Hướng dẫn viết Discussion Essay - IELTS Writing hiệu quả nhất

Discussion essay IELTS tuy phổ biến nhưng rất hay dễ bị nhầm với opinion essay hay advantages and dis advantages essay lắm nha. Sau bài viết này, bạn sẽ nắm được: Cách nhận diện dạng bài này; các lỗi dễ mắc phải khi làm dạng này; cấu trúc bài và cách làm bài; các bài mẫu band cao siêu cấp xịn xò của nhà DOL. Bắt đầu nhé!

blog-cover-editor