Có các cấp độ IELTS nào hiện nay? Đặt mục tiêu IELTS bao nhiêu là đủ?

Bài viết hôm nay DOL sẽ cung cấp đến các bạn góc nhìn tổng quan về IELTS và các cấp độ IELTS để giúp bạn có định hướng về lộ trình ôn luyện đạt hiệu quả cao. 

viết tắt cho International English Language Testing System (Hệ thống kiểm tra khả năng tiếng Anh quốc tế). Điều này đồng nghĩa với việc IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, không phải là một chương trình học tiếng Anh nào cả.

Cấp độ IELTS được xác định và thể hiện hiện qua hệ thống điểm số bài thi của IELTS (0-9) bao gồm điểm số tổng (IELTS Overall Score) và điểm thành phần của bốn kỹ năng Listening (Nghe), Speaking (Nói), Reading (Đọc), Writing (Viết).

Có các cấp độ IELTS nào? Đặt mục tiêu IELTS thế nào cho phù hợp?