Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map band điểm 9 hay nhất

Bạn gặp rắc rối trong việc dạng bài Map? Có quá nhiều thứ để nói trong bản đồ được cho phải không? Vậy thì một bài IELTS writing task 1 map band 9 cần bao gồm những gì? DOL sẽ tiết lộ cho bạn một sample được cao thủ IELTS 9.0 của DOL viết về dạng bài này ngay sau đây.

blog-cover-editor