Các câu hỏi và các dạng Listening IELTS thường gặp trong đề thi

Bài thi Listening IELTS được thiết kế đa dạng về dạng bài để đánh giá toàn diện năng lực Nghe - Hiểu nội dung chính cũng như các thông tin chi tiết của thí sinh. Vậy là một người học IELTS, bạn đã biết bài thi Listening trong IELTS bao gồm những dạng bài nào chưa? Bài viết này sẽ cùng các bạn điểm qua các dạng bài Listening IELTS.

blog-cover-editor