Hướng dẫn làm IELTS Reading Summary Completion Questions

Dạng Summary Completion có khác gì Gap-fill bình thường hay không? Làm sao để lấy được trọn vẹn điểm cho phần này? Bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ chiến lược đúng đắn nhất (áp dụng theo tư duy Linearthinking) để tiếp cận dạng bài Summary Completion IELTS Reading và tránh mắc phải những lỗi sai thường gặp.

summary completion ielts reading