Tổng hợp các Linking words - từ nối thông dụng trong IELTS

Linking words for IELTS không chỉ là công cụ nối câu chuyển ý mà còn là cầu nói đến band điểm mơ ước của bạn. Nói cách khác, không sử dụng linking words giống như qua sông không có cầu và phải tự bơi qua. Mà thường thì khi bơi không ai nói hay viết được phải không? Vậy nên hãy cùng DOL đặt từng viên gạch linking words để xây cầu cùng bạn nhé. Sau bài này, bạn sẽ được trang bị: Kiến thức chung về linking words; Một loạt các connecting words theo mục đích; Cách vận dụng linking words vào bài thi viết và nói và Một số mẹo hay ho về loại công cụ này.

Tổng hợp các Linking words - từ nối thông dụng trong IELTS