👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

IELTS listening Part 3: Cách luyện tập và làm các dạng bài nghe

Vậy Listening Part 3 có cấu trúc, nội dung và các dạng câu hỏi gì? Phải làm sao để cho thể chuẩn bị trước cũng như trả lời tốt cho phần thi này? Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước tiếp cận phần thi IELTS Listening Part 3 cũng như cung cấp kho bài luyện tập để các bạn làm thêm nếu cần.

blog-cover-editor

1. Thông tin về IELTS Listening Part 3

1.1 Giới thiệu chung

Nội dung của phần thi IELTS Listening Part 3 là một cuộc hội thoại, thảo luận bao gồm hai đến bốn người, về một chủ đề mang tính học thuật, khoa học. Nó có thể là buổi trao đổi giữa giảng viên và sinh viên về một công trình nghiên cứu hay một buổi thảo luận nhóm về bài giảng trên giảng đường. Có thể thấy, thí sinh khi làm bài sẽ gặp thách thức phải biết một lượng từ vựng liên quan đến học thuật hoặc hiểu được phần nào kiến thức khoa học được nói đến.

Ngữ cảnh của Part 3 là cuộc hội thoại giữa nhiều người; các ý kiến, câu hỏi-đáp hay tranh luận sẽ được đưa ra liên tục. So với Part 4, phần thi chỉ có một bài độc thoại khá mạch lạc, thì Part 3 phần nào đó sẽ gây khó khăn hơn với thí sinh, khi các bạn phải lưu ý đến ý kiến của từng người, quyết định của cả nhóm hay những lần thông tin được chỉnh sửa, phủ định…

1.2 Các dạng câu hỏi thường gặp

1.2.1 Sentence Completion

Một trong những dạng bài có thể gặp trong Listening Part 3Sentence Completion. Với dạng bài này, thí sinh được yêu cầu điền từ hoặc số vào chỗ trống để hoàn thành một câu, một bài tóm tắt hay bảng biểu. Số lượng từ sẽ được quy định trước ngay trong đề bài.

Dạng bài lớn Sentence Completion lại được chia thành nhiều dạng nhỏ như sau:

[object Object]
 • Form Completion: ở dạng bài này, bạn sẽ cần ghi các thông tin cá nhân liên quan đến tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại… vào chỗ trống. Dạng bài này là điển hình của IELTS Listening Part 1, còn trong Part 3 chúng ta không hay gặp

 • Note Completion: các bạn sẽ cần tóm tắt thông tin của bài giảng hoặc một cuộc trao đổi. Cách bố cục của bài sẽ là những idea chính, đi kèm với những những gạch đầu dòng, những ý phụ. Rất giống cách bạn ghi chép trên lớp phải không?

 • Table Completion: Các bạn sẽ cần tóm tắt, ghi chép thông tin liên quan đến các danh mục, được sắp xếp, tổng hợp trong một bảng biểu. Bài này cũng ít xuất hiện trong Part 3 mà chủ yếu ở Part 1 và 2.

 • Flow-chart Completion: đề bài yêu cầu bạn tóm tắt, sắp xếp một cách khoa học các ý được nói trong đoạn băng thành một quy trình có thứ tự rõ ràng. Thứ tự đó thường được ghi chú “Step 1, 2, 3…” hoặc có mũi tên chỉ hướng,

Ta xem các ví dụ cho dạng bài này nhé:

Section 3

Question 27 - 30

Complete the sentences below

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer

Studying with the Open University demanded a great deal of (27)...........

Studying and working at the same time improved Rachel's (28)............. skills

It was helpful that the course was structured in (29)................

She enjoyed meeting other students at (30)....................

Dạng Sentence Completion

Question 01 - 05

Complete the flow-chart below

Choose Five answers from the box and write the correct letter, A-H, next to questions

Stage in the experiment

Select seeds of different

01.
and sizes

Measure and record the

02.
and sizes of each one

Decide on the

03.
to be used

Use a different

04.
for each seed and label it

After about 3 weeks, record the plant's

05.

Investigate the findings

1.2.2 Multiple Choice

Một dạng bài rất thường xuất hiện trong Listening Part 3 là Câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice) Với loại câu hỏi này, đề bài sẽ đưa ra một câu hỏi hoặc một mẩu thông tin chưa hoàn chỉnh, ở bên dưới là các phương án trả lời câu hỏi hoặc các cụm từ để hoàn thiện câu.

Dạng Multiple Choice trong Listening lại có thể chia ra làm hai dạng nhỏ, dạng chọn 1 đáp án đúng trong 3 lựa chọn và dạng chọn 2 đáp án đúng trong 5 lựa chọn.

Ta xem một ví dụ cho dạng bài này nhé:

Question 21-24

Choose the correct letter, A,B or C

Question 21 - 24

Choose two letters, A-E

1.2.3 Matching information

Ở bài Nối thông tin, Matching, các bạn cần nối đáp án được đánh chữ với thông tin trong các câu hỏi được đánh số. Một đáp án có thể được dùng nhiều lần cho các câu hỏi, hoặc không được dùng lần nào.

Dạng Matching có thể gây khó khăn vì sự không quen thuộc với thí sinh. Ngoài ra, thí sinh cũng cần phải phát hiện được mối quan hệ, kết nối các dữ kiện trong bài lại với nhau.

Ta xem một ví dụ cho dạng bài này nhé:

[object Object]

1.2.4 Labelling a diagram/ map/ plan

Đề bài yêu cầu thí sinh hoàn thành các chú thích thể hiện tên gọi của các bộ phận có trong một bản đồ (có thể là của một tòa nhà, hoặc một phần của thị trấn) hoặc một sơ đồ (có thể là một thiết bị). Đáp án đúng thường được chọn từ một danh sách phương án cho sẵn.

Dạng bài này đánh giá khả năng nghe hiểu một đoạn mô tả nơi chốn và liên kết thông tin với hình ảnh đại diện của nó. Điều này bao gồm khả năng nhận biết và các ngôn ngữ chỉ hướng hoặc chỉ vị trí và không gian.

Ta xem một ví dụ cho dạng bài này nhé:

[object Object]

2. Cách luyện nghe theo từng dạng câu hỏi ở Section 3

Sau đây, chúng ta hãy đi vào cách làm cụ thể cho từng dạng bài có thể xuất hiện trong Part 3 nhé!

2.1 Completion

Chúng ta hãy cùng xem một bài Sentence Completion cụ thể nhé.

Section 3

Question 27 - 30

Complete the sentences below

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer

Studying with the Open University demanded a great deal of (27)...........

Studying and working at the same time improved Rachel's (28)............. skills

It was helpful that the course was structured in (29)................

She enjoyed meeting other students at (30)....................

 • Đọc kĩ đề bài, xem ta được phép điền bao nhiêu từ/chữ số vào chỗ trống => Với ví dụ bên trên, ta chỉ được phép điền không quá 2 từ nhé.

 • Đọc kĩ các câu hỏi. Bạn có thể nhìn qua cấu trúc câu và từ đó xác định được từ loại cần điền vào chỗ trống.

 • Ở câu 27, có cấu trúc a great deal of Noun, nên ta có thể dự đoán từ cần điền thuộc từ loại danh từ nhé.

 • Ở câu 28, từ cần điền bổ nghĩa cho danh từ chính “skills”, nên có thể nó là tính từ (như organizational) hoặc danh từ (management skills)

 • Câu 29, lại là một danh từ nữa nhé.

 • Câu 30, ta có  thể đoán được đây là một danh từ chỉ địa điểm.

Trong khi nghe, các bạn nên chú ý nghe, chứ không nên cứng nhắc tập trung so sánh keyword trên đề bài với chữ nghĩa trong bài nghe. Lý do là vì thông tin sẽ được paraphrase trong bài nghe.

2.2 Multiple choice

Question 21-23

Choose the correct letter, A,B or C

Paper on Public Libraries

 

 

 

 

 • Ở dạng bài này, ta cũng cần đọc nhanh câu hỏi và nếu có thể, các đáp án của các câu hỏi.

 • Đọc và gạch chân các từ khóa trong câu hỏi.

 • Đọc và xác định sự khác nhau giữa các đáp án. Ở Multiple Choice rất hay gặp những câu hỏi có đáp án rất dài. Nếu đến khi nghe bạn mới bắt đầu đọc thì sẽ không kịp. Nên ở đây, với đáp án dài, bạn nên thêm bước phân biệt sự khác nhau giữa các đáp án, bằng việc gạch chân các từ khóa quan trọng.

 • Dự đoán những cụm từ đồng nghĩa có thể gặp trong bài.

2.3 Matching information

Section 3

Question 21 - 25

What does Jack tell his tutor about each of the following course options?

A. He'll definitely do it

B. He may or may not do it

C. He won't do it

Write the correct letter, A,B or C next to questions 21 - 25

You may choose any letter more than once

21. Media Studies

22. Women and Power

23. Culture and Society

24. Identity and Popular Culture

25. Introduction to Cultural Theory

 • Đọc kĩ đề bài. Dạng bài này cho phép bạn dùng một phương án cho nhiều câu hỏi, hoặc một phương án có thể không dùng cho câu hỏi nào cả.

 • Các câu hỏi sẽ được sắp xếp đúng thứ tự được nói trong bài nghe. Tuy vậy bạn cũng cần chú ý là chúng sẽ được paraphrase nhe.

2.4 Labelling a diagram

Question 21 - 23

Complete the flow-chart below

Write your answers in boxes 21 - 27 on your answer sheet

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/ OR A NUMBER from the text of each answers

Flight attendants of Kiwi Air - Recruitment and Tranining Process

Candidates go online to complete their (21).....................

Suitable candidates are then invited to come to a (22).....................

After having satisfactority completed a (23)................, succesful candidates will then go to an Assessment Center

 • Đọc kĩ đề và chú ý số lượng từ được phép điền vào chỗ trống. Như ví dụ trên, đề bài yêu cầu cần điền không quá 3 từ hoặc một con số vào chỗ trống.

 • Đọc kĩ câu hỏi và các đáp án lựa chọn (nếu có), phân tích cấu trúc câu cần phải điền để dự đoán từ loại cần điền.

 • Nghe kĩ đoạn hội thoại. Trong quá trình nghe, các bạn hãy chú ý tới những công cụ ngôn ngữ diễn tả các bước của một quá trình. Những từ ngữ chỉ quy trình như first, after, then, next, finally… là công cụ hữu ích để theo kịp tiến độ bài nói.

3. Cách thức làm bài Part 3

Sau đây là các bước để có thể đạt điểm cao khi làm bài IELTS Listening Part 3:

[object Object]

3.1 Trước khi nghe

Bước 1: Xác định dạng bài. 

Đầu tiên ta cần xác định dạng bài cũng như những yêu cầu quan trọng của dạng bài được ra. Sẽ có những dạng quen thuộc như điền từ vào chỗ trống hoặc trắc nghiệm. Cũng có thể bạn sẽ gặp dạng Label a diagram hoặc Match Information lạ lẫm hơn.

Nếu vào bài Sentence Completion, đầu tiên bạn cần chú ý tới số lượng từ được cho phép để tránh bị trừ điểm không đáng nhé. Số lượng từ hoặc chữ số được phép điền sẽ được viết hoa và in đậm ngay đề bài, để các bạn có thể dễ nhận biết. 

Bước 2: Đọc tiêu đề 

Nhiều bạn hay bỏ qua việc đọc tiêu đề vì nghĩ rằng nó không cần thiết và bước này chỉ làm phí thời gian. Không đúng nhé, tiêu đề có thể giúp ta đoán được bài nói sẽ có nội dung gì, hoặc bao nhiêu người tham gia vào cuộc hội thoại này. 

3.2 Trong khi làm bài

Bước 1: Đọc và gạch chân từ khóa trong câu hỏi

Trong thời gian đoạn audio cho mình đọc câu hỏi, các bạn hãy tận dụng để gạch chân các từ khóa trong câu hỏi để nắm được các thông tin cần theo dõi sát sao. 

Bước 2: Đoán câu trả lời

Đôi khi câu hỏi sẽ yêu cầu bạn điền từ vào chỗ trống cho dạng bài Sentence Completion hay điền từ để hoàn thành một bảng điểu, map trong dạng Label a Diagram. Ở đây, bạn hoàn toàn có thể xác định được từ loại hoặc thậm chí phạm trù nghĩa (thời gian, địa điểm, người…) của từ cần điền. 

Trong dạng Multiple choice, có khi bạn sẽ cần đọc và phân biệt sự khác nhau giữa các đáp án. Các đáp án có thể rất dài, và bạn không nên gạch chân hết tất cả các keyword cho cả 3 đáp án. Việc thông minh hơn là phân biệt được sự khác nhau giữa các đáp án, chỉ gạch chân những keyword nổi bật, tạo điểm khác biệt giữa các phương án thôi. 

Bước 3: Tránh những yếu tố gây nhiễu

Trong quá trình nghe, bạn cần cực kỳ cẩn thận và chú ý đến các phương án bẫy. Các phương án này luôn được đề cập trong bài nghe, mặc dù chúng không thỏa mãn câu hỏi đã cho hoặc đề cập đến một thông tin không liên quan đến câu hỏi.

Ngoài ra, hãy lưu tâm đến một số cụm từ phủ định hoặc chuyển ý như don’t, didn’t, but, however, although, actually…

Bước 4: Lưu ý các từ đồng nghĩa

Trong bài nghe, người nói có thể sử dụng nhiều từ đồng nghĩa và cách diễn đạt tương đương, paraphrasing, thay vì lặp lại toàn bộ đáp án. Vì thế, khi có các keyword được gạch chân trên câu hỏi và đáp án rồi, bạn cũng cần dự đoán trước một số từ đồng nghĩa của chúng, dự đoán chúng có thể được diện đạt khác đi như thế nào. 

Bước 5: Tập trung nghe, ghi chú, loại trừ các đáp án sai và tìm đáp án đúng

4. Các lưu ý quan trọng 

Nào, chúng ta cùng phân tích thử một bài trong Listening Part 3 nhé!

Example IELTS Listening Part 3 Multiple Choice
Bài mẫu dạng Multiple Choice IELTS Listening Part 3

Trước khi làm bài:

Bước 1: Xác định dạng bài

Ở đây là một dạng bài khá quen thuộc rồi, chính là Multiple Choice chọn một đáp án đúng trong ba lựa chọn. 

Bước 2: Đọc tiêu đề

Ở đây tiêu đề không có giá trị lắm. Cách chọn đáp án cũng dễ hiểu, chỉ cần chọn 1 trong 3 đáp án A, B, C chứ không cần chọn 2 đáp án đúng trong 5 lựa chọn (1 dạng nhỏ của Multiple Choice)

Trong đoạn audio có câu nói “Now you have some time to look at questions...". “Some time” ở đây là 30 giây, bạn hãy sử dụng nó để đọc nhanh và ghi những note ban đầu lên câu hỏi và đáp án nhé. 

Đáp án chi tiết:

Câu 21: 

Nghe tới Luke nói why we tend to forget most of our dreams là biết đáp án sắp tới

Nghe thấy what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed

=> Nếu nhớ hết những gì xảy ra trong mơ thì có thể sẽ bị lẫn lộn giữa hiện thực và mơ

=> Mixed up = confused

=> Chọn B 

Nghe tiếp thấy Luke nói I'd always assumed that it was just that we didn't have room in our memories for all that stuff

=> Luke trước đây cho rằng trí nhớ không có chỗ để chứa các giấc mơ

=> Đây là giả thiết của Luke chứ không phải sự thật

=> Loại A

Câu 22: 

Nghe tới predict the future là biết đáp án sắp tới

 Nghe thấy Susie giải thích là for each dream that comes true, we have thousands that don't, but we don't notice those, we don't even remember them

=> Với mỗi giấc mơ thành sự thật thì có cả ngàn giấc mơ chỉ là mơ, nhưng chúng ta thường không chú ý tới hay nhớ về các giấc mơ không thành sự thật

=> Luke xác nhận là Right. So it's just a coincidence really.

=> Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên (coincidence = due to chance)

=> Chọn A

Câu 23: 

Nghe tới pre-school children have a short sleep là biết đáp án sắp tới

 Nghe thấy Susie nói về experiment rằng There was an experiment some students did here last term to see at what age kids should stop having naps. But they didn't really find an answer. They spent a lot of time working out the most appropriate methodology, but the results didn't seem to show any obvious patterns

=> Kết quả của thí nghiệm không rõ ràng và chưa đủ tính thuyết phục, mặc dù đã dùng phương pháp nghiên cứu phù hợp

=> Loại B, chọn C 

Câu 24: 

Nghe tới Luke nói về assignment là biết đáp án sắp tới

 Nghe thấy Luke nói Last time I had problems with the final stage, where we had to describe and justify how successful we thought we'd been. I struggled a bit with the action plan too.

=> Bài trước có vấn đề với phần đánh giá xem bài thành công như thế nào và phần action plan

=> Cần nghe xem Susie có vấn đề phần nào

 Nghe tiếp thấy Susie nói I was OK with the planning, but I got marked down for the self-assessment as well. And I had big problems with the statistical stuff, that's where I really lost marks.

=> Susie làm tốt phần action plan, nhưng không tốt phần self-assessment và statistical

=> Mình có từ as well cho thấy cả Susie và Luke đều không làm tốt self-assessment

5. Bài thi mẫu

Để có cái nhìn tổng quan hơn về những bài IELTS Listening Part 3 cũng như để luyện tập thêm về dạng bài này thì bạn có thể tham khảo tại IELTS Online Test nhé!

Qua bài viết trên, DOL đã cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản cũng như những mẹo hữu ích để chinh phục IELTS Listening Part 3. Chúc các bạn ôn luyện thành công và đạt điểm cao nha!

Câu hỏi thường gặp

Nội dung phần 3 của bài nghe IELTS là gì?

Trong phần 3 của bài thi nghe IELTS, thí sinh sẽ được nghe hai hoặc ba người nói. Chủ đề thường là một sự kiện nào đó liên quan đến trường cao đẳng hoặc đại học.

Làm cách nào để cải thiện phần nghe 3 trong IELTS?

Để cải thiện kết quả phần nghe 3 trong bài thi IELTS, thí sinh cần lưu ý:

 • Đọc hiểu tiêu đề nếu có

 • Đọc nhanh toàn bộ các câu hỏi

 • Dự đoán kết quả cần điền vào khoảng trống trước khi bắt đầu nghe

 • Chú ý đến cách phát âm của người nói, đặc biệt là khi nói về số nhiều

 • Dành sự tập trung cao độ cho bài thi nghe 3, không nên để những dòng kẻ trên giấy thi làm phân tâm

 • Cần chủ động gia tăng vốn từ tiếng Anh của mình trong đời sống hàng ngày

Tốc độ nghe IELTS là bao nhiêu?

Bài thi IELTS Listening được chia thành 4 phần, với 10 câu hỏi trong mỗi phần và yêu cầu thí sinh phải hoàn thành toàn bộ 40 câu trong 30 phút. Cấp độ khó của mỗi phần nghe càng về sau sẽ càng tăng lên. Do đó, thí sinh cần cân nhắc về thời gian nghe, thời gian đánh dấu kết quả và thời gian chuyển đáp án sang phiếu trả lời sao cho hợp lý. Thường thì người thi sẽ dành khoảng 10 phút cuối cùng để điền kết quả vào phiếu.

Điểm thi IELTS Listening như thế nào?

Mỗi câu trả lời đúng trong bài thi nghe IELTS tương ứng với 1 điểm. Như vậy, với 40/40 câu trả lời đúng, thí sinh sẽ được 40 điểm. Và điểm này sẽ được chuyển đổi theo thang điểm 9 cấp của IELTS.

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background