IELTS Writing Task 2 chủ đề Money and Business kèm vocab

Money and Business là chủ đề khá mới mẻ với nhiều thí sinh và vì vậy gây ra không ít khó khăn cho thí sinh khi trả lời những câu hỏi liên quan tới chủ đề này trong Writing Task 2. Bài viết dưới đây sẽ phân tích topic Money and Business thành những topic nhỏ, đồng thời cung cấp từ vựng và ideas cụ thể cho từng subtopics theo đúng với tư duy Linearthinking. 

blog-cover-editor