Chiến thuật làm dạng bài Short Answer questions trong IELTS Reading

Short answer là một dạng bài khá lạ và hiếm gặp trong kì thi IELTS Reading. Thế nhưng nếu lỡ ra thi có gặp dạng bài này thì phải giải quyết nó như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những lỗi mà thí sinh hay mắc phải nhất khi làm Short Answer Questions IELTS Reading, cũng như đưa ra cách tiếp cận đúng đắn nhất (áp dụng Linearthinking) để làm tốt bài này.

short answer