Lexical Resource là gì và tầm quan trọng trong IELTS Speaking

Trên thực tế, Lexical Resource là một trong 4 tiêu chí quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Theo đó, bằng cách tích luỹ được nhiều từ vựng đa dạng, người học có thể truyền tải suy nghĩ, quan điểm của mình một cách linh hoạt và rõ ràng. Trong bài viết này DOL English sẽ phân tích về tầm quan trọng của tiêu chí này đối với IELTS Speaking.

blog-cover-editor