Cách làm dạng câu hỏi Pick from a list - IELTS Listening

Tương tự như Multiple Choice, Pick From A List hay List Selection là một dạng bài khá khó trong IELTS Listening. Để hoàn thành tốt dạng bài này, thí sinh cần nắm được chiến thuật làm bài hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách ứng dụng Linearthinking để làm bài Pick From A List IELTS Listening hiệu quả cũng như cung cấp kho bài tập practice để các bạn làm dần cho quen.

pick from a list IELTS Listening