👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Cách viết Writing Task 2 IELTS chi tiết cho người mới bắt đầu

Nắm vững cách viết bài Writing Task 2 IELTS là một trong những phần kiến thức nền tảng đầu tiên mà các sĩ tử IELTS cần trang bị. Vậy cách viết Task 2 Writing IELTS như thế nào? Nên lưu ý những gì khi làm các dạng bài Writing task 2 IELTS ? Trong bài viết này, DOL sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Writing Task 2 – Một trong những phần gây khó khăn nhất của bài thi IELTS.

blog-cover-editor

1. Khái quát về IELTS Writing Task 2 

Bài thi Writing IELTS Task 2 nằm trong phần thi quan trọng của kỹ năng IELTS Writing học thuật (IELTS Academic Writing Test). Do tính chất về tỉ trọng số điểm và yêu cầu năng lực ngôn ngữ đặc trưng, các bạn cần nắm vững kiến thức và cách làm bài của các dạng IELTS Writing Task 2.

1.1 Những yêu cầu chung 

Nội dung bài thi IELTS Writing Task 2
 • Đưa ra những chủ đề mang tính học thuật và xã hội.

 • Yêu cầu thí sinh thể hiện tư duy suy luận và quan điểm cá nhân của mình đối với vấn đề được đặt ra.

Thời gian 

40 phút (Thời gian được các chuyên gia IELTS đưa ra lời khuyên tham khảo cho thí sinh)

Tỉ trọng điểm số

⅔ tổng số điểm của bài thi IELTS Writing

(Điểm số IELTS Writing = (Writing Task 1 + Writing Task 2 x 2) ÷ 3

Độ dài tối thiểu

250 từ

Những dạng bài thường gặp
 • Discussion Essay

 • Opinion Essay (Argumentative/ Agree Or Disagree Essay)

 • Advantages And Disadvantages

 • Problem And Solution

 • Two - Part Question Essay

1.2 Tiêu chí chấm điểm Writing Task 2 IELTS

Đối với bài Essay IELTS Writing Task 2, bài viết của thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí:

 • Task Achievement: Bài viết có trả lời chính xác và đầy đủ vấn đề của câu hỏi trong đề bài hay không?

 • Coherence And Cohesion: Bài viết có thể hiện được tính gắn kết trên tổng thể và trong từng câu văn có tính liền mạch không?

 • Lexical Resource: Bài viết có sử dụng được từ vựng linh hoạt và chính xác theo từng chủ đề câu hỏi không?

 • Grammatical Range & Accuracy: Bài viết có sử dụng chính xác và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp không?

Giám khảo sẽ đánh giá bài viết của thí sinh căn cứ vào từng tiêu chí trên. Đồng thời thực hiện phép tính trung bình cộng để ra được kết quả cuối cùng cho bài viết của bạn.

Cùng DOL tìm hiểu chi tiết hơn các tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing Task 2 nhé!

Tiêu chí 1: Task Achievement

Đây là tiêu chí đánh giá khả năng hoàn thành yêu cầu chính xác và đầy đủ của bài viết.

Bài viết của bạn cần:

 • Trả lời đủ và đúng tất cả vấn đề được đưa ra trong câu hỏi.

 • Nêu rõ quan điểm chính và các ý luận điểm phụ phải thể hiện chức năng bổ trợ, giải thích và làm rõ nghĩa cho từng quan điểm chính.

 • Đưa ra được ví dụ và giải thích cụ thể, thích hợp để chứng minh cho quan điểm đã nêu.

Tiêu chí 2: Coherence And Cohesion

Tiêu chí này đánh giá tính mạch lạc của toàn bài và tính liên kết giữa các câu văn và đoạn văn.

Bài viết của bạn cần:

 • Thể hiện tính mạch lạc của toàn bài và liên kết giữa các câu trong từng đoạn, và giữa các đoạn trong cùng bài.

 • Áp dụng được các liên từ hoặc cụm từ nối trong đơn vị câu và đoạn.

 • Trình bày theo lối tư duy tuyến tính (Thể hiện bài viết từ một quan điểm chính, sau đó mở rộng toàn bài với các luận điểm chứng minh quan điểm).

 • Cân đối độ dài của từng đoạn văn nhằm đảo bảo sự thống nhất và tương đồng về nội dung.

Trước khi làm bài kiểm tra, thí sinh cần tìm và phát triển ý tưởng cho chủ đề bài viết IELTS Writing Task 2. Ý tưởng và cách trình bày ý tưởng sẽ chiếm 25% số điểm.

https://ieltsliz.com/finding-ideas-for-ielts-writing-task-2/

Tiêu chí 3: Lexical Resource

Đánh giá mức độ sử dụng từ vựng một cách đa dạng và chính xác của bài viết.

Bài viết của bạn cần:

 • Sử dụng những từ ngữ hoặc cụm từ ngữ có liên quan về chủ đề bài việc quen thuộc một cách chính xác.

 • Tránh sử dụng từ vựng mang nghĩa phức tạp khi bạn chưa biết và hiểu rõ về cách dùng từ loại hoặc nghĩa của từ.

 • Cố gắng sử dụng 1 đến 2 cụm từ đặc trưng.

 • Hạn chế các lỗi sai về từ loại và ngữ nghĩa (collocations) hoặc thành ngữ (idioms) để nâng band điểm ở phần này.

Tiêu chí 4: Grammatical Range And Accuracy

Đánh giá mức độ sử dụng chính xác và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp.

Bài viết của bạn cần:

 • Sử dụng được các thì (Tenses) căn bản như hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành. Cùng với đó là các chủ điểm ngữ pháp như câu bị động, câu điều kiện một cách linh hoạt và nhuần nhuyễn.

 • Thể hiện được khả năng sử dụng hình thức câu ghép và câu phức khi diễn đạt ý tưởng.

 • Hạn chế các lỗi sai về cấu trúc ngữ pháp. 

Dưới đây là hình ảnh tài liệu về 4 tiêu chí chấm điểm các dạng bài Writing Task 2 IELTS được BC, IDP và Cambridge áp dụng:

2. Các dạng bài IELTS Writing Task 2 phổ biến

Dưới đây là 5 dạng bài IELTS Writing Task 2 thường gặp:

 1. Argumentative/ Opinion/ Agree Or Disagree Essay

 2. Discussion Essay

 3. Advantages And Disadvantages Essay

 4. Causes And Effects/ Causes And Solutions/ Problems And Solutions Essay

 5. Two - Part Question Essay

2.1 Dạng câu hỏi nhóm 1: Argumentative/ Opinion/ Agree Or Disagree Essay

Đối với dạng bài này trong IELTS Writing Task 2, câu hỏi của đề bài thách thức thí sinh phải thể hiện được quan điểm cá nhân về vấn đề được đặt ra đề. Để làm tốt dạng bài này, bạn cần chắc chắn mình đưa ra được quan điểm cá nhân bằng cách sử dụng tư duy suy luận (đồng tình hay phản đối) cùng với các luận điểm cụ thể.

Dấu hiệu nhận diện dạng bài này:

 • Do you agree or disagree?

 • What is your opinion?

Ví dụ:

Write about the following topic (Write at least 250 words):

Giving detailed descriptions of crimes in newspapers and on TV can have negative consequences, so it should be restricted. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

2.2 Dạng câu hỏi nhóm 2: Discussion Essay (Discuss Both Views)

Dạng bài Discussion Essay trong phần Essay IELTS Writing đặt ra cho người viết 2 quan điểm hoặc nhận định về cùng một vấn đề. Người viết sẽ được yêu cầu nêu lên ý kiến và bàn luận của của mình về cả 2 quan điểm đó.

Trong trường hợp đề bài yêu cầu thêm về việc đưa ra quan điểm cá nhân của bạn (bạn chọn quan điểm nào), người viết không nhất thiết phải trình phần nội dung này sang một đoạn nội dung riêng biệt. Thay vào đó chỉ cần nêu lên quan điểm cá nhân của mình trong phần kết bài.

Dấu hiệu nhận biết dạng bài này:

 • Discuss both points of view and give your opinion.

 • Discuss both views and give your opinion.

Ví dụ:

Write about the following topic (Write at least 250 words):

Some people think scientific research should focus on solving world health problems. Others think that there are more important issues. Discuss both views and give your opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

IELTS Writing Task 2: Scientific research
IELTS Writing Task 2: Scientific research

2.3 Dạng câu hỏi nhóm 3: Advantages And Disadvantages Essay

Các đề bài Task 2 IELTS Writing trong nhóm câu hỏi này đặt ra yêu cầu cho người viết phải phân tích được các khía cạnh lợi ích (advantages) và các khía cạnh bất lợi (disadvantage) đối với vấn đề trong câu hỏi. 

Đối với các đề bài yêu cầu người viết đưa thêm ý kiến quan điểm cá nhân (chọn lợi ích hay bất cập), người viết có thể cân nhắc 2 phương án: Trình bày phần nội dung này sang một đoạn nội dung riêng biệt hoặc lồng ghép ý kiến cá nhân vào trong đoạn kết bài.

Dấu hiệu nhận biết dạng bài này:

 • Discuss the advantages and disadvantages.

 • What are the advantages and disadvantages…?

 • Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Ví dụ:

Write about the following topic (Write at least 250 words):

Some people think that young people should be required to do unpaid work helping people in the community. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

2.4 Dạng câu hỏi nhóm 4: Causes And Effects/ Causes And Solutions/ Problems And Solutions Essay 

Các dạng câu hỏi ở nhóm này của yêu cầu người viết phải phân tích được nguyên nhân, hậu quả hoặc hướng giải quyết về một vấn đề mang tính xã hội được đưa ra trong bài viết.

Đối với dạng bài viết này, một gợi ý cho các sĩ tử có thể áp dụng một cách hiệu quả về việc phân chia bố cục đoạn văn thân bài. Các bạn có thể trình bày tất cả nguyên nhân hoặc vấn đề trong một đoạn. Sau đó thể hiện giải pháp hoặc hậu quả trong đoạn thân bài còn lại.

Dấu hiệu nhận biết dạng bài này:

 • What are the causes of problems?

 • Problem and solution

 • Cause and solution

Ví dụ:

Write about the following topic (Write at least 250 words):

People aim to achieve a balance between their work and lives. But few people achieve it. What are the causes of problems? How to overcome it?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

2.5 Dạng câu hỏi nhóm 5: Two - Part Question

Đây là nhóm câu hỏi khá dễ hiểu và để có thể hoàn thành tốt đối với các bạn thí sinh trong số các dạng Writing task 2 IELTS. Đề bài mang đến 2 câu hỏi xoay quanh các vấn đề về xã hội và yêu cầu bạn trả lời từng câu. Đồng thời nêu ra lý do cũng như ví dụ để chứng minh cho câu trả lời của mình.

Chiến thuật làm bài tốt nhất được đưa ra là các bạn hãy trả lời từng câu hỏi trong từng đoạn thân bài với cách thể hiện luận điểm chính. Cùng với đó là phát triển các luận điểm phụ nhằm đảm bảo tính chặt chẽ cho bài viết.

Dấu hiệu nhận biết dạng bài này:

 • Thường có 1 câu miêu tả nội dung vấn đề và 2 câu hỏi đi kèm.

 • 2 câu hỏi phổ biến trong dạng đề này là Why... và Should.../ Is it...

Ví dụ:

Write about the following topic (Write at least 250 words):

Fewer young people do farming work in rural areas. Why? Should young people be encouraged to do farming work?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

IELTS Writing Task 2: Farming work
IELTS Writing Task 2: Farming work

3. Các bước viết bài IELTS Writing Task 2

Sau đây, DOL sẽ hướng dẫn bạn cách viết Task 2 IELTS theo từng bước cụ thể. Cùng theo dõi nhé!

3.1 Cấu trúc dàn bài chung của bài IELTS Writing Task 2 

Khi viết bài IELTS Essay Task 2, các sĩ tử cần ghi nhớ chính xác cấu trúc và dàn bài chung như sau:

 • Đoạn mở bài – Introduction

 • Đoạn thân bài thứ nhất – Body Paragraph 1

 • Đoạn thân bài thứ hai – Body Paragraph 2

 • Đoạn kết bài – Conclusion

Sau khi nắm vững được cấu trúc chung của bài, các bạn cần thực hành và ghi nhớ các bước cơ bản để viết 1 bài IELTS Essay Task 2 như sau:

Phân tích đề → Lập dàn ý → Viết mở bài → Viết thân bài → Viết kết bài

3.2 Phân tích đề

Ở bước đầu tiên khi tiếp cận với bài thi IELTS Writing Task 2, các bạn cần dành ra ít nhất 2 phút để xác định các yếu tố trong sau việc phân tích đề

 • Tìm ra từ khoá (Keyword, Content words): Từ khóa trong đề bài giúp người viết nắm vững vấn đề câu hỏi mang lại. Khái niệm keywords, content words trong đề bài được hiểu là các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, số liệu, đặc điểm, v.v... với vai trò giúp người viết nắm được nội dung chính của câu hỏi.

 • Instruction word: Các từ khóa giúp nhận diện dạng câu hỏi, nêu lên yêu cầu của đề bài và hướng dẫn các nhiệm vụ mà người viết cần thực hiện với đề bài.

Ví dụ:

Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck). Discuss both views and give your own opinion.

 • Keyword: Good planning, key factor, success in life, more important, hard work, luck

 • Instruction word: Discuss, give opinion

3.3 Lập dàn ý

Sau khi hoàn thành bước phân tích đề, ở bước tiếp theo, các bạn nên thời gian khoảng dưới 5 phút để hình thành một dàn ý cho bài viết của mình.

Nắm vững bố cục cơ bản của IELTS Writing Task 2 và hình thành dàn ý sơ lược trước khi viết bài sẽ giúp bài viết của bạn có định hướng rõ ràng. Đồng thời lựa chọn được các cụm từ, cấu trúc ngữ pháp thể hiện rõ ý nghĩa của chủ đề bài viết.

Ví dụ:

Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck). Discuss both views and give your own opinion.

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm)

Body 1: DOL chỉ ra tầm quan trọng của việc lên kế hoạch tốt

 • Idea 1: Clear goals

 • Idea 2: Suitable allocation of resources

Good planning offers individuals clear goals and suitable allocation of resources.

Body 2: DOL đưa ra những yếu tố khác ảnh hưởng đến thành công

 • Idea 1: Diligence

 • Idea 2: luck plays a pivotal role in defining the success of people

Other factors such as diligence and fortune also share equal importance.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

3.4 Viết Introduction - Mở bài

Về mặt nguyên tắc cơ bản, đoạn Introduction là phần định hướng cho toàn bài viết của thí sinh. Yêu cầu bắt buộc trong phần mở bài, người viết phải nêu chủ đề và vấn đề bàn luận của bài viết. 

Cách làm bài cơ bản của phần mở bài - Đoạn Introduction của IELTS Task 2 cần người viết thực hiện 2 nhiệm vụ:

 • Paraphrasing Statement:

  • Đối với các bạn mới bắt đầu viết, hãy thực hành cách paraphrase phần câu hỏi/ quan điểm được nêu ra trong bài. Tuyệt đối lưu ý không sao chép lại y chang phần câu hỏi trong đề bài IELTS Writing Task 2.

  • Đối với các bạn đã khá tự tin khi viết IELTS, các bạn có thể cân nhắc đến việc đưa thêm phần giới thiệu chủ đề thông qua việc đề cập đến các trường thông tin liên quan.

 • Thesis Statement: Ở phần này, người viết cần tuân thủ về mặt nêu lên nội dung chính của bài viết (bài viết sẽ gồm các ý gì để trả lời cho câu hỏi nào của bài). Đây là phần rất quan trọng của mở bài và không thể thiếu. Điểm bài viết IELTS Essay của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu không có phần này.

Ví dụ:

Đề bài: Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck). Discuss both views and give your own opinion.

Mở bài cho đề bài trên:

To be successful in life, some individuals are of the opinion that wise arrangement skill is of utmost importance. However, others opine that various elements including hard work and luck also contribute to success. (Paraphrasing Statement)

From my perspective, the combination of multiple factors can ensure great achievement for people. (Thesis Statement)

3.5 Viết Body - Thân bài

Phần thân bài sẽ là nơi để người viết thể hiện, giải thích và minh chứng rõ quan điểm và ý kiến của mình được đề cập ở mở bài trong câu Thesis Statement.

Về cơ bản, một đoạn thân thân bài chặt chẽ nên bao gồm:

 • Topic Sentence - Câu chủ đề: Đây là câu thể hiện quan điểm của người viết.

 • Supporting Idea 1 - Ý tưởng đoạn 1: Phần giải thích, đưa ra ví dụ liên hệ thực tế hoặc minh hoạ.

 • Supporting Idea 2 - Ý tưởng đoạn 2: Phần giải thích, đưa ra ví dụ liên hệ thực tế hoặc minh hoạ.

 • Ending Sentence - Câu kết đoạn: Không nhất thiết phải có câu kết đoạn trong từng đoạn, tuy nhiên đây sẽ là câu giúp cho người đọc cảm thấy bạn là một người viết bài chặt chẽ và có logic.

Lưu ý mách nhỏ cho các sĩ tử IELTS:

Một vài định hướng cho việc xây dựng Supporting Idea thật logic:

 • Nêu ra nguyên nhân (Reason)

 • Đề cập đến kết quả (Result) 

 • Bàn luận về tác động (Effect)

 • Đưa ra lời giải thích (Explanation)

 • Dẫn chứng bằng ví dụ (Example)

Để đảm bảo được số chữ của bài viết IELTS Writing Task 2, hãy chắc chắn rằng bạn viết được 100 - 150 từ cho hai đoạn thân bài.

Ví dụ:

00:00

Đề bài: Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck). Discuss both views and give your own opinion.

Hai đoạn thân bài của đề bài trên:

Body 1:

On the one hand, good planning offers individuals clear goals and suitable allocation of resources. (Topic Sentence) Regarding the former advantage, wise planning can help people to identify exactly which direction they should follow in the future.

(Supporting Idea 1) Arrangement in advance provides us more opportunities to look forward and examine the benefits and drawbacks of each goal that we set, thereby reducing the risks involved and increasing the chances of success. (Effect) In addition, thanks to good planning skills, individuals may reasonably allocate resources that they currently have.

(Supporting Ideas 2) For example, if one desires to open a coffee shop, by planning the financial stages as well as economic knowledge and competency beforehand, he can decide on the scale of his business and predict future interest generated from the business. (Example) Therefore, there are high chances that he will be successful. (Ending Sentence)

Body 2:

On the other hand, despite the significance of good planning, other factors such as diligence and fortune also share equal importance.  (Topic Sentence)  To begin with, being hard-working is undoubtedly the first and foremost crucial factor in determining one’s success.

(Supporting Idea 1) Despite the number of failures we have to face in life, there are still possibilities of success once we are consistent in accomplishing our goals. (Explanation) Not to mention that sometimes, luck plays a pivotal role in defining the success of people.

(Supporting Idea 2). Even though being fortunate cannot be scientifically explained, we all accept that luck does share almost the same level of importance in defining one’s success. (Explanation)

3.6 Viết Conclusion - Kết bài

Ở phần kết bài phần thi IELTS Writing Task 2, người viết cần thực hiện nhiệm vụ tóm tắt lại nội dung chính về quan điểm của mình trong cả bài viết. Người viết tuyệt đối không nên đưa ra thêm các thông tin không được đề cập trong bài (dự đoán, ý kiến trái chiều, giải pháp v.v).

Ví dụ:

Đề bài: Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck). Discuss both views and give your own opinion.

Kết bài cho đề bài trên:

In conclusion, although I agree that good planning is crucial, other factors such as being hard-working and lucky may also result in success in life.

Tham khảo thêm cách viết các đoạn nội dung chính trong IELTS Writing Task 2 ở video dưới đây:

video-thumbnail

4. Một số điều cần lưu ý khi làm IELTS Writing Task 2

Trong phần sau đây, DOL sẽ tóm tắt lại cho các bạn một vài điều cần lưu ý khi làm bài IELTS Writing Task 2. Các bạn cố gắng ghi nhớ nhé!

4.1 Kinh nghiệm luyện viết IELTS Task 2

 • Ghi nhớ bố cục chung, cách phân tích đề và lập dàn ý.

 • Một trong những cách viết Task 2 IELTS hữu hiệu là không sử dụng văn nói, từ viết tắt trong bài.

 • Sử dụng các điểm ngữ pháp IELTS Grammar đa dạng (câu phức, câu ghép), sử dụng các liên từ và từ nối (linking word) trong bài viết.

 • Dành thời gian ít nhất là 3 phút để đọc lại bài viết nhằm hạn chế lỗi sai về ngữ nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, dấu câu, cách sắp xếp ý.

 • Cố gắng bồi dưỡng thêm phần kiến thức xã hội về đa dạng các chủ đề thông qua các bài đọc trên DOL NEWS, hoặc TED.

 • Tham khảo thêm các bài viết trên website DOL ENGLISH về IELTS Writing Task 2 để nắm vững các cấu trúc bài viết và các từ vựng hữu ích nhé.

4.2 Xác định từ khóa trong đề bài IELTS Writing Task 2

Việc xác định đúng từ khoá (keyword) và đoạn hướng dẫn (instruction word) trong Writing Task 2 IELTS sẽ giúp người việc chọn được định hướng chính xác (câu hỏi cần phải trả lời và vấn đề cần giải quyết trong bài viết). Đồng thời xác định được kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp) phù hợp để sử dụng trong khi viết.

4.3 Áp dụng tư duy tuyến tính trong bài viết IELTS Writing Task 2

Để trở thành các sĩ tử đẳng cấp của kỳ thi IELTS, các bạn cần thực hiện rèn luyện thói quen tư duy tuyến tính trong quá trình viết bài IELTS Writing Task 2 theo hai bước sau:

 • Cụ thể hoá vấn đề (xác định keywordinstruction word) để nắm vững được nội dung câu hỏi và yêu cầu đề bài. Thông qua bước này, các bạn xác định được ý nào, phần nào trong bài sẽ là hướng thuận lợi nhất để mình phát triển bài viết.

 • Phát triển, bồi đắp ý tưởng theo khung dàn bài đã được định hình và lập dàn ý theo lối tư duy tuyến tính (từ khung sườn cơ bản ban đầu để thể hiện thêm các ý chi tiết) để tạo ra tính liên kết và mạch lạc cho bài viết.

Bạn có thể tham khảo thêm cách giải đề Writing Task 2 dành cho Level 6.0 ở đây nha:

video-thumbnail

5. Những từ nối và liên từ giúp bài Writing Task 2 hay hơn

DOL hy vọng mang đến cho bạn những cụm từ nối hữu ích giúp bạn thể hiện tốt hơn trong phần IELTS Writing Task 2 của mình nhé.

Liệt kê trình tự sự kiện (Sequencing)
Đưa ra ý kiến cá nhân (Stating The Opinion)
Nêu lên lý do (nguyên nhân) (Giving The Reasons)
 • First

 • Initially

 • Secondly

 • Next

 • Then

 • Finally

 • Last but not least

 • In my point of view

 • In my view

 • In my opinion

 • From my perspective

 • As far as I know

 • Because

 • Since

 • As

 • Due to

 • Owing to

Đưa ra ví dụ (Giving Examples)
Đưa ra ý kiến tương phản, trái chiều (Showing Contrast)
Nêu lên hậu quả (Showing The Effects)
 • For example

 • For instance

 • Specifically

 • Such as

 • To illustrate

 • In other words

 • However

 • Nevertheless 

 • In contras

 • Despite

 • In spite of

 • Even though

 • Though

 • Alternatively

 • On the contrary 

 • Thus

 • Hence 

 • Consequently

Bổ sung thêm ý kiến (Adding The Details)
Nhấn mạnh ý kiến (Putting Emphasis)
Các cụm đánh dấu phần kết bài (Using Signpost Language For Conclusion)
 • In addition to

 • Besides

 • Also

 • Furthermore

 • As well as

 • Obviously

 • Especially 

 • More importantly

 • Indeed

 • In conclusion

 • To conclude

 • To sum up

6. Bài mẫu cho từng dạng IELTS Writing Task 2

Vừa rồi là cách viết IELTS Writing Task 2 và những từ nối, liên từ thường dùng trong dạng đề này. Sau đây, các bạn cùng DOL đọc qua các bài mẫu của từng dạng IELTS Writing Task 2 Essays nhé.

6.1 Bài mẫu: Argumentative/ Opinion/ Agree Or Disagree Essay

00:00

Đề bài: Giving detailed descriptions of crimes in newspapers and on TV can have negative consequences, so it should be restricted. To what extent do you agree or disagree?

Bài làm:

Introduction: The restriction of legal violation scenes shown via media channels should be introduced by the related authorities due to their detrimental impacts. From my perspective, I would express my strong opposition to that suggestion as broadcasting criminal cases through multimedia sites is beneficial in terms of educating citizens and exercising caution in dealing with serious offenses. 

Body 1: On the one hand, the detailed description of crimes in newspapers and on TV would be disadvantageous due to the possibility that people would commit the same criminal acts and display anxiety toward the unsafe society. Regarding the former drawback, showing the wrongdoings of criminals publicly on media networks provides individuals with a clear understanding of how the infringement was conducted, from which they may learn and follow. As a consequence, there are high chances that those people, especially youngsters, would become potential offenders in the future. Not to mention that by televising a myriad of violation occurrences, mental health problems would experience a drastic increase since citizens are prone to develop anxiety toward an unsecured society.

Body 2: On the other hand, broadcasting more crime scenes on social media websites can be considered a means of education and caution for people. Chief among these is that broadcasting more violations of crimes in combination with their severe punishment plays a pivotal role in eradicating the intention of future offenders. Therefore, the increasing rate of the number of to-be-culprits would be significantly reduced. In addition, by exemplifying in detail the procedure of a breach, individuals would be more well-aware of the feasibility of a criminal case. Thus, they would have a tendency to prepare for approaches to avoid being victims of wrongdoings.

Conclusion: In conclusion, although the display of criminal scenes should be limited due to their potential impact on increasing lawbreakers' and citizens' concerns, I am of the opinion that cases of violation of law should be shown on different media sites to educate and inform people about the risk of those offenses.

Từ vựng đáng chú ý:

 • The restriction of legal violation scenes (noun): Hạn chế các cảnh vi phạm pháp luật

 • To broadcast criminal cases (verb): Phát sóng các vụ án hình sự

 • To display anxiety toward the unsafe society (verb): Thể hiện sự lo lắng đối với xã hội không an toàn

 • To show wrongdoings of criminals publicly (verb): Công khai những việc làm sai trái của tội phạm

 • Infringement (noun): Sự vi phạm

 • Potential offenders (noun): Kẻ phạm tội tiềm tàng

 • Severe punishment (noun): Phạt nặng

 • To eradicate the intention of future offenders (verb): Loại bỏ ý định của những người phạm tội trong tương lai

 • The feasibility of a criminal case (noun): Tính khả thi của một vụ án hình sự

6.2 Bài mẫu: Discussion Essay (Discuss Both Views)

00:00

Đề bài: Some people think scientific research should focus on solving world health problems. Others think that there are more important issues. Discuss both views and give your opinion.

Bài làm:

Introduction: Whether scientific research should focus on alleviating global health issues or other problems has gained traction. Personally, I agree with the latter opinion for a number of reasons.

Body 1: On the one hand, finding a solution to world health problems is a pressing matter that should be pursued by the scientific world. As health issues can affect people’s well-being immediately and on a wide scale should that be an infectious disease, scientists’ efforts and attention can be valuable in saving many people’s lives. Take the Covid-19 pandemic for example. Though it is relatively new, it has posed dire threats to people’s physical and mental well-being and finances. Without the timely arrival of vaccines, it would have been as deadly as previous plagues in history, such as the Black Death or the Spanish Flu.

Body 2: On the other hand, advocates of devoting scientific research to alleviating other worldwide issues have grounds to believe that this can bring people more advantages. First, there are many other critical issues that can affect humans on a wider scale, such as global warming and pollution. Though people do not see their effects immediately, environmental problems harm humans slowly and its impacts are difficult to reverse. Furthermore, apart from health, other fundamentals for human’s survival are water and food. Without scientific advancements to ensure food security, citizens in developing countries or areas hit with famine would not be able to survive.

Conclusion: All in all, while health problems pose great risks to human’s well-being, scientific research should not be solely conducted to solve them alone but should rather be directed towards other pressing matters as well.

Từ vựng đáng chú ý:

 • To alleviate global health issues (verb): Giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu

 • A pressing matter (noun): Một vấn đề cấp bách

 • Infectious disease (noun): Bệnh truyền nhiễm

 • Dire (adj): Tàn khốc, kinh khủng, nghiêm trọng

 • The timely arrival of vaccine (noun): Sự xuất hiện kịp thời của vắc xin

 • Plague (noun): Bệnh dịch

 • Global warming (noun): Sự nóng lên toàn cầu

 • Scientific advancement (noun): Tiến bộ khoa học

 • To ensure food security (verb): Đảm bảo an ninh lương thực

 • Famine (noun): Nạn đói

 • To pose great risks to human’s well-being (verb): Gây ra những rủi ro lớn đối với phúc lợi của con người

6.3 Bài mẫu: Advantages and disadvantages

00:00

Đề bài: As transport and accommodation problems are increasing in many cities, some governments encourage businesses to move to rural areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages.

Bài làm:

Introduction: The relocation of enterprises to the suburbs has been promoted by many governments due to the rising issues of transportation and housing in central places. From my perspective, the benefits of this practice surpass its drawbacks.

Body 1: On the one hand, the alteration of enterprises’ places would exert negative effects on their interests relating to the unavailability of resources and potential customers. Chief among these is that infrastructure and human resources are not immediately accessible in the suburbs. For example, major banks would suffer from inadequacies of well-trained employees because they are out of reach for high-quality graduates from many universities. Not to mention that enterprises moving to the outskirts would impede their businesses as profits cannot be generated easily. For example, the failure in attracting customers of high-end clothes stores results in their lower revenues, which negatively impacts the businesses’ survival in the market.

Body 2: On the other hand, the moving of businesses to the countryside plays a pivotal role in reducing the number of over-crowding related issues in the cities and employment problems in the countryside. Concerning the former advantage, the change in companies’ operation place requires their workers to move from the center to the outskirts, which would significantly decrease the amount of transportation and population in the central areas. Therefore, congestion and rising housing prices would be less problematic, thereby enhancing city citizens’ living standards. In addition, businesses moving to rural areas creates more job opportunities for workers who live in those places. By joining the workforce, those individuals can generate more gains, which is paramount in lessening income inequality between rural and urban citizens.

Conclusion: In conclusion, the governmental encouragement of altering companies’ places of business may cause difficulties for businesses due to their inaccessibility of resources and lower chances of stimulating profits. Nevertheless, such a practice is deemed more advantageous in terms of its potential in diminishing the adverse effects of rising transportation and accommodation costs.

Từ vựng đáng chú ý:

 • The relocation of enterprises to the suburbs (noun): Việc di dời doanh nghiệp ra ngoại thành

 • To exert negative effects (verb): Gây ra những tác động tiêu cực

 • The unavailability of resources (noun): Sự không có sẵn của các nguồn lực

 • Immediately accessible (adj): Có thể kết nối ngay lập tức

 • Inadequacies of well-trained employees (noun): Thiếu nguồn nhân lực có tay nghề

 • High - end clothes stores (noun): Cửa hàng quần áo cao cấp

 • To negatively impact the businesses’ survival (verb): Tác động tiêu cực đến sự tồn tại của doanh nghiệp

 • To reduce the number of over-crowding related issues (verb): Giảm số lượng các vấn đề liên quan đến quá đông đúc

 • To enhance city citizens’ living standards (verb): Nâng cao mức sống của công dân thành phố

 • To lessen income inequality (verb): Giảm bớt bất bình đẳng thu nhập

6.4 Bài mẫu: Problems And Solutions

00:00

Đề bài: People aim to achieve a balance between their work and lives. But few people achieve it. What are the causes of problems? How to overcome it?

Bài làm:

Introduction: The rapid speed of advancement in human lives has led us to the dilemma of maintaining the equilibrium between working and living. This essay would delve into the reason why many people encounter the failure of balancing those aforementioned aspects and propose certain solutions to deal with the problem.

Body 1: The unattainable goals of stabilizing work and life can be attributed to financial and social pressure as well as household responsibilities that one has to fulfill. Chief among these is that people are working in a goal-oriented way to make ends meet which imposes tremendous strain that they have to suffer. This can be explained by the fear of being heavily in debt or not having a decent life in the future once they stop working. Also, social recognition has created a burden that most individuals have to shoulder. Working arduously and continuously to climb to a higher position on the career ladder has been the ultimate goal of employees due to their obsession with acknowledgment from society. Concerning the second reason, a myriad of domestic duties such as taking care of children and parents has led to the insufficient amount of time allocated for individuals themselves. The shortage of time for relaxation and recharging energy has contributed to the impossibility of balancing work and life for most people.

Body 2: Fortunately, the efficient working approach and the sharing of household responsibilities can be applied to address those problems. With regard to the former, people should modify their working style, from laboriously to efficiently and productively by means of multitasking. For example, waiting time in commuting by public transport can be used to check emails, plan personal schedules or revise reports. Turning to the second idea, family members are encouraged to share household chores with each other to lighten the burden that one has to carry. In this way, everyone would have more time to cater to their favorite pastimes such as watching a movie or journaling after working hours.

Conclusion: In conclusion, people cannot achieve the goal of balancing working and living due to the pressure of maintaining a stable financial state as well as projecting a positive image to meet the requirements of society. However, the modification in working styles and the division of household work could be plausible to solve the problem.

Từ vựng đáng chú ý:

 • Dilemma (noun): Tình trạng khó xử, thế tiến thoái lưỡng nan

 • The equilibrium between working and living (noun): Sự cân bằng giữa làm việc và sống

 • Goal-oriented (adj): Mục tiêu định hướng

 • To impose tremendous strain (verb): Áp đặt nhiều căng thẳng

 • Social recognition (noun): Công nhận xã hội

 • The career ladder (noun): Các bậc thang nghề nghiệp

 • Obsession with acknowledgment from society (noun): Ám ảnh về sự thừa nhận từ xã hội

 • To recharge energy (verb): Nạp năng lượng

 • Multitasking (noun): Đa nhiệm

 • To share household chores (verb): Chia sẻ công việc gia đình

 • To lighten the burden (verb): Giảm nhẹ gánh nặng

6.5 Bài mẫu: Two - Part Questions

00:00

Đề bài: In the past, people lived in one place for a long time, but now they can live in many different places, what are the reasons? Is this a positive or negative development?

Bài làm:

Introduction: In comparison to people in former times, who had a tendency to settle down in one location, those in nowadays society can reside in several destinations. This essay will first explain the reasons for this development, and secondly, think that it is a positive development.

Body 1: This trend can be attributed to certain reasons, two of which are the proliferation of employment opportunities and advancement in means of transportation. The first factor behind it refers to the widespread availability of jobs in myriad fields in different places, which encourages migration to ensure the livelihood and the growth of career prospects. Thus, individuals have no hesitation in making relocations at frequent occurrences. The second, and also the possible explanation is that improvement in transportation, including the wide range of vehicles such as airplanes, subways, and electric buses, has beneficially facilitated traveling at ease. It is true that people would find no difficulty in moving from one place to another with affordable prices and in a short amount of time.

Body 2: In my opinion, this development is positive for several reasons related to chances to accumulate profound knowledge and the eradication of prejudice among different ethnic groups. Chief among these is the regular change in one’s residential address plays a crucial role in maximizing exposure to other cultures and customs. Consequently, there is a high possibility that this practice would enhance one's mentality and broaden his or her horizon as well. On a societal level, thanks to the authentic experience of others’ lifestyles, the bias people may show when confronting exotic people would probably be eliminated. For example, people who enjoyed life in Africa would be more tolerant and empathetic to the black because of the understanding of their suffering derived from harsh living conditions.

Conclusion: To summarise, the practice of frequent change in accommodation these days can be ascribed to the diversity in the job market and development in transportation. And this tendency is undoubtedly advantageous because of its prospect of helping people acquire knowledge and its removal of racism.

Từ vựng đáng chú ý:

 • To settle down (verb): Ổn định cuộc sống

 • To reside (verb): Cư trú

 • The proliferation of employment opportunities (noun): Sự gia tăng các cơ hội việc làm

 • Advancement in means of transportation (noun): Những tiến bộ của phương tiện vận chuyển

 • Livelihood (noun): Kế sinh nhai

 • Career prospects (noun): Triển vọng nghề nghiệp

 • To accumulate profound knowledge (verb): Tích lũy kiến thức sâu sắc

 • The eradication of prejudice (noun): Xóa bỏ định kiến

 • Residential address (noun): Địa chỉ cư trú

 • Empathetic (adj): Đồng cảm

 • Authentic (adj): Thực, xác thực

 • Harsh living condition (noun): Điều kiện sống khắc nghiệt

>> Xem thêm: Bài mẫu và đề thi Writing Task 2 IELTS 2022

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài tập ôn luyện cách viết Writing Task 2 IELTS trong tài liệu sau đây:

Link tải sách luyện Writing Task 2 bạn nên có:

7. Câu hỏi thường gặp

Viết 500 từ trong Writing Task 2 IELTS thì có sao không?

Trong thực tế, IELTS yêu cầu thí sinh viết tối thiểu 250 từ đối với phần Writing Task 2 và không quy định về số từ tối đa. Vì thế, thí sinh hoàn toàn có thể viết 500 từ trong phần thi này mà không lo bị phạt vì thừa số từ quy định.

Gợi ý 1 số đề bài Writing Task 2 IELTS để bạn luyện tập

Ngoài những đề bài đã nêu trên, DOL xin gợi ý thêm đến bạn 1 số sample IELTS Writing Task 2 sau:

 • Less and less parents these days are smacking their children. Some people think that this is leading to a generation of misbehaved children. Do you agree or disagree with this view?

 • Some graduates prefer to travel for a year between graduation and gaining full-time employment. Discuss the advantages and disadvantages of this.

 • Some people think it’s the government’s responsibility to tackle environmental issues. Others believe it is up to each individual to be environmentally responsible. Discuss both sides.

 • Some people think it’s better to educate boys and girls in separate schools. However, others believe that boys and girls benefit more from attending the same school. Discuss both views and give your own opinion.

 • The overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments can tackle these problems.

 • Today more people are travelling than ever before. Why is this the case? What are the benefits of travelling for the traveller?

Gợi ý từ nối thường sử dụng trong Writing Task 2 IELTS

 • It is true that…: Có một sự thật là…

 • First…: Đầu tiên…

 • First of all…: Điều đầu tiên…

 • Firstly…: Trước tiên…

 • First and foremost…: Điều đầu tiên và quan trọng nhất…

 • Initially…: Ban đầu…

 • To begin with…: Đầu tiên là…

 • To start with…: Để bắt đầu với…

 • Let us take a look at…: Hãy cùng xem xét đến…

 • It is worth considering…: Điều này đáng để cân nhắc…

 • In the first place…: Ngay từ đầu…

 • Though it is true that…: Mặc dù đúng là…

 • Some people believe that…: Một số người tin rằng…

 • Many people think that…: Nhiều người tin rằng…

 • According to many…: Theo nhiều…

 • Some people believe that…: Vài người tin rằng…

 • Many support the view that…: Nhiều người ủng hộ quan điểm rằng…

 • On the one hand…: Một mặt...

Bài viết trên của DOL đã hướng dẫn bạn cách viết IELTS Writing Task 2. Cùng với đó là thông tin về 5 dạng bài thường gặp trong phần Task 2 IELTS Writing và những điều cần lưu ý khi rèn luyện kỹ năng viết Task 2 IELTS. Bạn đọc hãy nắm vững những kiến thức này và chuẩn bị thật tốt cho bài thi IELTS Writing của mình nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background