Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 11s
Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 11s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

Phân biệt Countable and Uncountable nouns
A
Định nghĩa Countable and Uncountable Nouns
B
Cách sử dụng Countable and Uncountable nouns
C
Bài tập Countable and Uncountable Nouns

Phân biệt Countable and Uncountable nouns

13/09/20194 min read
Lúng túng trong việc phân biệt countable and uncountable nouns khiến bạn nhầm lẫn khi chia động từ và sử dụng lượng từ, dẫn đến sai sót trong bài thi IELTS. Cùng DOL English ôn lại điểm ngữ pháp này để không mất điểm đáng tiếc bạn nhé!

A. Định nghĩa Countable and Uncountable Nouns

Sự phân chia danh từ đếm được và danh từ không đếm được dựa trên cơ sở gì? Hãy xem qua định nghĩa của hai loại danh từ này

1. Định nghĩa danh từ đếm được – Countable noun

Countable noun bao gồm các danh từ có thể kết hợp số đếm. Đó có thể là danh từ chỉ người, vật, động vật, nơi chốn, ý tưởng… Countable noun có thể ở dạng số ít và dạng số nhiều.

Ví dụ:

 • A dog – Two dogs;

 • A book – Two books;

 • A girl – Two girls;

 • A number – Two numbers;

 • An idea – Two ideas;

 • An orange – Two oranges.

2. Định nghĩa danh từ không đếm được – Uncountable noun

Uncountable noun bao gồm các danh từ không thể kết hợp với số đếm. Đó có thể là danh từ chỉ khái niệm trừu tượng, tính chất và các vật thể quá nhỏ hoặc không có hình dạng nhất định… Uncountable noun luôn ở dạng số ít.

Ví dụ:

 • Knowledge;

 • Beauty;

 • Fear;

 • Coffee;

 • Sugar;

 • Air.

B. Cách sử dụng Countable and Uncountable nouns

Countable and Uncountable nouns xuất hiện trong tất cả các phần của bài thi IELTS. Các bạn thường mất điểm trong phần Listening và Writing với các lỗi như thiếu -s, chia sai động từ, thiếu từ hạn định. Hãy ghi nhớ rõ cách sử dụng Countable and Uncountable nouns để tránh sai lầm đáng tiếc nhé.

Xem thêm: Động từ khiếm khuyết (Modal Verb): Phân loại và cách sử dụng

1. Sử dụng Countable and Uncountable nouns như thế nào?

Mỗi loại danh từ có một cách sử dụng khác nhau được phân biệt như sau:

Countable NounUncountable Noun
Có dạng số ít và dạng số nhiều.
Ví dụ:A pen, Many pens
Chỉ có dạng số ít, không có dạng số nhiều.
Ví dụ: Fear, furniture, advice
Có thể kết hợp với a/an, số đếm và lượng từ.
Ví dụ: A pen – Two pen – Many pens
Không thể kết hợp với a/an và số đếm. Có thể kết hợp với một số lượng từ.
Ví dụ:Some advice – Any advice, A lot of advice
Theo sau là động từ số ít và số nhiều.
Ví dụ:The pen is black - Those pens are black
Theo sau là động từ số ít.
Ví dụ:Your advice is good.
Được thay thể bởi đại từ số ít và đại từ số nhiều.
Ví dụ:The pen is black. It matches my notebook.
Được thay thế bởi đại từ số ít.
Ví dụ:Your advice is good. It helps me get through the hard times.
Có thể kết hợp với đơn vị đo lường.
Ví dụ:A pack of pen
Có thể kết hợp với đơn vị đo lường.
Ví dụ:A piece of advice.

2. Các quy tắc dành cho danh từ đếm được Countable Nouns

Quy tắc 1: Thêm "-s" sau danh từ đếm được để chuyển thành dạng danh từ số nhiều.

Ví dụ: dog – dogs; pen – pens; girl – girls.

Quy tắc 2: Thêm -es sau các danh từ có tận cùng là O, X, S, SH, Z, CH.

Ví dụ: potato – potatoes; fox – foxes; kiss – kisses; lash – lashes; buzz – buzzes; watch – watches.

Quy tắc 3: Đổi y thành i thêm -es với các danh từ tận cùng là Y**

Ví dụ: lady – ladies; story – stories.

Quy tắc 4: Đổi -f/fe thành -ves với các danh từ tận cùng là F/FE**

Ví dụ: leaf – leaves; wife – wives.

3. Một số trường hợp ngoại lệ

Danh từ tận cùng là O nhưng chỉ thêm -s

 • Bamboo – bamboos;

 • Radio – radios;

 • Piano – pianos;

 • Photo – photos;

 • Kilo – kilos.

Danh từ số nhiều không thêm -s hay -es

 • Man – men;

 • Woman – women;

 • Tooth – teeth;

 • Foot – feet;

 • Child – children;

 • Mouse – mice;

 • Goose – geese;

 • Sheep – sheep;

 • Fish – fish;

 • Deer – deer.

C. Bài tập Countable and Uncountable Nouns

Kiểm tra xem bạn đã phân biệt được hai loại danh từ này qua bài test nhỏ dưới đây:

 1. My grandmother does not use real butter in any cake she bakes.

 2. Rachel bought 2 different musical instruments for her children.

 3. A great number of teenagers said they were forced to practice the piano.

 4. Most kids like chocolate, but Monica hates it.

 5. My children quickly fell asleep after a busy Sunday.

 6. How many politicians does it take to pass a simple law?

 7. We don’t like those large bottles of water.

 8. Chloe does not make much progress today.

 9. Joey does not have much money left.

 10. She was so stressed that she ate 3 entire boxes of cookies.

Answers: 1 – uncountable; 2 – countable; 3 – countable ; 4 – uncountable; 5 – countable; 6 – countable; 7 – countable; 8 –uncountable; 9 – uncountable; 10 – countable.

Xem thêm: Bài tập câu bị động tự làm tại nhà

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!