Two part question IELTS writing task 2 : Cách viết và bài mẫu

Làm sao để chinh phục two part question IELTS essay ? Làm sao để cân mọi chủ đề dạng bài này? Ở bài viết này, DOL sẽ cung cấp ngắn gọn cho bạn tất cả những gì cần biết về loại bài này. Ngoài ra ở phần cuối, DOL cũng sẽ nhắc luôn những lỗi hay gặp nhất khi đụng dạng này.

blog-cover-editor