Family Idioms – Thành ngữ tiếng anh hay về gia đình

Một trong những yếu tố giúp bạn có thể nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ chính là khả năng sử dụng thành thạo và chính xác các Family idioms (thành ngữ tiếng Anh về gia đình). Nếu bạn là người đã có nền tảng ngôn ngữ Anh chuẩn thì việc nói về gia đình và các vấn đề liên quan tới gia đình là một chuyện tương đối đơn giản. Trong bài viết hôm nay, DOL English sẽ giúp các bạn “nâng trình” thêm một bậc nữa bằng cách giới thiệu một số family idioms thông dụng và đơn giản thông qua các câu nói tiếng anh hay về gia đình nhé! 

Family Idioms – Thành ngữ tiếng anh hay về gia đình