Chiến lược làm dạng bài Multiple Choice Trong IELTS Reading

Ít người biết Multiple choice là một trong những dạng bài khó nhất, mang tính phân loại cao nhất trong IELTS Reading. Vậy đâu mới là cách tiếp cận tốt nhất đối với dạng bài Main idea này? Chính là áp dụng tư duy Linearthinking đó! Cùng đọc thử bài viết sau để hiểu rõ hơn cách áp dụng Linearthinking vào dạng bài Multiple Choice IELTS Reading này bạn nhé!

Hướng dẫn cách làm bài Multiple Choice - IELTS Reading