Chiến lược làm Sentence Completion Question - IELTS Reading

Tại sao nhiều bạn hay bảo Sentence Completion IELTS Reading answers là dạng dễ lấy điểm mà mình càng làm càng sai? Cùng điểm qua những lỗi sai thí sinh thường mắc phải nhất khi làm dạng bài này cũng như tìm hiểu chiến thuật làm bài “đúng trăm phần trăm” khi áp dụng Linearthinking trong bài viết này nhé!

Sentence Completion IELTS Reading