Tổng hợp những từ nối trong Writing IELTS Task 1 bạn cần nắm

Bài thi IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả dữ liệu được trình bày dưới dạng đồ thị, bảng, hay quy trình. Để đạt được band điểm mong muốn, chúng ta phải trình bày được ngôn ngữ tả số liệu và phải có kỹ năng dùng các từ nối để kết hợp các ý lại với nhau. Cùng DOL tìm hiểu xem có những từ nối trong Writing IELTS Task 1 nào và cách dùng chúng như thế nào  nhé!

blog-cover-editor