Chủ đề Travelling – Tên Các Quốc Gia Bằng Tiếng Anh

Khi gặp phải các Topic Travel trong bài thi IELTS Speaking Part 2, vốn từ vựng của bạn phải đa dạng và sử dụng thích hợp. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc câu, từ vựng và giới thiệu tên các quốc gia bằng tiếng anh để bạn dễ dàng vượt qua Ielts Speaking Topic Travelling cũng như bổ trợ cho phần part 1 nếu bạn gặp phải những câu hỏi như Do you like travelling nhé!

blog-cover-editor