IELTS Reading - Cách làm dạng bài Table Completion

Table completion là một dạng biến thể của Gap-fill. Vậy cách tiếp cận dạng bài này có giống với những dạng Gap-fill khác như Sentence completion hay Summary completion hay không? Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những lỗi mà thí sinh hay mắc phải cũng như đưa ra cách tiếp cận đúng đắn nhất khi làm IELTS Reading Table Completion

table completion ielts reading