Cấu trúc bài thi IELTS chi tiết 4 phần và những thông tin cần lưu ý

Cấu trúc đề thi IELTS gồm 4 phần: Listening (Nghe), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writing (Viết). Thí sinh sẽ làm 3 phần đầu tiên của bài kiểm tra trong cùng một ngày, theo thứ tự sau: Nghe, Đọc và Viết (không có khoảng nghỉ giữa các bài kiểm tra này). Phần thi Nói sẽ diễn ra trong cùng, trước hoặc sau ngày thi 3 kỹ năng còn lại. Để hiểu hơn nữa về cấu trúc bài thi IELTS 2022 ở từng kỹ năng, hãy cùng DOL đọc ngay bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc đề thi IELTS chi tiết và chuẩn xác nhất