Talk About Weather: Sample Answers and Topic Vocabulary – IELTS Speaking Exam

talk about weather

Liệu bạn đã từng cảm thấy lúng túng mỗi khi gặp phải dạng đề “Talk about weather”  trong phần thi IELTS Speaking chưa? Nếu câu trả lời là có thì bạn đừng bỏ lỡ bài viết phía dưới đây nếu không muốn đi thi và quay trở về nhà trong sự nuối tiếc chỉ bởi vì bỏ qua dạng đề đơn giản này. Bài viết dưới đây chính là chiếc chìa khoá giúp bạn mở ra cánh cửa cơ hội để đạt được band điểm cao mà bản thân mong muốn dù lỡ có va phải “Talk about weather” trong phòng thi đấy. Hãy cùng DOL English khám phá ngay các kiến thức có trong bài viết này nhé!

I, CÁC TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN THI IELTS SPEAKING – CHỦ ĐỀ Talk about weather:

No. VOCABULARY Phiên âm TYPE MEANING
1 To get soaked ɡet səʊkt

 

Collocation, verb: get Ướt nhẹp
2 Raincoat ˈreɪŋ.kəʊt

 

Noun Áo mưa
3 A far cry (from something) fär kraɪ

 

Collocation Một sự khác biệt to lớn
4 Scorching ˈskɔː.tʃɪŋ

 

Adjective Rất nóng
5 Soaking səʊk

 

Adjective Rất ẩm ướt
6 Tropical ˈtrɒp.ɪ.kəl

 

Adjective Nhiệt đới
7 Mountainous ˈmaʊn.tɪ.nəs

 

Adjective Thuộc về vùng núi cao
8 To pose a threat to someone/something pəʊz ə θret

 

 

 

Collocation, verb: pose Đe dọa tới, gây nguy hiểm cho
9 Letdown ˈlet.daʊn

 

Noun Sự thất vọng
10 To be a huge/big fan of hjuːdʒ

 

Collocation, verb: be Cực kì ưa thích…
11 Chilly tʃɪl.i

 

Adjective Lạnh (=cold)
12 Damp dæmp

 

Adjective Ẩm ướt
13 Snow gliding snəʊ

ˈɡlaɪ.dɪŋ

 

Collocation Trượt tuyết
14 Lucrative ˈluː.krə.tɪv

 

Adjective Tạo ra rất nhiều tiền/lợi nhuận
15 To evacuate ɪˈvæk.ju.eɪt

 

Verb Sơ tán, di tản
16 Casualty ˈkæʒ.ju.əl.ti

 

Noun Người bị thương hoặc tử vong (do tai nạn hoặc bị giết)
17 For someone’s own good əʊn

 

Collocation Vì lợi ích của ai đó
18 Accelerate əkˈsel.ə.reɪt

 

Verb Tăng tốc
19 Accumulate əˈkjuː.mjə.leɪt

 

Verb Tích trữ (=build up)
20 Greenhouse effects ˈɡriːn.haʊs

ɪˈfekt

 

Collocation Hiệu ứng nhà kính
21 Phenomenon (Plural: Phenomena) fəˈnɒm.ɪ.nən

 

Noun Hiện tượng
22 To dry up draɪ ʌp

 

Phrasal verb Cạn khô
23 Overexploitation ˌəʊ.vər.ek.splɔɪˈteɪ.ʃən

 

Verb Sự khai thác quá mức

II, CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP & BÀI MẪU CHO PHẦN IELTS SPEAKING PART 1 CHỦ ĐỀ Talk about weather:

  1. What kind of weather are you interested in? (Bạn thích thời tiết như thế nào) 

Truth be told, I am really into sunny days when I can really head out to school or work without worrying about getting soaked. And I think you might guess that I detest rainy weather since it is irritating when we have to put on raincoats and wait for days for our newly washed clothes to dry.

Dịch:

Thật lòng mà nói, tôi thực sự thích những ngày nắng khi tôi có thể đi học hoặc đi làm mà không lo bị ướt. Và tôi nghĩ bạn có thể đoán rằng tôi ghét thời tiết mưa vì nó rất khó chịu khi chúng ta phải mặc áo mưa và đợi quần áo mới giặt của chúng ta khô trong nhiều ngày.

  1. What kinds of weather are there in Vietnam? (Việt Nam có những loại thời tiết nào)

Well, as much as I can tell, there could possibly a slight touch of 4 seasons in the northern part of Vietnam, so the weather there varies; however, the one in the southern region is a far cry since rainy seasons and dry seasons take place one after another, which brings scorching days or soaking afternoons to this area.

Dịch:

Có 1 chút sự liên quan giữa 4 mùa phía Bắc Việt Nam, vì vậy thời tiết ở đó sẽ thay đổi; tuy nhiên, khu vực phía Nam khác xa với mùa mưa và mùa khô diễn ra nối tiếp nhau, mang đến những ngày nắng như thiêu đốt hoặc những buổi chiều mưa dầm dề cho khu vực này.

  1. Is there any kind of weather that you wish to have in your country? (Có nhiều loại thời tiết nào ở thành phố của bạn) 

The answer would definitely be snowy weather! Since Vietnam is located in the tropical area, there is no way for us to observe snow except for very high mountainous places. Nevertheless, on second thought, snowy weather may pose a threat to citizens’ life and crops, so a trip to European countries is going to be a smarter wish. 

Dịch:

Câu trả lời chắc chắn sẽ là thời tiết có tuyết! Do Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới nên không có cách nào để chúng ta có thể quan sát được tuyết trừ những nơi có vùng núi rất cao. Tuy nhiên, theo suy nghĩ thứ hai, thời tiết tuyết có thể đe dọa cuộc sống và mùa màng của người dân, vì vậy một chuyến đi đến các nước châu Âu sẽ là một mong muốn thông minh hơn.

III, BÀI MẪU PHẦN IELTS SPEAKING PART 2 CHO CHỦ ĐỀ Talk about weather:

Describe a kind of weather you like (Mô tả kiểu thời tiết bạn thích)

You should say:

→ What kind of weather is (Đó là loại thời tiết gì) 

→ When/where it happens (Khi nào nó sẽ xảy ra)

→ What is special about it (Tại sao nó lại đặc biệt)

And why you like it (Tại sao bạn lại thích nó) 

When it comes to weather, Vietnam has all sorts except for snowy weather which I am really into. 

Truth be told, I used to study in Belgium for around 2 years, so I witnessed snow by myself and really enjoyed every single moment of the winter time. As for Vietnam, notably the southern region where rainy seasons and dry ones take place one after another, snow is a rare case for all to observe. Since Vietnam is located in the tropical area, there is almost no snow at all, which is really a letdown to those who are a huge fan of cold weather. To be more specific, the feeling of chilly wind blowing through every corner of the street and wearing damp clothes due to snow is so great that almost no Vietnamese people can resist. 

If snow ever fell down in this country, a host of activities as well as businesses would bloom and thrive in no time. Truly speaking, snow gliding, building snowmen, throwing balls and all other popular winter sports would take place to cater to everyone’s leisure time. Alongside those activities, various companies would be opened to sell winter wares and offer service during this time of the year, which would be a lucrative industry. To tell the truth, there might be accidents, but the way snowy weather does wonders for our country is marvelous.

Since I have experienced this kind of weather and fell in love with it, I wish that one day we could truly make artificial snow here in Vietnam.

Dịch:

Về thời tiết, Việt Nam có đủ thứ ngoại trừ tuyết – thứ thời tiết mà tôi rất thích.

Sự thật mà nói, tôi đã từng học ở Bỉ khoảng 2 năm, vì vậy tôi đã tận mắt chứng kiến ​​tuyết rơi và thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc của mùa đông. Đối với Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam, nơi diễn ra mùa mưa và mùa khô nối tiếp nhau, tuyết rơi là trường hợp hiếm hoi mà tất cả mọi người đều có thể quan sát được. Vì Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới nên hầu như không có tuyết rơi, đây thực sự là một điều gây thất vọng cho những ai là fan cuồng của thời tiết lạnh giá. Cụ thể hơn, cảm giác gió se lạnh thổi qua từng góc phố và mặc quần áo ẩm ướt do tuyết rơi rất lớn mà hầu như không người dân Việt Nam nào có thể cưỡng lại được.

Nếu tuyết rơi ở đất nước này, một loạt các hoạt động sẽ nổ ra cũng như nhiều doanh nghiệp sẽ trở nên thịnh vượng nhanh chóng. Thực sự mà nói, trượt tuyết, xây người tuyết, ném bóng và tất cả các môn thể thao mùa đông phổ biến khác sẽ diễn ra để phục vụ cho thời gian giải trí của mọi người. Cùng với những hoạt động đó, nhiều công ty khác nhau sẽ được mở để bán đồ dùng cho mùa đông và cung cấp dịch vụ trong thời gian này trong năm, đây sẽ là một ngành sinh lợi. Thành thật mà nói, có thể có tai nạn, nhưng cách mà tuyết rơi sẽ làm cho đất nước của chúng tôi trở nên diệu kỳ hơn.

Vì tôi đã từng trải qua thời tiết này và yêu nó, tôi ước một ngày nào đó chúng ta có thể thực sự tạo ra tuyết nhân tạo ở Việt Nam.

IV, CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP & ĐÁP ÁN MẪU CHO PHẦN IELTS SPEAKING PART 3 TRONG CHỦ ĐỀ Talk about weather:

 1. In your opinion, is the weather forecast important? (Theo bạn, dự báo thời tiết có quan trọng không?) 

To be frank, since weather plays an indispensable part in our life and production, predicting upcoming kinds of weather would do wonders for everyone in all aspects. First of all, those who work on farms can know the bad or good weather in advance to take advantage of it. This would bring them numerous benefits and avoid damage to their crops or cattle. Second, for the safety of citizens, weather forecasts help governments to evacuate them when there are disasters coming, so the number of casualties would be lowered to a minimal extent. 

Dịch:

Thành thật mà nói, vì thời tiết đóng một vai trò không thể thiếu trong đời sống và sản xuất của chúng ta, nên việc dự đoán các loại thời tiết sắp tới sẽ làm nên điều kỳ diệu cho mọi người về mọi mặt. Trước hết, những người làm ruộng có thể biết trước thời tiết xấu hay tốt để tranh thủ. Điều này sẽ mang lại cho họ nhiều lợi ích và tránh thiệt hại cho cây trồng hoặc gia súc của họ. Thứ hai, vì sự an toàn của người dân, dự báo thời tiết giúp các chính phủ sơ tán họ khi có thiên tai, do đó con số thương vong sẽ được giảm xuống mức tối thiểu.

  1. How do people take advantage of the weather? (Làm thế nào để mọi người tận dụng lợi thế của thời tiết?) 

From my perspective, since ancient ages, humans have managed to predict and exploit the weather for their own good. To be exact, weather forecasts used to be a sideshow in the past, but now they are imperative in all activities of our lives from cultivating crops to operating tours. Some can take advantage of the weather to accelerate the growth of crops or the drying process, while others use rain to accumulate water for various purposes. For instance, the accumulation of rain water in mountainous regions is one of the greatest ways for ethnic groups to obtain fresh water instead of traveling far from home just to bring back some small cans of water.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, từ thời cổ đại, con người đã có thể dự đoán và khai thác thời tiết vì lợi ích của mình. Chính xác mà nói, trước đây, dự báo thời tiết thường là một hoạt động phụ, nhưng giờ đây chúng trở nên cấp thiết trong mọi hoạt động của cuộc sống chúng ta từ trồng trọt đến việc tổ chức các chuyến du lịch. Một số có thể tận dụng thời tiết để đẩy nhanh sự phát triển của cây trồng hoặc quá trình làm khô, trong khi những người khác sử dụng mưa để tích nước cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, tích tụ nước mưa ở các vùng miền núi là một trong những cách tốt nhất để các nhóm dân tộc có được nước ngọt thay vì phải đi xa nhà chỉ để mang về một vài can nước nhỏ.

  1. How have humans changed the climate all over the world? (Con người đã thay đổi khí hậu trên toàn thế giới như thế nào?) 

As much as I can tell, our impacts on the climatic patterns globally are intensive and extensive. What I mean is that the pollution created by our activities has integrated into the global general atmosphere and resulted in greenhouse effects which pose a threat to all creatures. Besides, this phenomenon not only exists in one region but it also spreads to every corner of the world. As a consequence, arid lands have now turned into lakes, whereas rivers in many parts of the world have dried up. On top of that, the change in weather patterns is also derived from our over exploitation of forests, which really heats up the earth. 

Dịch:

Tác động của chúng ta đối với các mô hình khí hậu trên toàn cầu là rất sâu và rộng. Ý tôi là ô nhiễm thì được tạo ra từ các hoạt động của chúng ta và khi chúng tích hợp vào bầu khí quyển chung toàn cầu đã dẫn đến hiệu ứng nhà kính, gây ra mối đe dọa cho tất cả các sinh vật. Bên cạnh đó, hiện tượng này không chỉ tồn tại ở một khu vực mà nó còn lan rộng ra mọi nơi trên thế giới. Hệ quả là những vùng đất khô cằn giờ đây đã biến thành những hồ nước, trong khi các con sông ở nhiều nơi trên thế giới đã khô cạn. Hơn hết, sự thay đổi của các kiểu thời tiết cũng bắt nguồn từ việc chúng ta khai thác rừng quá mức, điều này thực sự làm trái đất nóng lên.

Hy vọng thông qua bài viết trên, các bạn đọc đã có được cái nhìn tổng quan về chủ đề Talk about weather cũng như cách chinh phục dạng đề này. Hãy thường xuyên luyện tập để có thể tự tin trả lời các câu hỏi này trong phòng thi nhé. DOL English chúc cho các bạn sớm đạt được điểm IELTS bản thân mong muốn.

Xem thêm các chủ đề IELTS Speaking Part 1-2-3 thường gặp khác tại: Các chủ đề speaking ielts thường gặp ở phần thi IELTS Speaking

Hướng dẫn luyện nói tiếng Anh hiệu quả cho phần thi IELTS Speaking tại: IELTS Speaking: Hướng dẫn luyện nói tiếng Anh hiệu quả