👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Hướng dẫn chi tiết cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2 từ A - Z

Bài viết Writing Task 2 yêu cầu thí sinh hoàn thành một bài viết trong vỏn vẹn 40 phút. Tuy nhiên, bạn còn lăn tăn không biết mở đầu bài viết như thế nào? Bạn mất nhiều thời gian cho IELTS Writing Task 2 Introduction? Trong bài viết này, hãy cùng Dol xử lý nhanh gọn hiệu quả vấn đề này với cách viết Introduction trong IELTS Task 2!

blog-cover-editor

1. Có nên dùng Introduction mẫu trong IELTS Writing Task 2

Việc dùng các cấu trúc cố định trong phần mở đầu của bài viết Writing Task 2 là hoàn toàn cần thiết. 

 • Nhiều người học IELTS, kể cả khi đã có nền tảng về bài thi, vẫn phải ‘cắn bút’ không biết viết gì và lãng phí thời gian vô ích. Việc sử dụng ‘template’ giúp thí sinh tăng tiến độ hoàn thành bài viết và tránh được tình trạng hoang mang không biết mở đầu bài viết như thế nào cho đúng.

 • Trên thực tế, khi có một ‘template’ cố định cho IELTS Writing Task 2 Introduction, người học sẽ có một định hướng tốt hơn khi viết, tránh được tình trạng mỗi bài viết một kiểu.

Nếu có gì đó DOL không anti học vẹt, thì nó chỉ có thể là IELTS writing task 2 template. Đó là hướng dẫn cốt lõi của bài viết, giúp tránh lạc đề và lan man.

2. Cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2

Giống như bất kỳ dạng bài viết nào, IELTS Writing Task 2 cũng cần có một phần mở đầu giới thiệu nội dung của bài viết. 

2.1. Mục đích

Khi viết đoạn mở bài cho bài viết Writing Task 2, thí sinh cần đảm bảo thực hiện được các mục đích sau:

 • Tạo ấn tượng cho người đọc

 • Thiết lập bối cảnh hoặc chủ đề của bài viếtiệt kê các nội dung quan trọng trong bài viết

Một đoạn mở bài tốt sẽ tạo ra định hướng chung cho toàn bài viết cũng như liên kết mạch lạc với các đoạn thân bài và kết bài.

2.2. Cấu trúc chung

Do độ dài của bài viết nhìn chung khoảng từ 300 từ trở xuống, đoạn thân bài không cần quá dài dòng mà nên tóm tắt lại trong từ 2 đến 3 câu.

 • Phần thứ nhất (1 - 2 câu) được gọi là General Statement, được dùng để nêu chủ đề của bài viết.

 • Phần thứ hai (1 câu) được gọi là Thesis Statement, chứa đựng nội dung chính hoặc quan điểm của người viết xuyên suốt bài viết.

2.2.1. GENERAL STATEMENT

️🎯 Mục đích

General statement được dùng để giới thiệu chủ đề của bài viết, thông qua việc trình bày lại sự thật, xu hướng, hoặc quan điểm đã được đề bài đề cập đến.

📝 Cách viết

Điểm mấu chốt để có được một phần General Statement tốt chính là diễn đạt lại đề bài bằng ngôn ngữ của bản thân bằng kỹ thuật ‘paraphrasing’. Người viết có thể thực hiện thay thế các từ cho sẵn bằng các từ đồng nghĩa, hoặc thay đổi cấu trúc câu và thứ tự của các từ trong câu

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, điểm mấu chốt của kỹ năng ‘paraphrasing’ chính là không được thay đổi nghĩa của câu gốc, thêm các thông tin không có trong câu gốc, hoặc bỏ sót thông tin quan trọng trong câu gốc. 

2.2.2 THESIS STATEMENT

️🎯 Mục đích

Ở phần Thesis statement, người viết cần đưa ra một câu trả lời rõ ràng và trực tiếp cho câu hỏi mà đề bài đưa ra bằng cách nêu quan điểm cá nhân hoặc tóm tắt các ý chính của bài viết.

📝 Cách viết

Đầu tiên, bạn cần xác định chính xác dạng câu hỏi mà đề bài đưa ra. Cụ thể, IELTS Writing Task 2 được chia làm 5 dạng bài chính như sau:

 • Opinion

 • Discussion 

 • Advantages and Disadvantages

 • Problem and Solution

 • Two-part Question

Dựa vào các ACTION WORD của câu hỏi mà bạn có thể xác định được dạng bài của bài viết và trả lời đúng và đủ câu hỏi mà đề bài đưa ra.

Điểm quan trọng mà người viết cần lưu ý chính là câu Thesis statement cần ngắn gọn, cô đọng được các nội dung trọng tâm của bài viết, và thể hiện một quan điểm rõ ràng.

Ngoài ra, quan điểm này còn cần được duy trì và thống nhất xuyên suốt các ý tưởng và câu chữ của bài viết, cho đến phần kết bài.

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc đưa ra quan điểm cá nhân trong bài luận, một số người cho rằng chỉ cần nêu quan điểm cá nhân ở phần kết luận. Tuy nhiên, những người khác nói rằng nó nên được nêu trong phần giới thiệu. Lựa chọn an toàn và hợp lý nhất là nêu quan điểm của bản thân trong phần mở đầu, đưa ra lập luận cho nó trong các đoạn thân bài, sau đó khẳng định lại trong phần kết luận.

https://ted-ielts.com/introduction/

2.3. Hai bước viết Introduction 

👉 Bước 1: Phân tích bố cục của đề bài.

Mỗi đề bài đều bao gồm hai phần: 

 • Phần 1: Giới thiệu chủ đề hoặc quan điểm cần bàn luận

 • Phần 2: Đặt ra câu hỏi hoặc yêu cầu dành cho thí sinh

Ví dụ: Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck). Discuss both views and give your own opinion.

 • Câu đầu tiên của đề bài trình bày hai quan điểm trái chiều: ‘Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck).’

 • Câu thứ hai của đề bài đặt ra cho thí sinh câu hỏi ‘Discuss both views and give your own opinion.’ để họ diễn giải câu trả lời của mình thông qua bài viết.

👉 Bước 2: Thực hiện paraphrase phần 1 và trả lời phần 2 

Đầu tiên, người viết cần xác định được rằng đề bài đang đưa ra một quan điểm (opinion) hay một sự thật (fact).

Tiếp theo, người viết có thể chọn một trong số các mẫu câu dưới đây để bắt đầu bài viết của mình và thực hiện ‘paraphrasing’ để diễn đạt lại đề bài bằng ngôn ngữ của bản thân.Dùng cho quan điểm (opinion)

Dùng cho sự thật (fact)

Dùng khi chỉ có một quan điểm: 

 • It is (sometimes) believed/ argued/ suggested/ alleged/ said that …

 • Some people think/ argue/ believe/ hold the view that …

 • It is a common belief that …

Dùng khi đưa ra hai quan điểm trái chiều: 

 • Opinions are divided on whether [quan điểm 1] or [quan điểm 2].

 • People have different views about [+ cụm danh từ/ whether … or …]

 • Some people are of the opinion that … However, others opine that …

 • It is (widely/ commonly) believed that [+ mệnh đề]

 • It is (no doubt) true that  [+ mệnh đề]

 • [Một sự vật/ hiện tượng] has gained increasing popularity among [một nhóm người/ nhóm đối tượng].

→ dùng để diễn tả một xu hướng (trend).

Dưới đây là hướng dẫn viết General Statement cho đề bài trên:Câu gốc trong đề bài

General statement

Some people think that good planning is the key factor for success in life. Others think that there are more important factors that lead to success (hard work, luck).

To be successful in life, some individuals are of the opinion that wise arrangement skill is of utmost importance. However, others opine that various elements including hard work and luck also contribute to success.

→ Câu đưa ra hai quan điểm trái chiều.

Dùng cấu trúc: Some people are of the opinion that … However, others opine that … Các từ vựng đã được thay thế:

 • good planning ~ wise arrangement

 • key factor ~ of utmost importance

 • factors ~ elements

 • lead to success ~ contribute to success

Đối với phần thứ hai của mở bài - Thesis Statement, người viết cần thực hiện hai bước:Câu hỏi trong đề bài

Thesis statement

Discuss both views and give your own opinion.

→ Dạng bài Discussion: Đề bài yêu cầu nêu quan điểm cá nhân về hai quan điểm trái chiều đã đề cập.

From my perspective, the combination of multiple factors can ensure great achievement for people.

Mời bạn xem thêm các 7 cách cải thiện kỹ năng viết trong IELTS Writing nhé:

video-thumbnail

3. Cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2 cho từng dạng bài

3.1. Agree or disagree essay

Agree or Disagree là dạng câu hỏi yêu cầu người viết trình bày quan điểm cá nhân sau khi đã cung cấp một một nhận định nào đó. Người viết có thể nhận biết dạng bài này thông qua các câu hỏi như: 

 • Do you agree or disagree?

 • To what extent do you agree or disagree?

Để viết mở bài cho dạng bài này, người viết thực hiện các bước sau:

 • Có thể mở đầu câu bằng một cấu trúc dùng để đưa ra quan điểm (trong bảng trên) và thực hiện ‘paraphrasing’ đề bài trong 1 câu.

 • Ở câu thứ hai, đưa ra một câu trả lời trực tiếp và rõ ràng đối với quan điểm mà đề bài đưa ra. Đối với dạng đề Agree or Disagree, người viết có 2 cách để trả lời và mỗi cách có một cấu trúc mẫu khác nhau như sau:One-sided answer

Balanced answer

Đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn với quan điểm mà đề bài đưa ra.

Chỉ đồng ý một phần quan điểm mà đề bài đưa ra.

Đồng ý: From my perspective/ In my opinion/ Personally, I completely agree with this view for several reasons. Không đồng ý

 • However, I do not agree with this point of view/ the idea of [something] for several reasons.

 • I strongly oppose the idea that ...

While I think [phần quan điểm đồng ý], I disagree with the view that [phần quan điểm không đồng ý].

To a certain extent I agree that [phần quan điểm đồng ý] ; however, I also think that [phần quan điểm không đồng ý]

Dưới đây là một số mở bài gợi ý cho cả 3 hướng tiếp cận bài viết Agree or Disagree:Đề bài

Hướng tiếp cận

Mở bài gợi ý

Nowadays young people mostly learn by reading books or watching movies and TV shows, rather than personal experiences. To what extent do you agree or disagree?

Balanced answer

Juveniles these days demonstrate their personal preference for different media such as books and films instead of putting emphasis on hands-on experiences

when learning. While I acknowledge that there are still a certain number of people who prefer the latter, I think that it is more reasonable to widen young people’s knowledge via books and movies.

Some people claim that public museums and art galleries will no longer be necessary because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree?

One-sided answer (totally disagree)

As the Internet and computer are becoming more prevalent than ever, many people

question the necessity of cultural and historical museums. I strongly oppose the idea that information that is now easily accessible via the use of computers can replace museums.

Although there is a lot of translation software available, learning a language could still be advantageous. To what extent do you agree or disagree?

One-sided answer (totally agree)

Advancement in technology has fostered the availability of operating systems that can translate text automatically. Despite this development, I hold the belief that the process of obtaining lingual knowledge is still beneficial in terms of career prospects and cultural experience.

3.2. Discuss both views

Dạng bài Discuss both views hay Discussion đòi hỏi người viết thảo luận về hai quan điểm trái chiều của một vấn đề nào đó và đưa ra quan điểm cá nhân (ủng hộ quan điểm nào).

Người viết có thể nhận biết dạng bài này thông qua câu lệnh ‘Discuss both views and give your own opinion.’

Cách viết Introduction trong IELTS Task 2 cho dạng bài ‘Discuss both views’ như sau

 • Thực hiện ‘paraphrasing’ hai quan điểm mà đề bài đưa ra, sử dụng mẫu câu dùng để đưa ra hai quan điểm trái chiều (trong bảng trên).

 • Ở câu thứ hai, đưa ra một câu trả lời trực tiếp và rõ ràng rằng bản thân mình ủng hộ hay đồng ý với quan điểm nào trong số hai quan điểm mà đề bài đã nêu, sử dụng các mẫu câu thể hiện sự đồng tình tương tự như ở dạng bài Agree or Disagree.

Dưới đây là một số mở bài gợi ý cho dạng bài Discuss both views:Đề bài

Mở bài gợi ý

Some people believe that pop stars deserve to earn more money than classical music performers. Some disagree. Discuss both views and give your own opinion.

Some individuals opine that celebrities performing pop music should be paid a higher salary in comparison to those majoring in classical music, while others are not in consummate accord with

the aforementioned idea. This essay would delve into discussing the two perspectives as well as stating my support for the former one.

In some cultures, old age is more valued, while in other cultures youth is more valued. Discuss both views and give your opinion.

The debate over which group, namely the elderly and younger generations, should be of utmost appreciation is one that has been long contested. I am of the opinion that despite the economic values

fostered by young adults, gratitude towards older people should be expressed due to general

human morality and their thorough understanding.

Some people think scientific research should focus on solving world health problems. Others think that there are more important issues. Discuss both views and give your opinion.

Whether scientific research should focus on

alleviating global health issues or other problems has gained traction. Personally, I agree with the latter opinion for a number of reasons.

3.3. Problems and Solutions

Dạng bài Causes and Solutions hay Problems and Solutions yêu cầu thí sinh trình bày các nguyên nhân gây ra vấn đề (causes), các hậu quả phát sinh (problems), và các giải pháp giúp cải thiện vấn đề (solutions). Người viết có thể nhận biết dạng bài này thông qua các câu hỏi như:

 • What are the causes of problems? How to overcome it?

 • What is the reason for this?

 • What are the problems? Suggest some solutions.

Cách viết mở bài IELTS Task 2 cho dạng bài này như sau:

 • Thực hiện ‘paraphrasing’ hai quan điểm mà đề bài đưa ra, sử dụng mẫu câu dùng để trình bày vấn đề, hay một sự thật đang diễn ra (ở bảng trên).

 • Ở câu thứ hai, đưa ra một câu trả lời trực tiếp và ngắn gọn về các nguyên nhân/ hậu quả, hoặc giải pháp sẽ đề cập đến trong phần thân bài.

Dưới đây là một số mở bài gợi ý cho dạng bài Causes and Solutions Problems and Solutions:Đề bài

Mở bài gợi ý

People aim to achieve a balance between their work and lives. But few people achieve it. What are the causes of problems? How to overcome it?

The rapid speed of advancement in human lives has led us to the dilemma of maintaining the equilibrium between working and living. This essay would delve into the reason why many people encounter the failure of balancing those aforementioned aspects and propose certain solutions to deal with the problem.

Major cities in the world are growing fast, as well as their problems. What are the problems that young people living in those cities are facing? Suggest some solutions.

Increased industrialization has led to the proliferation of young people moving from the countryside to cities. However, the growth of cities has created many social problems. In this essay, I will highlight some of these problems as well as ways to combat them.

Weddings are getting bigger and more expensive. What is the reason for this? Is it a positive or negative development?

An ample amount of money tends to be invested in

special celebrations, namely weddings. This essay will first explain the reasons for this tendency, and secondly, think that it is a negative development.

3.4. Advantages and Disadvantages

Dạng bài Advantages and Disadvantages yêu cầu thí sinh trình bày các lợi ích và bất lợi của một vấn đề. Người viết có thể nhận biết dạng bài này thông qua các câu hỏi như:

 • Is this a positive or negative development?

 • Do the advantages outweigh the disadvantages?

 • What are the advantages and disadvantages of … ?

Để viết mở bài cho dạng bài này, người viết thực hiện các bước sau:

 • Thực hiện ‘paraphrasing’ hai quan điểm mà đề bài đưa ra, sử dụng mẫu câu dùng để trình bày vấn đề, hay một sự thật đang diễn ra (ở bảng trên).

 • Ở câu thứ hai, đưa ra một câu trả lời trực tiếp và ngắn gọn về các lợi ích và bất lợi, có thể thêm vào các cụm từ thể hiện ý kiến cá nhân như “From my perspective”, “From my viewpoint”, ‘Personally’, hoặc “In my opinion”.

Dưới đây là một số IELTS Writing Task 2 Introduction gợi ý cho dạng bài Advantages and Disadvantages:Đề bài

Mở bài gợi ý

Nowadays people depend on technology for leisure activities. Is this a positive or negative development?

Technological advancement has encouraged

the proliferation of ample high-tech means of recreation. From my perspective, although some regarded this phenomenon as positive, I deemed it more detrimental.

Some people think that young people should be required to do unpaid work helping people in the community. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Many people are currently proposing a solution

to solve problems in the local area: have young people do volunteer, unpaid work to help people in their neighborhood. Although there are some drawbacks to this policy, I believe it is generally beneficial to society.

In some cultures, children are often told that they can achieve anything if they try hard enough. What are the advantages and disadvantages of giving children this message?

Nowadays, many parents, especially Asian ones, tend to educate their children to always try hard because as long as they do so, they certainly will be successful. I think there are many advantages as well disadvantages to this philosophy.

Xem thêm về phương pháp làm Introduction IELTS Writing task 2

4. Lưu ý cần biết khi viết Introduction IELTS Writing Task 2

Để có được một phần mở bài hiệu quả, DOL có một số lời khuyên dành cho bạn:

 • Chỉ dành ra tối đa 5 phút cho phần mở bài, do bạn cần đủ thời gian để hoàn thành thân bài - phần chính và quan trọng nhất trong bài viết.

 • Bạn nên tuân theo cấu trúc mở bài 2 câu (bao gồm General Statement và Thesis Statement).

 • Khi viết phần General Statement, không nên chép lại toàn bộ đề bài mà không có bất cứ sự điều chỉnh nào. Điều này có thể sẽ khiến giám khảo không có ấn tượng tốt về bài viết, cũng như đánh giá không cao về trình độ từ vựng và ngữ pháp của bạn.

 • Tránh diễn đạt sai vấn đề hoặc quan điểm được trình bày trong phần đề bài

 • Không được thêm bớt các ý so với chủ đề/ quan điểm gốc mà đề bài đã cho.

 • Cố gắng tạo sự ấn tượng ở phần mở bài

 • Chú ý cách dùng từ, tránh diễn đạt thiếu tính trang trọng

5. Phân biệt Introduction kém và tốt

Hãy quan sát một ví dụ về Introduction kém (khoảng band 4.0) và Introduction tốt (khoảng band 8.0) cho đề bài dưới đây:

There is a good deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people’s health and well-being. To what extent do you agree or disagree with this statement?

 • Introduction kém:

Nowadays, cars are a very popular way of getting around. Day by day many more people drive cars around but others feel that they cause global warming. Global warming is one of the most serious issues in modern life. They also affect people’s health and well-being which is also a serious issue.

 • Feedback:

+ Lối diễn đạt quá dài dòng và không đi vào trọng tâm (Nowadays, cars are a very popular way of getting around” hay “Day by day many more people drive cars around”)

+ Mở bài này là không có câu Thesis Statement

 • Introduction tốt:

It is a common belief that rising global temperatures and detrimental impacts on human beings’ overall health are caused by the increasing usage of automobiles. Personally, I am totally convinced by this viewpoint.

=> Đặc điểm của phần Introduction tốt:

 • Thực hiện ‘paraphrasing’ để hoàn thiện câu General Statement vô cùng hiệu quả với một vốn từ vựng đa dạng.

 • Câu Thesis Statement thể hiện quan điểm cá nhân rõ ràng, và trả lời trực tiếp cho câu hỏi mà đề bài đưa ra.

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để viết một phần giới thiệu tốt trong IELTS Writing Task 2?

Phần giới thiệu bài luận nên bao gồm ba điều chính, theo thứ tự sau:

 • Một câu mở đầu để thu hút sự chú ý của người đọc

 • Thông tin cơ bản có liên quan mà người đọc cần biết

 • Một câu luận điểm trình bày quan điểm hoặc lập luận của người viết

Nên dùng thì nào trong IELTS Writing Task 2?

Thì hiện tại hoàn thành là thì được sử dụng nhiều trong IELTS Writing Task 2.

Những lỗi nào bị mất điểm khi viết Introduction trong IELTS Writing Task 2?

Có 5 lỗi phổ biến khi viết introduction trong IELTS Writing Task 2:

 • Nói quá chung chung về chủ đề

 • Không bao gồm một tuyên bố

 • Không phác thảo nội dung sẽ trình bày

 • Cố gắng viết một câu "hook" hoặc giải trí

 • Sử dụng phong cách thân mật

Trên đây là các hướng dẫn chi tiết của DOL về cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2. Hy vọng các bạn có thể áp dụng tốt các lưu ý trên khi thực hành viết bài luận Task 2, cũng như trong kỳ thi chính thức sắp tới của các bạn. Hãy bắt tay ngay vào việc luyện tập nhé! Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ năng Writing của bài thi IELTS.

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background