Cách làm dạng bài Map Labelling trong IELTS Listening

Một trong những dạng bài khiến thí sinh "sợ" nhất trong IELTS Listening Map chính là dạng Diagram/Map Labelling. Vậy đâu là lí do khiến dạng này trở nên khó nhằn như vậy? Bài viết sau sẽ phân tích kĩ lí do cũng như đưa ra giải pháp giúp học viên cải thiện cách làm dạng Diagram/Map Labelling IELTS Listening áp dụng Linearthinking. Ngoài ra, còn có kho bài tập luyện tập phù hợp cho học viên.

map labelling ielts listening