Trọn bộ từ vựng IELTS Writing task 1 cơ bản cần nắm

Nếu như IELTS Writing Task 2 yêu cầu học viên phải tích luỹ rất nhiều từ vựng thuộc các chủ đề khác nhau trong cuộc sống thì IELTS Writing Task 1 chỉ cần học viên học những từ vựng và cấu trúc liên quan tới miêu tả biểu đồ và miêu tả số liệu. Vậy những từ vựng IELTS Writing Task 1 và cấu trúc này là gì? Hãy cùng tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây nhé.

từ vựng IELTS Writing Task 1

📊 Từ vựng IELTS Writing Task 1 và cấu trúc miêu tả sự thay đổi (Trend)

Từ vựng miêu tả chiều hướng thay đổi

Để miêu tả chiều hướng thay đổi của một đối tượng, thí sinh có thể áp dụng những từ vựng IELTS Writing task 1 sau:

Từ vựng miêu tả tốc độ và mức độ thay đổi

Ngoài ra, thí sinh còn có thể áp dụng những Adjective (Adverb) để miêu tả mức độ thay đổi như sau:

Cấu trúc câu miêu tả sự thay đổi

Học xong từ vựng rồi thì phải kết hợp chúng như thế nào cho đúng? Thí sinh có thể kết hợp những từ vựng trên theo cấu trúc sau:

🔣 Từ vựng Writing task 1 và cấu trúc miêu tả tỉ lệ phần trăm (Proportion)

Để miêu tả tỉ lệ phần trăm, thí sinh có thể sử dụng những cấu trúc như:

 • Subject + account for/make up/be responsible for (chiếm) + [Data]

Example:

Pizza consumers account for 25% of the population.

(Người tiêu thụ pizza chiếm 25% dân số)

 • [Data] + Verb

Example:

25% of the population consume pizzas.

 • There are/is/was/ were + [Data] + who + Verb

Example:

There were 25% of students that forgot to do homework.

Cùng xem những từ vựng và cấu trúc trên áp dụng vào Pie chart IELTS Writing Task 1 như thế nào nhé!

🔤 Từ vựng và cấu trúc so sánh (Comparison)

Có ba hình thức so sánh chủ yếu mà thí sinh cần chú ý:

🗺️ Từ vựng IELTS Writing Task 1 miêu tả bản đồ (Map)

Từ vựng thể hiện phương hướng

Khi viết bài Writing IELTS miêu tả bản đồ (Map), thí sinh cần biết cách miêu tả phương hướng và vị trí của các thành phần trên bản đồ.

Example:

The library is located in the north-east corner of the area.

The river is to the west of the school.

The apartment is in the north.

Giới từ thể hiện vị trí (Location)

Một vài giới từ thể hiện vị trí thông dụng có thể kể đến:

 • Between A and B: giữa A và B

Example: The school is between the hospital and the church.

 • Among + Danh từ số nhiều: giữa nhiều sự vật (thường từ 3 trở lên)

Example: The new leisure complex is built among the trees.

 • In front of: Trước mặt

Example: The shopping mall is in front of the parking lot.

 • Behind: Sau lưng

Example: The parking lot is behind the shopping mall.

 • Across: Ngang qua

Example: The university is across the street.

 • Along: Dọc theo

Example: Some new houses have been built along the river.

 • Beside/Next to: Kế bên, cạnh bên

Example: The hall is next to the shop.

Động từ thể hiện sự thay đổi

Ngoài ra, với những map có thể hiện sự thay đổi qua thời gian, thí sinh còn phải học thêm những động từ giúp thể hiện sự thay đổi này như:

🔄 Từ vựng dùng trong IELTS Writing task 1 thể hiện các bước của một quy trình (Process)

Để tăng tính liên kết giữa các câu và các bước trong quá trình, khi viết bài IELTS miêu tả thí sinh nên sử dụng các từ nối như sau để:

 • Miêu tả bước đầu tiên:

First/At the beginning of the process, S + V.

 • Miêu tả các bước tiếp theo

Next/After that/ Afterwards/Following this/Subsequently, S + V

 • Miêu tả các bước xảy ra đồng thời

Simultaneously/At the same time, S + V

 • Miêu tả bước cuối cùng

Finally/At the end of the process, S + V

Example:

 • At the beginning of the process, wood is collected from the forest.

 • After that, it is delivered to the factory on a truck.

 • Next, the wood log is cut into smaller pieces.

 • Simultaneously, a machine is prepared to carve the wood pieces.

 • Afterwards, the wood pieces are cleaned and polished.

 • Finally, the product is available for commercial use.

Cùng xem những từ vựng và cấu trúc trên được áp dụng vào dạng Process Writing Task 1 như thế nào nhé!

Bài viết này đã cung cấp cho các bạn những từ vựng IELTS Writing Task 1 và cấu trúc hay. DOL hy vọng đây sẽ là nguồn tham khảo chất lượng và hữu ích cho những bạn đang loay hoay

với phần Writing Task 1 này. Cùng làm quen và luyện tập thêm qua kho đề thi IELTS Task 1 của DOL nhé!