Các dạng bài thường gặp trong bài thi IELTS Listening

Là một người học IELTS, bạn đã biết bài thi IELTS Listening bao gồm những dạng bài nào chưa? Bài thi được thiết kế đa dạng về dạng bài để đánh giá toàn diện năng lực nghe - hiểu nội dung chính cũng như các thông tin chi tiết của thí sinh. Bài viết này sẽ cùng các bạn điểm qua các dạng bài Listening IELTS.
các dạng bài listening ielts

1. Tổng quan về bài thi IELTS Listening

Bài thi bao gồm 40 câu hỏi, chia đều thành 4 phần, với thời lượng của bài nghe là 30 phút. Các câu hỏi được thiết kế sao cho đáp án đúng xuất hiện theo thứ tự thông tin đề cập trong bài nghe. Sau khi bài nghe được phát xong, thí sinh có 10 phút (đối với hình thức thi trên giấy) để điền các đáp án vào phiếu trả lời (answer sheet).
Bài thi IELTS Listening gồm đa dạng các dạng bài Listening IELTS, nhưng nhìn chung có ngữ cảnh và nội dung bao quát như sau :
Bài nghe chỉ được phát duy nhất một lần, đòi hỏi sự tập trung cao độ của thí sinh. Mỗi đáp án đúng được tính là 1 điểm, số câu đúng sẽ được quy đổi thành band điểm chính thức dựa trên thang quy đổi dưới đây.

Bảng quy đổi band điểm IELTS Listening


2. Các dạng bài thường gặp trong IELTS Listening

Bài thi IELTS Listening được thiết kế để đánh giá khả năng nghe hiểu ý chính và nắm bắt chi tiết thông qua các dạng bài nghe IELTS thường gặp dưới đây:

2.1 Dạng Multiple Choice

Hình thức

Dạng bài Multiple Choice (Trắc nghiệm) gồm có hai loại câu hỏi chính: Loại câu hỏi chỉ có một đáp án đúng và loại câu hỏi có nhiều đáp án đúng.
Đối với dạng chỉ có một đáp án đúng, hình thức đề bài là một câu hỏi cùng với 3 phương án trả lời, hoặc một phần của câu cùng với 3 phương án để hoàn thiện câu. Thí sinh cần chọn phương án trùng khớp với các thông tin được đề cập trong bài nghe.

Câu hỏi đi kèm 3 phương án trả lời


Một phần của câu đi kèm với 3 phương án để hoàn thiện câu
Đối với loại câu hỏi có nhiều đáp án đúng, thí sinh cần lưu ý về số lượng đáp án cần chọn để tránh mất điểm.

Câu hỏi có nhiều đáp án đúng
Yêu cầu
Dạng bài Multiple choice được sử dụng để kiểm tra khả năng nghe hiểu một số thông tin cụ thể hoặc những nội dung chính của bài nghe.

Lưu ý dành cho thí sinh:

 • Để gây nhiễu cho bạn, tất cả các đáp án sẽ đều được nhắc đến trong bài nghe. Bạn sẽ rất dễ bị rối và phải thực sự hiểu nội dung của bài mới có thể chắc chắn được đáp án mình chọn.
 • Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong Part 2Part 3 của bài thi IELTS Listening.
 • Là một dạng khó trong các dạng bài IELTS Listening do có nhiều bẫy trong các đáp án.

2.2 Dạng Sentence Completion

Hình thức
Đề bài bao gồm một số câu tóm tắt các ý chính của toàn bài nghe hoặc một phần của bài nghe.
Tuy nhiên, một số từ khóa trong câu bị bỏ khuyết nên thí sinh cần nghe và điền đúng các từ khóa có xuất hiện trong bài nghe vào các chỗ trống để hoàn thành các câu.
Đề bài cũng đặt ra một giới hạn số lượng từ được điền vào chỗ trống.

Dạng bài Sentence Completion
Yêu cầu
 • Dạng bài Sentence Completion kiểm tra khả năng nhận biết các thông tin nổi bật trong bài nghe. Vì thế, thí sinh cần hiểu được sự liên kết giữa các thông tin trong bài, ví dụ như nguyên nhân - hệ quả.
 • Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong Part 3Part 4 của bài thi IELTS Listening.

Lưu ý

Nếu điền quá giới hạn từ đề bài đưa ra, bạn sẽ mất điểm cho câu hỏi đó. Thông thường, đề bài sẽ yêu cầu điền không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống.

2.3 Dạng Table/ Form/ Note/ Flow-chart completion

Hình thức
Đề bài có dạng là một dàn ý, bao gồm các thông tin nổi bật trong toàn bài nghe hoặc một phần của bài nghe, cùng với một số chỗ trống yêu cầu thí sinh phải hoàn thành. Các dàn ý này có thể có dạng là một:
 • Biểu mẫu (Form): tóm tắt các thông tin cá nhân hoặc các thông tin thực tế
 • Ghi chú (Note): tóm tắt thông tin bằng các gạch đầu dòng ngắn gọn

Dạng điền biểu mẫu note
 • Bảng (Table): tóm tắt các thông tin được chia thành các nhóm/ loại nhỏ (như giá tiền, ngày, nơi chốn, …)

dạng bảng tóm tắt
 • Sơ đồ (Flow-chart): tóm tắt một quy trình với các giai đoạn cụ thể, có các mũi tên chuyển tiếp giữa các giai đoạn.Yêu cầu

Dạng bài Completion nói chung kiểm tra khả năng nhận biết và ghi chú những thông tin nổi bật trong một số tình huống nhất định, ví dụ như trong một lớp học hoặc trong cuộc đối thoại trao đổi thông tin.

Lưu ý

 • Dạng bài Completion này thường hay xuất hiện trong Part 1Part 4 của bài thi.
 • Đáp án phải phù hợp với số lượng từ yêu cầu và phải đúng dạng từ thì mới được tính điểm.

2.4 Dạng Pick from a list

Hình thức

Đề bài cung cấp một danh sách đối tượng được đề cập đến trong bài nghe và một loạt các phương án, có thể là tính chất hoặc tiêu chí của các đối tượng đã cho. Như vậy, thí sinh cần nghe hiểu và ghép nối các thông tin tương ứng với nhau.

Dạng Pick from a list
Yêu cầu
Dạng bài Pick from a list đánh giá kỹ năng nghe hiểu chi tiết, khả năng tiếp nhận các thông tin trong một cuộc đối thoại và nhận biết mối quan hệ hoặc sự liên kết giữa các thông tin trong bài nghe.

Lưu ý

 • Dạng bài Pick from a list thường xuất hiện trong Part 2Part 3 của bài thi.
 • Số phương án có thể lựa chọn nhiều hơn số câu hỏi nên các phương án thừa có thể là “bẫy”.
 • Đây là một dạng bài khó trong các dạng bài Listening IELTS, do thông tin trong bài nghe được trình bày theo một cách diễn đạt khác với các phương án trong đề bài, gây nên sự phân vân khi cân nhắc chọn đáp án đúng. Ngoài ra, việc phải vừa nghe vừa đọc các đáp án cũng là một thách thức lớn đối với nhiều thí sinh.

2.5 Dạng Short answer question

Hình thức

Đề bài là các câu hỏi liên quan tới bài nghe và thí sinh phải trả lời câu hỏi đó trong giới hạn số từ cho phép.


Yêu cầu

Dạng bài Sentence completion tập trung vào kỹ năng nắm bắt các thông tin nổi bật như nơi chốn, giá cả, hoặc thời gian trong bài nghe.

Lưu ý

 • Thí sinh cần phải chú ý yêu cầu đề bài về số lượng từ tối đa được phép để trả lời câu hỏi.
 • một số trường hợp thí sinh sẽ được yêu cầu trả lời nhiều hơn một ý.

2.6 Dạng Labeling Plan, Map, Diagrams

Hình thức

Đề bài yêu cầu thí sinh hoàn thành các chú thích thể hiện tên gọi của các bộ phận có trong một bản đồ (có thể là của một tòa nhà, hoặc một phần của thị trấn) hoặc một sơ đồ (có thể là một thiết bị). Đáp án đúng thường được chọn từ một danh sách phương án cho sẵn.

Yêu cầu
Dạng bài này đánh giá khả năng nghe hiểu một đoạn mô tả nơi chốnliên kết thông tin với hình ảnh đại diện của nó. Điều này bao gồm khả năng nhận biết và các ngôn ngữ chỉ hướng hoặc chỉ vị trí và không gian.

Lưu ý

 • Dạng bài này thường xuất hiện trong Part 2 của bài thi IELTS Listening
 • Thí sinh thường gặp khó khăn trong việc theo dõi các từ chỉ hướng hoặc vị trí, hoặc liên kết nội dung trong bài nghe với hình ảnh cho sẵn, dẫn đến việc không theo kịp tiến độ bài nghe và bỏ lỡ thông tin quan trọng.


3. Các câu hỏi thường gặp

❓Có bao nhiêu dạng bài chính thường gặp trong Listening IELTS?
👉 Có 6 dạng bài nghe chính thường gặp trong Listening IELTS bao gồm:
 • Dạng bài Multiple Choice
 • Dạng bài Matching
 • Dạng bài Labeling a Map/Diagram
 • Dạng bài Form, note, table, flow-chart, summary completion
 • Dạng bài Short Answer Question
 • Dạng bài Sentence completion
❓Các câu hỏi Listening IELTS có theo thứ tự không?
👉 Các câu hỏi trong IELTS Listening được sắp xếp theo thứ tự câu trả lời được đề cập trong bài nghe. Điều này đúng với tất cả các dạng câu hỏi IELTS Listening
❓ Có bao nhiêu câu hỏi trong phần thi Listening IELTS?
👉 40 câu hỏi

Thông qua bài viết này, các bạn sẽ có khái nhìn tổng quát về đặc điểm, yêu cầu và các lưu ý cần nắm của các dạng bài Listening IELTS.
Nhìn chung, các dạng câu hỏi đa dạng nhưng chỉ khác nhau ở 1 điểm chính là loại thông tin mà thí sinh cần tìm: ý chính hoặc thông tin chi tiết. Sau khi đã nắm rõ cấu trúc đề và các dạng câu hỏi, đừng chần chừ nữa mà hãy bắt đầu bước vào con đường luyện thi IELTS Listening với phương pháp học hiệu quả và phù hợp với bản thân các bạn nhất nhé!.