👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Mẫu template IELTS Writing task 2 tham khảo mới nhất

Nếu có gì đó DOL không anti học vẹt, thì nó chỉ có thể là IELTS writing task 2 template. Template đóng vai trò như kim chỉ nam hay xương sống của cả bài viết, giúp chúng ta không lạc đề viết lan man vô định. Dưới đây, DOL đã tổng hợp tất cả templates tối ưu nhất của nhà DOL cho từng dạng bài. 1. Advantages vs Disadvantages 2. Causes – Problems/ Solutions 3. Discuss both views and give your opinion 4. Opinion essay

Cùng DOL tham khảo bài viết về mẫu template Writing Task 2 dưới đây để có cơ hội đạt điểm cao nhé!

template ielts writing task 2

Template Advantages vs Disadvantages

Với dạng này, khi bạn thấy các câu hỏi như sau thì có thể xác định nó là dạng Advantages vs Disadvantages.

 • What are the advantages and disadvantages of [something]?

 • Do the advantages of this [something] outweigh the disadvantages?

 • Do the benefits of [something] outweigh the drawbacks?

Gơi ý cách làm dạng bài Advantages vs Disadvantages

Dạng

Cách làm

Hỏi dạng phân tích/liệt kê advantages và disadvantages

 • 1 đoạn advantages 

 • 1 đoạn disadvantages

 • Mở và kết [something] tuy có lợi nhưng cũng có hại

Hỏi dạng outweigh

 • 1 đoạn tuy có advantages 

 • 1 đoạn nhưng disadvantages nhiều hơn

 • Mở và kết [something] có hại nhiều hơn

Lưu ý: Tương tự nếu đi theo hướng advantages nhiều hơn.

00:00

Template - Advantages & Disadvantages

 Intro

Paraphrase the topic

Thesis : This/Doing this can be both beneficial and harmful in various ways

Body 1: Advantages

 • Topic sentence 1: There are several benefits of N/V-ing.

 • Firstly, S V. / One advantage could be that S V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Secondly, S V. / Another benefit could be that S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Body 2 - Disadvantages

 • Topic sentence 2: On the other hand, Ving/N can have certain downsides.

 • Firstly, S V. / One issue could be that S V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Secondly, /Another possible drawback is that S V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Conclusion

Paraphrase the Answer: In conclusion, despite the potential benefits that N/V-ing can bring, they pale in comparison to the drawbacks involved.

Template - Outweigh

 Intro

 • Paraphrase the topic

 • Thesis: Although this (doing this) has several advantages, the drawbacks may be far more significant.

Body 1: Advantages

 • Topic sentence 1: There can be some minor benefits to N/Ving.

 • Firstly, S + V. / One advantage could be that S V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • In addition, S V. / Another advantage worth mentioning is that S V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Body 2 - Disadvantages

 • Topic sentence 2: Nevertheless, N/Ving can have serious downsides which

 • overshadow these positive impacts.

 • One major drawback is that S+V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Moreover, S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Conclusion

Paraphrase the Answer: In conclusion, despite the potential benefits that N/V-ing

can bring, they pale in comparison to the drawbacks involved.

Template Causes – Problems/ Solutions

Với dạng này, khi bạn thấy các câu hỏi chứa các yếu tố như sau đây thì đã có thể phân biện được loại bài Problem - Solution/ Cause.

 • Problem – issues, resulting, situation, problems

 • Cause – reasons, causes, why

 • Solution – deal with, what can be done, addressed, solutions, tackled, remedied, improved, measures taken, solved, prevent

Gơi ý cách làm dạng bài Causes – Problems/ Solutions

Trước khi làm, hãy chắc chắn bạn đã xác định đúng dạng đề, tuyệt đối không nhầm giữa Cause và Problem.

Dạng

Cách làm

Cause - Solution

Body 1: Cause tuyệt đối phải liên quan đến vấn đề đề đặt ra. Nhớ chốt ý khi viết xong 1 cause.

Body 2: Solution link trực tiếp đến cause đề ra

Problem - Solution

Body 1: Problems tuyệt đối phải đi ra từ vấn đề đề đặt ra. Nhớ chốt ý khi viết xong 1 problem.

Body 2: Solution link trực tiếp đến problems đề ra

00:00

Template - Cause & Solution

 Intro

Paraphrase the topic

Thesis: This can be attributed to several factors, which calls for possible solutions to be adopted.

Body 1 - Cause

 • Topic sentence 1: There are various reasons why S + V.

 • One in particular could be that S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Another point worth mentioning is that S + V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Body 2 - Solution

 • Topic sentence 2: Nevertheless, several solutions/measures can be adopted/

 • taken to tackle this issue.

 • One solution could be for sb to do sth

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Furthermore, [sb] could [do sth]

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Conclusion

Paraphrase the Answer: In conclusion, many reasons can be given to explain why S + V, and several actions can be taken to address this issue.

Template - Problem & Solution

Intro

Paraphrase the topic

Thesis: This can cause different problems, which calls for possible solutions to be adopted.

Body 1 - Problem

 • Topic sentence 1: There are many problems resulting from [topic].

 • One issue is that S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Another potential problem is that S + V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Body 2 - Solution

 • Topic sentence 2: Various measures, nevertheless, can be adopted to tackle the situation.

 • To begin with, [sb] can [do sth]

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • The second approach could be for [sb] to [do sth]

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Conclusion

Paraphrase the Answer: In conclusion, although [topic] can give rise to many issues, stepscan be taken to improve the situation.

Luyện IELTS Writing task 2 đừng quên cách viết mở bài IELTS Writing task 2 nhé.

Template Discuss both views and give your opinion

Với dạng này, khi bạn thấy đề đưa ra 2 ý kiến trái chiều rồi chốt bằng câu.

 • Discuss both views and give your own opinion.

 • Discuss both sides.

Gợi ý cách làm dạng bài Discuss both views and give your opinion

Đưa ra 2 luận điểm sau.

 • Body 1: Luận quan điểm 1

 • Body 2: Luận quan điểm 2 (luận điểm mình ủng hộ)

00:00

Template - Discuss both views and give your opinion

Intro

Paraphrase the topic: Opinions are divided on whether S1 + V1, or whether S2 + V2.

Thesis: While I understand why some people support the former view, I am still in favour of the latter.

Body 1: Opinion 1

 • Topic sentence 1: Those who believe that S1 + V1 may have several arguments.

 • Idea 1: From their point of view, S + V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Another point is that S + V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Body 2: Opinion 2 (Favored)

 • Topic sentence 2: Nevertheless, I still side with those who believe that S2 + V2 for several reasons.

 • Chief among these is that S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • The second reason is that S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Conclusion

Paraphrase the Answer: In conclusion, despite acknowledging why people think that S1 + V1, I still hold the belief that S2 + V2

Template Opinion essay

Với dạng này, khi bạn thấy đề đưa ra 2 ý kiến trái chiều rồi chốt bằng câu sau.

 • To what extend do you agree or disagree?

 • What is your opinion on this?

Gợi ý cách làm bài dạng Opinion

Ở đây bạn sẽ có 2 hướng trả lời: Thuận hoàn toàn 1 quan điểm hoặc cân bằng ý.

Hướng trả lời

Cách làm

One-sided

Body 1: Các ideas hỗ trợ từ góc nhìn 1

Body 2: Các ideas hỗ trợ từ góc nhìn 2

Balanced

Body 1: Vì sao opinion 1 nghe cũng đúng

Body 2: Ideas hỗ trợ opinion bạn ủng hộ

00:00

Template - One-sided essay

Intro

Paraphrase the topic: It is a common belief that S + V

Thesis: I completely agree (disagree) with this view for several reasons

Body 1: Supporting idea 1

 • Topic sentence 1: The first argument given to support my opinion is that S + V.

 • Explanation | Cause-Effect

 • Example

Body 2: Supporting idea 2

 • Topic sentence 2: Another rationale behind my belief is that S + V.

 • Explanation | Cause-Effect

 • Example

Conclusion

Paraphrase the Answer: In conclusion, I strongly believe that S + V partly because [idea1] and partly because [idea2]..

Template - Balanced essay

Intro

Paraphrase the topic: It is a common belief that S + V

Thesis: While I think (agree | disagree) that S + V, I still believe that + S + V.

Body 1 - Opinion 1

 • Topic sentence 1: It is true that S + V

 • Idea 1: To begin with, S + V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • Another reason worth mentioning is that S + V.

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Body  2 - Opinion 2 (Favored)

 • Topic sentence 2: Nevertheless, I would argue that S + V because of several reasons.

 • Chief among these is that S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

 • The second reason is that S + V

 • Explanation | Cause-Effect | Example

Conclusion

Paraphrase the Answer: In conclusion, although I agree (disagree) S+ V, I am of the opinion that S+ V.

DOL đã giới thiệu xong các template IELTS task 2 có thể áp dụng, ngoài ra bạn cũng cần nắm vững cách viết Writing Task 2 IELTS cho tất cả dạng đề.

Trong task 2 bài luận nên được viết một cách trang trọng. Điều này có nghĩa là bạn nên viết bài luận giống như cách bạn viết báo cáo cho trường học hoặc văn phòng. Không sử dụng bất kỳ tiếng lóng nào trong khi viết.

https://ieltsmaterial.com/ielts-writing-task-2-preparation-tips/

Câu hỏi thường gặp về mẫu template Writing Task 2

Có thể dựa vào các template có sẵn để thi IELTS writing task 2 không?

Việc ôn luyện với các template (mẫu) bài viết sẵn có sẽ giúp thí sinh tăng kỹ năng viết tiếng Anh. Nếu trong quá trình thi writing task 2, thí sinh gặp đề bài tương tự template thì có thể nhớ lại và dựa vào đó để hoàn thiện bài viết của mình thật tốt.

Những ưu điểm của các template có sẵn hỗ trợ ôn luyện IELTS writing task 2 là gì?

 • Giúp thí sinh tiết kiệm chi phí thuê gia sư ôn luyện thi IELTS

 • Giảm thiểu đáng kể thời gian tìm tài liệu và luyện viết của thí sinh

 • Có đa dạng chủ đề cho thí sinh tham khảo

 • Chất lượng các template khá tốt

Nhược điểm của các template có sẵn hỗ trợ ôn luyện IELTS writing task 2 là gì?

Đôi khi, vẫn có một số template gặp phải các lỗi sai chính tả hoặc ngữ pháp. Và vô tình thí sinh lại không phát hiện ra, vẫn tiếp tục dựa vào template để hoàn thiện bài thi viết. Từ đó dẫn đến kết quả là bài luận của thí sinh mắc những lỗi tương tự template và không thể đạt điểm tối đa.

Câu hỏi viết luận IELTS có lặp lại không?

Câu trả lời là không! Các câu hỏi cụ thể trong đề thi viết IELTS sẽ không lặp lại, nhưng chủ đề thì có!

DOL hy vọng là bài viết trên đã giúp bạn nắm rõ được các IELTS writing task 2 template hữu ích để có thể áp dụng tự học hiệu quả. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về IELTS Speaking hay các kỹ năng, đừng ngần ngại mà liên hệ DOL qua các kênh sau bạn nhé: website, Facebook.

Chúc bạn thành công!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background