👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Lịch Thi IELTS IDP và BC mới nhất từ năm 2024

Hiện nay, British Council (Hội đồng Anh) và IDP là hai tổ chức hàng đầu đảm nhiệm tổ chức kỳ thi IELTS. Cả hai tổ chức đều cung cấp cho thí sinh các sự lựa chọn linh hoạt về ngày thi, gồm nhiều ngày thi trong tuần và cuối tuần.

Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về lịch thi IELTS nhằm giúp bạn đưa ra  quyết định đúng đắn về việc chọn ngày thi. - Lịch thi IELTS IDP tại ba miền Bắc, Trung, Nam - Lịch thi IELTS British Council tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Để tra cứu cụ thể lịch thi IELTS 2023 - 2024 được cập nhật mới nhất, hãy cùng DOL tìm hiểu bài viết dưới đây

Lịch Thi IELTS

Lịch thi IELTS IDP mới nhất

Tại Việt Nam, IDP đã mở rộng lịch thi IELTS trên cả 3 miền với hơn 40 tỉnh thành, cung cấp lịch thi linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thì sinh và tạo thuận lợi cho ngày thi. 

Lịch thi IELTS IDP tại miền Nam

Có 2 hình thức thi IELTS tại IDP tại miền Nam: thi trên máy và thi trên giấy.

1. Lịch thi IELTS trên giấy của các tỉnh miền Nam 

Dưới đây là lịch đăng ký thi IELTS trên giấy của các tỉnh miền Nam từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

TP. HCM

4, 9*, 18, 25*, 30

2*, 7, 9, 14, 16*, 23

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 20*, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Bình Dương

25*

9, 23

13*, 27*

17*

9*, 23*

6*, 20*

4, 25*

8*, 22*

Cần Thơ 

4, 18, 25

2*, 16*

13*, 27*

3*, 17*

9*, 23*

6*, 20*

4, 25*

8*, 22*

Vũng Tàu

4, 9, 25*

2*, 16*, 23

6, 18

3*, 17*

7, 16, 23*

6*, 20*, 27*

4, 25*

8*, 13, 22*

Biên Hòa 

4, 18

2*, 16*

6, 18

3*, 24

7, 16

6*, 27*

4, 18

1, 13

Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General

2. Lịch thi IELTS trên máy của các tỉnh miền Nam 

Dưới đây là lịch thi IELTS trên máy của các tỉnh miền Nam từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

TP. HCM

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

Bình Dương

9

6

9

13

1

Cần Thơ 

4, 18, 25

2, 16

13, 27

3, 17

9, 23

6, 20

4, 25

8, 22

Vũng Tàu

4, 9, 25

2, 16, 23

6, 18

3, 17

7, 16, 23

6, 20, 27

4, 25

8, 13, 22

Biên Hòa 

4, 18

2, 16

6, 18

3, 24

7, 16

6, 27

4, 18

1, 13

*Ghi chú: Các ngày thi trên máy tính đều có Academic và General training.

Lịch thi IELTS IDP tại miền Bắc

Có 2 hình thức thi IELTS tại IDP tại miền Bắc: thi trên máy và thi trên giấy.

1. Lịch thi IELTS trên giấy tại các tỉnh miền Bắc

Dưới đây là lịch thi IELTS trên giấy tại các tỉnh miền Bắc từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Hà Nội

4, 9*, 18, 25*, 30

2*, 7, 9, 14, 16*, 23

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 20*, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Hải Phòng 

4, 9*, 18, 25*

2*, 7, 9, 16*, 23

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Vinh 

9*, 25*

2*, 9

18

24

16

27*

9*

22*

Thái Bình 

9*

9

27*

17*

16

13

25*

22*

Lào Cai  

25*

9

6, 13*

9*

6*

1

Thái Nguyên

9*

7

6

17*

23*

18

18

8*

Hạ Long 

4, 18, 25*

2*, 7, 9, 16*

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

13, 18, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General

2. Lịch thi IELTS trên máy tính tại các tỉnh miền Bắc

Dưới đây là lịch thi IELTS trên máy tại các tỉnh miền Bắc từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Hà Nội

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

Hải Phòng 

3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28

1, 3, 4, 8, 17, 18, 22, 24, 25, 29

2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31

4,6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28

2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30

1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30

Vinh 

9, 25

2, 9, 16

18

24

16

27

9

22

Hạ Long 

3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28

1, 3, 4, 8, 17, 18, 22, 24, 25, 29

2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31

4,6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28

2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30

1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30

Ghi chú: Các ngày thi trên máy tính đều có Academic & General training.

Lịch thi IELTS IDP tại miền Trung

Có 2 hình thức thi IELTS IDP tại miền Trung: thi trên máy và thi trên giấy.

1. Lịch thi IELTS trên giấy tại các tỉnh miền Trung

Dưới đây là lịch thi IELTS trên giấy tại các tỉnh miền Trung từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Đà Nẵng

4, 9*, 18, 25*, 30

2*, 7, 9, 14, 16*, 23

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 20*, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Thanh Hóa  

18

2*, 16*

13*, 27*

24

9*, 23*

13

18

8*, 22*

Bình Thuận 

9

6

9

13

1

Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General

2. Lịch thi IELTS trên máy tính tại các tỉnh miền Trung

Dưới đây là lịch thi IELTS trên máy tại các tỉnh miền Trung từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Đà Nẵng

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thanh Hóa  

8, 18

2,16

13, 27

24

9, 23

13

18

8, 22 

Bình Thuận 

9

6

9

13 

1

Ghi chú: Các ngày thi trên máy tính đều có Academic & General training.

Lưu ý khi đăng ký lịch thi IELTS tại IDP.

 • Đăng ký thi IELTS sớm, ít nhất 8 tuần trước ngày thi mong muốn. Điều này sẽ giúp thí sinh có nhiều lựa chọn về ngày thi và tránh trường hợp hết chỗ.

 • Kiểm tra kỹ thông tin đăng ký trước khi nộp.

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch 

 • Địa chỉ, số điện thoại, email

 • Chọn hình thức thi (giấy hoặc máy tính)

 • Chọn ngày thi, địa điểm thi

 • Chọn gói thi (bao gồm phí thi và lệ phí dịch vụ)

 • Thanh toán lệ phí thi IELTS bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng.

 • Chuẩn bị giấy tờ khi đăng ký lịch thi IELTS tại IDP

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc

 • Đơn đăng ký thi IELTS 

Lịch thi IELTS British Council (BC)

Tại Việt Nam, British Council đã mở rộng lịch thi IELTS trên cả 3 miền với hơn 17 tỉnh thành. Dưới đây là lịch thi chi tiết cho từng khu vực, giúp bạn tham khảo và lên kế hoạch đăng ký thi một cách thuận lợi.

Lịch thi IELTS BC tại miền Nam

Dưới đây là lịch thi IELTS tại các tỉnh miền Nam từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

TP, HCM

4, 9*, 18, 25*

2*, 7, 9, 16*

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General

Lịch thi IELTS BC tại miền Bắc

Dưới đây là lịch thi IELTS tại các tỉnh miền Bắc từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Hà Nội

4, 9*, 18, 25*

2*, 7, 9, 16*

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Hải Phòng 

4, 9*, 18, 25*

2*, 7, 9, 16*

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General

Lịch thi IELTS BC tại miền Trung

Dưới đây là lịch thi IELTS  tại các tỉnh miền Trung từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. 

Địa điểm 

Tháng 11

Tháng 12 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Nha Trang

18

2, 16

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General

Lưu ý khi đăng ký lịch thi IELTS tại BC.

 • IELTS tổ chức các phần Nghe, Đọc, và Viết trong cùng một ngày từ 9:00 đến 12:00. 

 • Phần thi Nói được tổ chức vào một ngày khác, linh hoạt trong việc lựa chọn lịch và hình thức. 

 • Nếu lịch thi của bạn bị thay đổi vì lý do đột xuất, BC sẽ thông báo qua email hoặc điện thoại nếu có.

Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký lịch thi IELTS

Nên thi ielts vào tháng mấy là hợp lý?

Nên thi ielts vào tháng tháng 4, tháng 8 và tháng 12 vì đây là thời điểm ngay trước khi đề thi được thay mới sau mỗi quý. Bạn sẽ có cơ hội ôn hầu hết các chủ đề có thể gặp thông qua các nguồn tổng hợp hoặc bộ đề dự đoán. 

Bạn đang quan tâm đến việc thi IELTS trong tháng nào? Hãy đọc thêm về thời điểm nên thi IELTS để xác định ngày thi phù hợp với bạn.

Nên thi IELTS vào tháng mấy để thi đại học?

Đối với những bạn sắp thi đại học, muộn nhất là tháng 4 hoặc 5 trong cùng năm đó cần thi xong chứng chỉ IELTS. 

Có thể hủy hay đổi ngày thi IELTS được không?

Cả IDP và BC đều có chính sách đổi hoặc hủy ngày thi. Nếu mong muốn được thay đổi ngày tham gia kiểm tra năng lực IELTS có thể gửi yêu cầu về ngày thi mới trước ít nhất 5 tuần.

Đổi lịch thi IELTS mất bao nhiêu tiền?

Phí đổi lịch thi IELTS là 800.000 VND.

Nên đăng ký thi IELTS trước bao lâu?

Nên đăng ký dự thi IELTS trước khoảng 8 tuần để tránh “mất slot” vào ngày thi mình mong muốn.

Có bao nhiêu đợt thi IELTS?

Kỳ thi IELTS được tổ chức 3 – 4 lần/tháng theo hình thức thi trên giấy và 6 lần/ tuần theo hình thức thi trên máy. 

Hy vọng bài viết này đã mang lại đầy đủ thông tin về lịch thi IELTS 2023 - 2024, địa điểm thi IELTS và chi phí tham dự kỳ kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh (British Council) và Tổ chức Giáo dục Quốc tế IDP. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất liên quan đến kỳ thi, hãy truy cập trang web chính thức của DOL. Chúc bạn thành công trong hành trình chinh phục IELTS của mình.

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background