Cách viết Introduction Cho IELTS Task 1 Nhanh Gọn Hiệu Quả

Introduction là phần yêu cầu paraphrase thông tin một cách cô đọng và súc tích. Chính vì thế mà nhiều bạn vẫn đang loay hoay tìm hiểu cách viết introduction IELTS Task 1 hiệu quả. Trong bài viết này, DOL sẽ trình bày tổng quan về phần Introduction cũng như đưa ra các cách viết Introduction nhanh gọn và “ăn điểm” cho bạn tham khảo.

1. Tổng quan về phần Introduction

00:00

1.1. Mục đích

Phần Introduction trong IELTS Writing task 1 được viết nhằm mục đích giúp người đọc hiểu về nội dung mà bạn sắp diễn đạt cũng như những thông tin cơ bản trong biểu đồ được cung cấp trong đề bài.

1.2. Các thông tin cần có

Trước khi tìm hiểu cách viết introduction trong ielts task 1 thì chúng ta cần phải biết các yêu cầu trong phần này đúng không nào.

 • Đối với phần introduction của IELTS Writing task 1 thì bạn chỉ cần viết một câu duy nhất. Tuy nhiên, câu này phải đảm bảo diễn đạt được đề bài lại theo từ vựng và cấu trúc của chính bản thân thí sinh.

 • Các tiêu chí chấm câu Introduction trong IELTS Writing task 1 bao gồm súc tích, ngắn gọn, không đưa ra ý kiến cá nhân và không nhận xét cụ thể về số liệu.

 • Với một câu có số lượng từ khá ít như câu Introduction thì bạn có thể viết trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút .

Mời bạn xem thêm cách làm bài Writing IELTS Task 1 để có được điểm cao trong writing task 1 và ngay bên dưới nhé:

2. Các cách viết Introduction

00:00

2.1. Diễn đạt lại đề bài bằng từ đồng nghĩa

Cách dùng từ đồng nghĩa là một trong những cách viết introduction trong ielts task 1 phổ biến.

Khi sử dụng cách này bạn có thể dễ dàng dùng những từ tương đương nghĩa với những từ được cho trong đề bài để diễn đạt lại thành một câu hoàn chỉnh, đồng thời phải đảm bảo nghĩa của câu không bị thay đổi. Các bạn phải học từ vựng cho ielts writing thường xuyên để tăng thêm vốn từ.

Xem thêm: Hướng dẫn các học IELTS Writing

Ví dụ: 

Đề bài: The charts below show the percentage of male and female workers in country A and country B.

Các từ có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa: 

 • The charts below = The given pie charts

 • Show = illustrate

 • The percentage = The proportion

 • Male and female workers =  laborers (man and woman)/ male and female laborers/employees

=> Câu Introduction được viết lại như sau:  

The given pie charts illustrate data about the percentage of laborers (man and woman) in 3 sectors, namely industry, agriculture and services in countries A and B.

Một số từ/cụm từ các bạn có thể dùng để paraphrase:

 • Show = illustrate/ present/ compare

 • The number of = the figure for 

 • The percentage of = the proportion of 

 • In + number + countries/ areas = in + name of the countries/areas

 • From 2000 to 2010 = over the period of 10 years/ during the 10-year time frame

2.2. Thay đổi cấu trúc câu

Ngoài dùng từ đồng nghĩa thì thay đổi cấu trúc câu cũng được xem là một trong những cách viết introduction trong ielts task 1 rất hiệu quả.

Cách dùng từ đồng nghĩa sẽ phù hợp hơn với các bạn ở band điểm tầm trung.

Nếu bạn muốn đạt được band điểm cao hơn thì có thể dùng cách thay đổi cấu trúc câu để tạo thành một câu Introduction mới khác hoàn toàn so với câu đề bài đưa ra.

Bạn có thể áp dụng một số cách thay đổi cấu trúc câu để viết câu Introduction hoàn chỉnh như sau: 

👉 Thay đổi từ chủ động sang bị động và ngược lại

Đề bài: The line graph shows the global demand for different textile fibers between 1980 and 2015.

=> Introduction: The line graph illustrates the total number of fibers that are needed all over the world from 1980 to 2015.

Xem thêm bài mẫu và cách viết dạng Line Graph IELTS

👉 Chuyển danh từ thành động từ ở dạng Map

Đề bài: The maps below show the changes in an Art Centre from 2010 to today.

=> Introduction: The illustration shows how the internal layout of an Art Center changed from 2010 to the present.

Xem thêm bài mẫu và cách viết IELTS Process

👉 Chuyển danh từ thành động từ ở dạng Process

Đề bài: The diagram below shows the process of making soft cheese. 

=> Introduction: The diagram below shows to produce soft cheese. 

Xem thêm bài mẫu và cách viết IELTS Map

Cách tốt nhất để bắt đầu phần Iintroduction là diễn giải (viết theo cách của mình) thông tin trong đề bài (câu nói được viết trên giấy câu hỏi).

https://ieltstutors.org/ieltstutors-tips-blog/ielts-academic-writing-task-1-band-7-introduction-sentence

3. Một số Introduction của Writing Task 1 tham khảo

Đề bài: The diagrams below show the site of a school in 2004 and the plan for changes to the school site in 2024.

→ Introduction: The given map illustrates the layout of an educational institution in 2004 and the projected plan to change the site in 2024.

Đề bài: The charts below show the percentage of male and female workers in country A and country B. 

→ Introduction: The given pie charts illustrate data about the percentage of laborers (man and woman) in 3 sectors, namely industry, agriculture and services in countries A and B.

Đề bài: The charts below show the Internet use for different purposes in Australia in 2010,2011 and the percentage by users.

→ Introduction: The given chart illustrates data on the proportion of Australian Internet users who has various objectives in using the platforms in 2010 and 2011 and their age group was also reported.

Xem thêm: Tổng hợp các từ nối trong writing task 1

4. Các câu hỏi thường gặp

00:00

Nên viết phần Introduction trong IELTS Writing Task 1 như thế nào?

Phần introduction nên bắt đầu bằng cách nói về những gì biểu đồ, bản đồ, bảng biểu đang đề cập . Tốt nhất, nên bắt đầu bằng một hoặc hai câu nêu rõ nội dung bài viết. Có thể làm điều này bằng cách diễn giải tiêu đề của biểu đồ và nhớ đề cập các mốc thời gian nếu có.

Nên viết bao nhiêu câu trong phần Introduction?

Hầu hết các phần introduction nên dài khoảng ba đến năm câu với số lượng từ khoảng từ 50 - 80 từ.

Có những cách nào để diễn giải phần Introduction trong IELTS Writing Task 1?

Gồm 3 cách bao gồm:

 • Thay đổi dạng từ

 • Thay đổi cụm từ từ chủ động sang bị động.

 • Thay đổi cấu trúc câu hoặc sử dụng các mệnh đề khác nhau để thay đổi dạng động từ.

Hy vọng qua bài viết trên các bạn sẽ hiểu rõ được cách viết introduction trong ielts task 1 và có thể áp dụng những cách này trong quá trình luyện tập của mình. Chúc các bạn sẽ đạt được band điểm mong muốn trong thời gian ngắn nhất nhé!

Link tham khảo:
https://www.google.com/search?q=Synonym&kponly=&kgmid=/m/0hqj_
https://en.wikipedia.org/wiki/Synonym
https://www.google.com/search?q=Paraphrase&kponly=&kgmid=/m/034gvs
https://en.wikipedia.org/wiki/Paraphrase
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax
https://www.google.com/search?q=Syntax&kponly=&kgmid=/m/06nvh