Lịch thi IELTS 2020 – Thời gian, địa điểm và lệ phí thi IELTS

Lịch thi IELTS 2020 - Thời gian, địa điểm và lệ phí thi IELTS
Thông qua bài viết này, DOL English sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về lịch thi cũng như địa điểm thi IELTS do Hội đồng Anh (British Council – BC) và IDP tổ chức trong năm 2020 tại Việt Nam

British Council (Hội Đồng Anh) và IDP cung cấp các bài thi IELTS tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 20 địa điểm khác trên toàn quốc. Các bạn học viên có thể đăng ký thi online hoặc tới trực tiếp văn phòng đại diện của BC và IDP. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký thi IELTS trực tiếp tại DOL English

DOL English khuyên bạn nên đăng ký ít nhất 2 tháng trước ngày dự định thi để đảm bảo còn chỗ. Lịch thi IELTS 2020 được DOL English cung cấp sau đây là thông tin về các ngày thi Viết sắp được tổ chức dành cho IELTS Học thuật và Tổng quát (không bao gồm UKVI) tại Việt Nam.

  • Phần thi Nghe, Đọc và Viết sẽ được thực hiện trong cùng một ngày.
  • Phần thi Nói có thể được thực hiện cùng một ngày hoặc trong vòng một tuần trước hoặc sau ngày thi Viết. (Bạn sẽ được thông báo trước nếu phần thi Nói của bạn được thực hiện vào một ngày khác.)

Lịch thi IELTS BC tại Hà Nội – Đà Nẵng – TPHCM

Đây là phần thông tin cho các bạn có ý định đăng ký thi IELTS bc (bao gồm địa điểm thi IELTS tại hà nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Lịch thi IELTS của British Council năm 2020-01.jpg

Các bạn có thể tải lịch thi IELTS của British Council ở Hà Nội – Đà Nẵng – TPHCM tại đây

Lịch thi IELTS BC tại tỉnh thành khác

Lịch thi IELTS của British Council năm 2020-02.jpg

Bạn có thể tải lịch thi IELTS 2020 tại British Council tại các tỉnh thành khác tại đây

Lịch thi IELTS của British Council năm 2020-03.jpg

Bạn có thể tải lịch thi IELTS 2020 tại British Council tại các tỉnh thành khác tại đây

Lịch thi IELTS của British Council năm 2020-04.jpg

Bạn có thể tải lịch thi IELTS 2020 tại British Council tại các tỉnh thành khác tại đây

Lịch thi IELTS của British Council năm 2020-05.jpg

Bạn có thể tải lịch thi IELTS 2020 tại British Council tại các tỉnh thành khác tại đây

Lịch thi IELTS của British Council năm 2020-06.jpg

Bạn có thể tải lịch thi IELTS 2020 tại British Council tại các tỉnh thành khác tại đây

Địa điểm đăng ký thi tại BC

Tham khảo các nơi đăng ký thi IELTS của BC tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành khác trên cả nước Tại Đây.

DOL English hiện tại đã trở thành đối tác chính thức với Hội Đồng Anh (British Council). Vì vậy, các học viên của DOL English đều có thể đăng ký tham gia kỳ thi IELTS ngay tại trung tâm.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký thi IELTS British Council online tại Link.

Các bạn có thể đọc thêm hướng dẫn đăng ký thi IELTS.

B. Lịch thi IELTS của IDP năm 2020

Lịch thi IELTS IDP tại Hà Nội – TPHCM – Đà Nẵng

Lịch thi IELTS IDP tại Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM-01.jpg

Các bạn có thể trực tiếp tải lịch thi IELTS IDP 2020 tại Hà Nội – TPHCM – Đà Nẵng tại đây

Lịch thi IELTS IDP tại tỉnh thành khác

Lịch thi IELTS IDP tại Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM-02.jpg

Tải lịch thi IELTS 2020 của IDP tại đây

Lịch thi IELTS IDP tại Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM-03.jpg

Tải lịch thi IELTS 2020 của IDP tại đây

Lịch thi IELTS IDP tại Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM-04.jpg

Tải lịch thi IELTS 2020 của IDP tại đây

Địa điểm đăng ký thi tại IDP

Tham khảo các nơi đăng ký thi IELTS của IDP tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên khắp cả nước Tại Đây.

DOL English hiện tại đã trở thành đối tác chính thức với IDP. Vì vậy, các học viên của DOL English đều có thể đăng ký tham gia kỳ thi IELTS ngay tại trung tâm.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký thi IELTS IDP online tại Link.

Xem thêm hướng dẫn đăng ký thi IELTS tại đây.

C. Lệ phí thi IELTS và thông tin chuyển khoản

Lệ phí thi IETLS 2020 và các dịch vụ khác của British Council

Lệ phí thi IELTS_2020-01.jpg

Lệ phí thi IETLS và các dịch vụ khác của IDP

Lệ phí thi IELTS_2020-02.jpg

Hy vọng bài viết bên trên đã giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết về lịch thi ielts 2020 bc và lịch thi ielts 2020 idp tại các địa điểm thi ielts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *