IELTS Listening - Cách làm dạng bài Sentence Completion

Sentence completion là một trong những dạng bài khá phổ biến trong IELTS Listening. Thế nhưng, rất nhiều thí sinh vẫn bị mất điểm "oan" vì làm dạng bài này sai cách. Vậy Sentence completion là gì? Làm sao để có thể làm tốt được dạng bài này? Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước tiếp cận với dạng sentence completion ielts listening theo tư duy Linearthinking, cũng như cung cấp kho bài luyện tập để các bạn làm thêm nếu cần. 

ielts listening sentence completion