👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

IELTS listening Section 3: Cách luyện tập và làm các dạng bài nghe

Trong IELTS Academic, phần thi IELTS Listening section 3 sẽ xoay quanh các chủ đề mang tính khoa học và học thuật. Khác với Section 4 chỉ bao gồm một bài giảng về một chủ đề, section 3 phức tạp hơn ở chỗ có nhiều đối tượng tham gia vào cuộc hội thoại về một công trình nghiên cứu hay một buổi thảo luận nhóm về bài giảng trên giảng đường, đòi hỏi các bạn phải lưu ý đến ý kiến của từng người, quyết định của cả nhóm hay những lần thông tin được chỉnh sửa, phủ định v.v.

Trong bài viết này, DOL sẽ tổng hợp cho bạn 4 dạng đề thường hay gặp trong section 3, kèm theo các bài mẫu để các bạn có thể luyện tập.

cách luyện nghe các dạng trong ielts listening part 3

Thông tin về IELTS Listening Section 3

Nội dung của phần thi IELTS Listening Section 3 là một cuộc hội thoại, thảo luận bao gồm hai đến bốn người, về một chủ đề mang tính học thuật, khoa học. Nó có thể là buổi trao đổi giữa giảng viên và sinh viên về một công trình nghiên cứu hay một buổi thảo luận nhóm về bài giảng trên giảng đường. Có thể thấy, thí sinh khi làm bài sẽ gặp thách thức phải biết một lượng từ vựng liên quan đến học thuật hoặc hiểu được phần nào kiến thức khoa học được nói đến.

Ngữ cảnh của Section 3 là cuộc hội thoại giữa nhiều người; các ý kiến, câu hỏi-đáp hay tranh luận sẽ được đưa ra liên tục. So với listening section 4, phần thi chỉ có một bài độc thoại khá mạch lạc, thì Section 3 phần nào đó sẽ gây khó khăn hơn với thí sinh, khi các bạn phải lưu ý đến ý kiến của từng người, quyết định của cả nhóm hay những lần thông tin được chỉnh sửa, phủ định…

Các dạng câu hỏi thường gặp

Điền vào chỗ trống (Completion)

Một trong những dạng bài có thể gặp trong Listening Section 3 là Sentence Completion. Với dạng bài này, thí sinh được yêu cầu điền từ hoặc số vào chỗ trống để hoàn thành một câu, một bài tóm tắt hay bảng biểu. Số lượng từ sẽ được quy định trước ngay trong đề bài.

Dạng bài lớn Sentence Completion lại được chia thành nhiều dạng nhỏ như sau.

 • Form Completion

 • Note Completion

 • Table Completion

 • Flow-chart Completion

Form Completion

Đề bài yêu cầu ghi các thông tin cá nhân liên quan đến tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại… vào chỗ trống. Dạng bài này là điển hình của IELTS Listening Section 1, còn trong Section 3 chúng ta không hay gặp

👂️ Bài nghe section 1

00:00

Question 1 - 10:

Complete the notes below.

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

 

 • Address of agency: 497 Eastside, Docklands

 • Name of agent: Becky 

  01.

 • Phone number: 07866 510333

 • Best to call her in the 

  02.

 

Typical jobs

 • Clerical and admin roles, mainly in the finance industry

 • Must have good 

  03.
  skills

 • Jobs are usually for at least one 

  04.

 • Pay is usually  £

  05.
  per hour

 

Registration process

Wear a 

06.
to the interview

Must bring your 

07.
to the interview

They will ask questions about each applicant’s 

08.

 

Advantages of using an agency

 

 • The 

  09.
  you receive at interview will benefit you

 • Will get access to vacancies which are not advertised

 • Less 

  10.
  is involved in applying for jobs

Note Completion

Đề bài yêu cầu tóm tắt thông tin của bài giảng hoặc một cuộc trao đổi. Cách bố cục của bài sẽ là những idea chính, đi kèm với những những gạch đầu dòng, những ý phụ. Rất giống cách bạn ghi chép trên lớp phải không?

00:00

Question 21 - 26

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

What Hazel should analyse about items in newspapers:

 • what

  21.
  the item is on

 • the

  22.
  of the item, including the headline

 • any

  23.
  accompanying the item

 • the

  24.
  of the item, e.g. what’s made prominent

 • the writer’s main

  25.

 • the

  26.
  the writer may make about the reader

Table Completion

Đề bài yêu cầu tóm tắt, ghi chép thông tin liên quan đến các danh mục, được sắp xếp, tổng hợp trong một bảng biểu. Bài này cũng ít xuất hiện trong Section 3 mà chủ yếu ở Listening Section 2 và Session 1.

00:00

Đáp án

 1. 8 quiz

 2. 9 tickets

 3. 10 poster

Flow-chart Completion

Đề bài yêu cầu tóm tắt, sắp xếp một cách khoa học các ý được nói trong bài nghe thành một quy trình có thứ tự rõ ràng.

Thứ tự đó thường được ghi chú “Step 1, 2, 3…” hoặc có mũi tên chỉ hướng.

Ta xem các ví dụ cho dạng bài này nhé!

00:00

Question 6 - 10

Complete the flow-chart below.

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-H, next to questions.

Stage in the experiment

Select seeds of different

06.
and sizes.

Measure and record the

07.
and size of each one.

Decide on the

08.
to be used.

Use a different

09.
for each seed and label it.

After about 3 weeks, record the plant’s

10.
.

Investigate the findings.

 

💡 Gợi ý

A container
B soil
C weight
D condition
E height
F colour
G types
H depths

 

Câu hỏi trắc nghiệm (Multiple choice)

Một dạng bài rất thường xuất hiện trong IELTS Listening Section 3 là câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice). Với loại câu hỏi này, đề bài sẽ đưa ra một câu hỏi hoặc một mẩu thông tin chưa hoàn chỉnh, ở bên dưới là các phương án trả lời câu hỏi hoặc các cụm từ để hoàn thiện câu.

Dạng đề Multiple Choice (Trắc nghiệm) đánh giá khả năng nắm được thông tin chính của bạn. Trắc nghiệm trong IELTS Listening được chia thành 2 loại.

 • Có một câu trả lời đúng: là các câu hỏi gồm 3 phương án trả lời, yêu cầu bạn cần chọn một phương án trùng khớp với các thông tin được đề cập trong bài nghe.

 • Có nhiều câu trả lời đúng: là các câu hỏi cho ít nhất 5 phương án trả lời và yêu cầu bạn phải chọn ít nhất 2 đáp án đúng.

Ta xem một ví dụ cho dạng bài này nhé!

00:00

Question 21-24

Choose the correct letter, A,B or C

Question 21 - 24

Choose two letters, A-E

Nối thông tin (Matching information)

Dạng bài Matching information yêu cầu bạn phải nối thông tin liên quan cho từng đối tượng trong bài nghe. Đây là một dạng đề Nghe tương đối khó do thông tin trong bài nghe được diễn đạt khác so với trong bài làm. Do đó, đối với dạng bài này, bạn cần nắm được thông tin chính và mối liên hệ của thông tin giữa các câu.

Ta xem một ví dụ cho dạng bài này nhé!

Example IELTS Listening Part 3 Matching Information
Bài mẫu dạng Matching Information Listening Section 3

Labelling a diagram/ map/ plan

Có lẽ là một trong những dạng đề bạn đi thi IELTS Listening Section 3 gặp nhiều khó khăn nhất. Đề bài yêu cầu thí sinh hoàn thành các chú thích thể hiện tên gọi của các bộ phận có trong một bản đồ (có thể là của một tòa nhà, hoặc một phần của thị trấn) hoặc một sơ đồ (có thể là một thiết bị). Đáp án đúng thường được chọn từ một danh sách phương án cho sẵn.

Dạng bài này đánh giá khả năng nghe hiểu một đoạn mô tả nơi chốn và liên kết thông tin với hình ảnh đại diện của nó. Điều này bao gồm khả năng nhận biết và các ngôn ngữ chỉ hướng hoặc chỉ vị trí và không gian.

Ta xem một ví dụ cho dạng bài này nhé!

Cách luyện nghe theo từng dạng câu hỏi ở Section 3

Sau đây, chúng ta hãy đi vào cách làm cụ thể cho từng dạng bài có thể xuất hiện trong Section 3 nhé!

Completion

Chúng ta hãy cùng xem một bài Sentence Completion cụ thể nhé.

Section 3

Question 27 - 30

Complete the sentences below

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer

Studying with the Open University demanded a great deal of (27)...........

Studying and working at the same time improved Rachel's (28)............. skills

It was helpful that the course was structured in (29)................

She enjoyed meeting other students at (30)....................

Cách làm:

 • Đọc kĩ đề bài, xem ta được phép điền bao nhiêu từ/chữ số vào chỗ trống => Với ví dụ bên trên, ta chỉ được phép điền không quá 2 từ nhé.

 • Đọc kĩ các câu hỏi. Bạn có thể nhìn qua cấu trúc câu và từ đó xác định được từ loại cần điền vào chỗ trống.

 • Ở câu 27, có cấu trúc a great deal of Noun, nên ta có thể dự đoán từ cần điền thuộc từ loại danh từ nhé.

 • Ở câu 28, từ cần điền bổ nghĩa cho danh từ chính “skills”, nên có thể nó là tính từ (như organizational) hoặc danh từ (management skills)

 • Câu 29, lại là một danh từ nữa nhé.

 • Câu 30, ta có  thể đoán được đây là một danh từ chỉ địa điểm.

Trong khi nghe, các bạn nên chú ý nghe, chứ không nên cứng nhắc tập trung so sánh keyword trên đề bài với chữ nghĩa trong bài nghe. Lý do là vì thông tin sẽ được paraphrase trong bài nghe.

Multiple choice

Question 21-23

Choose the correct letter, A,B or C

Paper on Public Libraries

 

 

 

 

Cách làm:

 • Ở dạng bài này, ta cũng cần đọc nhanh câu hỏi và nếu có thể, các đáp án của các câu hỏi.

 • Đọc và gạch chân các từ khóa trong câu hỏi.

 • Đọc và xác định sự khác nhau giữa các đáp án. Ở Multiple Choice rất hay gặp những câu hỏi có đáp án rất dài. Nếu đến khi nghe bạn mới bắt đầu đọc thì sẽ không kịp. Nên ở đây, với đáp án dài, bạn nên thêm bước phân biệt sự khác nhau giữa các đáp án, bằng việc gạch chân các từ khóa quan trọng.

 • Dự đoán những cụm từ đồng nghĩa có thể gặp trong bài.

Matching information

Section 3

Question 21 - 25

What does Jack tell his tutor about each of the following course options?

A. He'll definitely do it

B. He may or may not do it

C. He won't do it

Write the correct letter, A,B or C next to questions 21 - 25

You may choose any letter more than once

21. Media Studies

22. Women and Power

23. Culture and Society

24. Identity and Popular Culture

25. Introduction to Cultural Theory

Cách làm:

 • Đọc kĩ đề bài. Dạng bài này cho phép bạn dùng một phương án cho nhiều câu hỏi, hoặc một phương án có thể không dùng cho câu hỏi nào cả.

 • Các câu hỏi sẽ được sắp xếp đúng thứ tự được nói trong bài nghe. Tuy vậy bạn cũng cần chú ý là chúng sẽ được paraphrase nhe.

Labelling a diagram

Question 21 - 23

Complete the flow-chart below

Write your answers in boxes 21 - 27 on your answer sheet

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/ OR A NUMBER from the text of each answers

Flight attendants of Kiwi Air - Recruitment and Tranining Process

Candidates go online to complete their (21).....................

Suitable candidates are then invited to come to a (22).....................

After having satisfactority completed a (23)................, succesful candidates will then go to an Assessment Center

Cách làm:

 • Đọc kĩ đề và chú ý số lượng từ được phép điền vào chỗ trống. Như ví dụ trên, đề bài yêu cầu cần điền không quá 3 từ hoặc một con số vào chỗ trống.

 • Đọc kĩ câu hỏi và các đáp án lựa chọn (nếu có), phân tích cấu trúc câu cần phải điền để dự đoán từ loại cần điền.

 • Nghe kĩ đoạn hội thoại. Trong quá trình nghe, các bạn hãy chú ý tới những công cụ ngôn ngữ diễn tả các bước của một quá trình. Những từ ngữ chỉ quy trình như first, after, then, next, finally… là công cụ hữu ích để theo kịp tiến độ bài nói.

Cách thức làm bài Section 3

Sau đây là các bước để có thể đạt điểm cao khi làm bài IELTS Listening Section 3.

Các bước làm bài để IELTS Listening Part 3 đạt điểm cao
Đạt điểm cao IELTS Listening Section 3 qua các bước sau

Cách làm bài Section 3 trước khi nghe

1. Xác định dạng bài

 • Đầu tiên ta cần xác định dạng bài cũng như những yêu cầu quan trọng của dạng bài được ra. Sẽ có những dạng quen thuộc như điền từ vào chỗ trống hoặc trắc nghiệm. Cũng có thể bạn sẽ gặp dạng Label a diagram hoặc Match Information lạ lẫm hơn.

 • Nếu vào bài Sentence Completion, đầu tiên bạn cần chú ý tới số lượng từ được cho phép để tránh bị trừ điểm không đáng nhé. Số lượng từ hoặc chữ số được phép điền sẽ được viết hoa và in đậm ngay đề bài, để các bạn có thể dễ nhận biết. 

2. Đọc tiêu đề 

Nhiều bạn hay bỏ qua việc đọc tiêu đề vì nghĩ rằng nó không cần thiết và bước này chỉ làm phí thời gian. Không đúng nhé, tiêu đề có thể giúp ta đoán được bài nói sẽ có nội dung gì, hoặc bao nhiêu người tham gia vào cuộc hội thoại này. 

Cách làm bài Section 3 trong khi làm bài

1. Đọc và gạch chân từ khóa trong câu hỏi

Trong thời gian đoạn audio cho mình đọc câu hỏi, các bạn hãy tận dụng để gạch chân các từ khóa trong câu hỏi để nắm được các thông tin cần theo dõi sát sao. 

2. Đoán câu trả lời

Đôi khi câu hỏi sẽ yêu cầu bạn điền từ vào chỗ trống cho dạng bài Sentence Completion hay điền từ để hoàn thành một bảng điểu, map trong dạng Label a Diagram. Ở đây, bạn hoàn toàn có thể xác định được từ loại hoặc thậm chí phạm trù nghĩa (thời gian, địa điểm, người…) của từ cần điền. 

Trong dạng Multiple choice, có khi bạn sẽ cần đọc và phân biệt sự khác nhau giữa các đáp án. Các đáp án có thể rất dài, và bạn không nên gạch chân hết tất cả các keyword cho cả 3 đáp án. Việc thông minh hơn là phân biệt được sự khác nhau giữa các đáp án, chỉ gạch chân những keyword nổi bật, tạo điểm khác biệt giữa các phương án thôi. 

3. Tránh những yếu tố gây nhiễu

Trong quá trình nghe, bạn cần cực kỳ cẩn thận và chú ý đến các phương án bẫy. Các phương án này luôn được đề cập trong bài nghe, mặc dù chúng không thỏa mãn câu hỏi đã cho hoặc đề cập đến một thông tin không liên quan đến câu hỏi.

Ngoài ra, hãy lưu tâm đến một số cụm từ phủ định hoặc chuyển ý như don’t, didn’t, but, however, although, actually…

4. Lưu ý các từ đồng nghĩa

Trong bài nghe, người nói có thể sử dụng nhiều từ đồng nghĩa và cách diễn đạt tương đương, paraphrasing, thay vì lặp lại toàn bộ đáp án. Vì thế, khi có các keyword được gạch chân trên câu hỏi và đáp án rồi, bạn cũng cần dự đoán trước một số từ đồng nghĩa của chúng, dự đoán chúng có thể được diện đạt khác đi như thế nào. 

5. Tập trung nghe, ghi chú, loại trừ các đáp án sai và tìm đáp án đúng

Các lưu ý quan trọng khi làm Listening Section 3

Nào, chúng ta cùng phân tích thử một bài trong Listening Section 3 nhé!

Example IELTS Listening Part 3 Multiple Choice
Bài mẫu dạng Multiple Choice IELTS Listening Section 3

Trước khi làm bài:

1. Xác định dạng bài

Ở đây là một dạng bài khá quen thuộc rồi, chính là Multiple Choice chọn một đáp án đúng trong ba lựa chọn. 

2. Đọc tiêu đề

Ở đây tiêu đề không có giá trị lắm. Cách chọn đáp án cũng dễ hiểu, chỉ cần chọn 1 trong 3 đáp án A, B, C chứ không cần chọn 2 đáp án đúng trong 5 lựa chọn (1 dạng nhỏ của Multiple Choice)

Trong đoạn audio có câu nói “Now you have some time to look at questions...". “Some time” ở đây là 30 giây, bạn hãy sử dụng nó để đọc nhanh và ghi những note ban đầu lên câu hỏi và đáp án nhé. 

Đáp án chi tiết:

Câu 21: 

Nghe tới Luke nói why we tend to forget most of our dreams là biết đáp án sắp tới

Nghe thấy what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed

=> Nếu nhớ hết những gì xảy ra trong mơ thì có thể sẽ bị lẫn lộn giữa hiện thực và mơ

=> Mixed up = confused

=> Chọn B 

Nghe tiếp thấy Luke nói I'd always assumed that it was just that we didn't have room in our memories for all that stuff

=> Luke trước đây cho rằng trí nhớ không có chỗ để chứa các giấc mơ

=> Đây là giả thiết của Luke chứ không phải sự thật

=> Loại A

Câu 22: 

Nghe tới predict the future là biết đáp án sắp tới

 Nghe thấy Susie giải thích là for each dream that comes true, we have thousands that don't, but we don't notice those, we don't even remember them

=> Với mỗi giấc mơ thành sự thật thì có cả ngàn giấc mơ chỉ là mơ, nhưng chúng ta thường không chú ý tới hay nhớ về các giấc mơ không thành sự thật

=> Luke xác nhận là Right. So it's just a coincidence really.

=> Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên (coincidence = due to chance)

=> Chọn A

Câu 23: 

Nghe tới pre-school children have a short sleep là biết đáp án sắp tới

 Nghe thấy Susie nói về experiment rằng There was an experiment some students did here last term to see at what age kids should stop having naps. But they didn't really find an answer. They spent a lot of time working out the most appropriate methodology, but the results didn't seem to show any obvious patterns

=> Kết quả của thí nghiệm không rõ ràng và chưa đủ tính thuyết phục, mặc dù đã dùng phương pháp nghiên cứu phù hợp

=> Loại B, chọn C 

Câu 24: 

Nghe tới Luke nói về assignment là biết đáp án sắp tới

 Nghe thấy Luke nói Last time I had problems with the final stage, where we had to describe and justify how successful we thought we'd been. I struggled a bit with the action plan too.

=> Bài trước có vấn đề với phần đánh giá xem bài thành công như thế nào và phần action plan

=> Cần nghe xem Susie có vấn đề phần nào

 Nghe tiếp thấy Susie nói I was OK with the planning, but I got marked down for the self-assessment as well. And I had big problems with the statistical stuff, that's where I really lost marks.

=> Susie làm tốt phần action plan, nhưng không tốt phần self-assessment và statistical

=> Mình có từ as well cho thấy cả Susie và Luke đều không làm tốt self-assessment

Câu hỏi thường gặp về IELTS Listening Section 3

Nội dung phần 3 của bài nghe IELTS là gì?

Trong phần 3 của bài thi nghe IELTS, thí sinh sẽ được nghe hai hoặc ba người nói. Chủ đề thường là một sự kiện nào đó liên quan đến trường cao đẳng hoặc đại học.

Làm cách nào để cải thiện phần nghe 3 trong IELTS?

Để cải thiện kết quả phần nghe 3 trong bài thi IELTS, thí sinh cần lưu ý:

 • Đọc hiểu tiêu đề nếu có

 • Đọc nhanh toàn bộ các câu hỏi

 • Dự đoán kết quả cần điền vào khoảng trống trước khi bắt đầu nghe

 • Chú ý đến cách phát âm của người nói, đặc biệt là khi nói về số nhiều

 • Dành sự tập trung cao độ cho bài thi nghe 3, không nên để những dòng kẻ trên giấy thi làm phân tâm

 • Cần chủ động gia tăng vốn từ tiếng Anh của mình trong đời sống hàng ngày

Tốc độ nghe IELTS là bao nhiêu?

Bài thi IELTS Listening được chia thành 4 phần, với 10 câu hỏi trong mỗi phần và yêu cầu thí sinh phải hoàn thành toàn bộ 40 câu trong 30 phút. Cấp độ khó của mỗi phần nghe càng về sau sẽ càng tăng lên. Do đó, thí sinh cần cân nhắc về thời gian nghe, thời gian đánh dấu kết quả và thời gian chuyển đáp án sang phiếu trả lời sao cho hợp lý. Thường thì người thi sẽ dành khoảng 10 phút cuối cùng để điền kết quả vào phiếu.

Điểm thi IELTS Listening như thế nào?

Mỗi câu trả lời đúng trong bài thi nghe IELTS tương ứng với 1 điểm. Như vậy, với 40/40 câu trả lời đúng, thí sinh sẽ được 40 điểm. Và điểm này sẽ được chuyển đổi theo thang điểm 9 cấp của IELTS.

Để có cái nhìn tổng quan hơn về những bài IELTS Listening Section 3 cũng như để luyện tập thêm về dạng bài này thì bạn có thể tham khảo tại IELTS Online Test nhé!

Qua bài viết trên, DOL đã cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản cũng như những mẹo hữu ích để chinh phục IELTS Listening Section 3. Chúc các bạn ôn luyện thành công và đạt điểm cao nha!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background