Mẫu template IELTS Writing task 2 tham khảo band 8

Nếu có gì đó DOL không anti học vẹt, thì nó chỉ có thể là IELTS writing task 2 template. Template đóng vai trò như kim chỉ nam hay xương sống của cả bài viết, giúp chúng ta không lạc đề viết lan man vô định. Dưới đây, DOL đã tổng hợp tất cả templates tối ưu nhất của nhà DOL cho từng dạng bài. Mời bạn thưởng thức.

blog-cover-editor