IELTS listening Part 3: Cách luyện tập và làm các dạng bài nghe

Vậy Listening Part 3 có cấu trúc, nội dung và các dạng câu hỏi gì? Phải làm sao để cho thể chuẩn bị trước cũng như trả lời tốt cho phần thi này? Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước tiếp cận phần thi IELTS Listening Part 3 cũng như cung cấp kho bài luyện tập để các bạn làm thêm nếu cần.

blog-cover-editor