ít phổ biến hơn IELTS Academic ở Việt Nam. Vì vậy, nguồn tài liệu về kì thi này ở Việt Nam thường không nhiều và tài liệu cũng không đảm bảo chất lượng, gây nhiều khó khăn cho học viên trong quá trình ôn luyện. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho bạn 18 bài mẫu IELTS Writing General Training thuộc 6 dạng đề khác nhau để thí sinh tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của mình.

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing General Training