Tổng hợp Vocabulary thường dùng trong IELTS Writing Task 1

Nếu như IELTS Writing Task 2 yêu cầu học viên phải tích luỹ rất nhiều từ vựng thuộc các chủ đề khác nhau trong cuộc sống thì IELTS Writing Task 1 chỉ cần thí sinh học những từ vựng và cấu trúc liên quan tới miêu tả biểu đồ và số liệu. Vậy những Vocabulary For IELTS Writing Task 1 và cấu trúc này là gì? Hãy cùng DOL tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây nhé!

Tổng hợp Vocabulary thường dùng trong IELTS Writing Task 1

Tìm hiểu ngay những Vocabulary thường dùng trong IELTS Writing Task 1