IELTS listening multiple choice question: đề bài + đáp án

Thông qua bài viết này, DOL English hy vọng bạn sẽ làm được thuần thục và đạt điểm số cao cho dạng bài Câu hỏi trắc nghiệm ielts listening multiple choice exercises . Nào, chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập nhé.

1. Giới thiệu qua về dạng bài Multiple Choice trong IELTS Listening

IELTS Listening Multiple Choice là dạng bài trắc nghiệm. Trong bài thi, đề bài sẽ đưa ra một câu hỏi hoặc một mẩu thông tin khuyết, kèm theo đó là các phương án để trả lời cho câu hỏi hoặc các cụm từ để hoàn thiện câu.

Ở dạng bài này, thí sinh cần tập trung nghe hiểu thông tin của bài và chọn ra đáp án trùng khớp nhất với nội dung bài nghe. Thứ tự các câu hỏi sẽ tương ứng với thứ tự được đề cập của các thông tin trong bài nghe.

Thí sinh được cung cấp một danh sách dài hơn các câu trả lời có thể có và đôi khi được yêu cầu rằng họ phải chọn nhiều hơn một đáp án. Trong trường hợp này, các bạn nên đọc kỹ câu hỏi để kiểm tra xem có bao nhiêu câu trả lời được yêu cầu. Các câu hỏi trắc nghiệm được sử dụng để kiểm tra một loạt các kỹ năng. Người dự thi có thể được yêu cầu hiểu biết chi tiết về các điểm cụ thể hoặc hiểu biết tổng thể về các điểm chính của bài nghe.

https://www.ielts.org/for-test-takers/test-format

Dạng Multiple Choice trong Listening được chia làm hai dạng bài nhỏ, dạng bài chỉ có 1 phương án đúng và dạng bài có 2 phương án đúng.

Xem thêm: Hướng dẫn luyện ielts listening part 2

2. Bài luyện tập cho dạng Multiple Choice

2.1 Exercise 1

00:00

Questions 11 - 14

Choose the correct letter A, B or C.

 

According to the speaker, the company

has been in business for longer than most of its competiters

arranges holidays to more destinations than its conpetitors

has more customers than its competitors

Đoạn Transcript liên quan:

We’re a small, family-run company, and we believe in the importance of the personal touch, so we don’t aim to compete with other companies on the number of customers.

What we do is build on our many years’ experience – more than almost any other rail holiday company – to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we’ve got to know extremely well.

Giải thích chi tiết

Trước khi nghe, bạn cần xác định các từ khóa chính, đặc biệt là các từ khóa phân biệt 3 đáp án khá dài này: in business for longer, holidays to more destinations, more customers

>> Đầu tiên bạn sẽ nghe thấy “don’t aim to compete… on the number of customers”. Đây là paraphrase của “more customers”, công ty không có cạnh tranh số lượng khách hàng. Ta có thể loại C

>> Bạn nghe thấy “in a small number of destinations”. Rõ ràng họ cũng chỉ phục vụ du lịch tới một số địa điểm. Loại B.

>> “build on many years’ experience”, “more than…any other company”, diễn giả nói nhấn mạnh về số năm kinh nghiệm  

>> Chọn đáp án A

 

 

Where can customers meet the tour manager before travelling to the Isle of Man?

Liverpool

Heysham

Luton

Đoạn Transcript liên quan:

I’ll start with our six-day Isle of Man holiday. This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north and Northern Ireland to the west.

Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you, then you’ll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there.

Giải thích chi tiết: 

Nghe đến đoạn Isle of Man là mình biết đây là câu tiếp theo rồi nè.

>> Các bạn có thể ghe được những từ trong câu hỏi được lặp lại trong phần audio luôn: “tour manager”, “meet”

>> Có thể chọn ngay đáp án là B, Heysham được.

 

 

How many lunches are included in the price of the holiday?

Three

Four

Five

Đoạn Transcript liên quan:

You have five nights in the hotel, and the price covers five breakfasts and dinners, and lunch on the three days when there are organised trips: day four is free, and most people have lunch in a café or restaurant in Douglas.

Giải thích chi tiết:

Bạn sẽ nghe thấy rất nhiều chữ số trong đoạn này đúng không. Đừng lo, ta sẽ chú ý gắn các con số với từng mục đích và chú ý đến từ khóa “lunch” nhé

>> Có 5 đêm ngủ ở khách sạn, 5 bữa sáng và bữa tối được gắn kèm trong vé. Vậy vẫn chưa nói gì đến bữa trưa, ta nghe tiếp

>> “lunch on the three days when there are trips” vậy sẽ có 3 bữa trưa được phục vụ.

>> để kĩ lưỡng hơn, ta nghe tiếp. “Day 4 is free, most people have lunch in a cafe”, ngày thứ 4 mọi người tự do đi ăn ở ngoài >> không liên quan đến  câu hỏi “lunch included in the price”

>> Chọn A

 

 

Customers have to pay extra for

Guanranteeing themselves a larger room

Booking at short notice

Transferring to another date

Giải thích chi tiết

Khi bạn nghe "Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible, so unlike with many companies, the price is the same whether you book six months in advance or at the last minute, and there’s no supplement for single rooms in hotels."

>> Chúng tôi cố gắng làm cho việc đặt ngày nghỉ của mình đơn giản và công bằng nhất có thể, vì vậy không giống như nhiều công ty, giá vẫn như nhau cho dù bạn đặt trước sáu tháng hay vào phút cuối và không có phụ phí cho phòng đơn trong khách sạn.

>> Loại B

Sau đó nghe "If you make a booking then need to change the start date, for example because of illness, you’re welcome to change to an alternative date or a different tour, for a small administrative fee."

>> Nếu bạn đặt chỗ sau đó cần thay đổi ngày bắt đầu, chẳng hạn như vì bệnh, bạn có thể thay đổi sang một ngày khác hoặc một chuyến tham quan khác, với một khoản phí hành chính nhỏ.

>> Chọn C 

2.2 Exercise 2

00:00

Questions 21-22

Choose TWO letters, A-E

 

Which TWO groups of people is the display primarily intended for?

Student from the English department

Residents of the local area

The university’s teaching staff

Potential new students

Students from other departments

Câu 21:

Giải thích chi tiết

Sau khi nghe "have you gathered who’s expected to come and see the display?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

Nhiều bạn khi nghe "Is it for the people studying English, or students from other departments?" thì chọn đáp án A (student from the English department).

>> Nhưng ở đây Graham đã đính chính lại là nó từng như vậy nhưng không thu hút được người tham gia

>> Loại câu A.

Sau đó nghe "It’ll be publicised in the city, to encourage people to come and find out something of what does on here"

>> Đáp án đầu tiên là câu B (residents of the local area).

Câu 22: 

Giải thích chi tiết

Sau khi bạn nghe thêm được "And it’s included in the information that’s sent to people who are considering applying to study here next year" 

>> Đáp án thứ hai là câu D(potential new students). 

Nhiều bạn có thể nghe "Presumably some current students and lecturers will come?" thì lựa chọn đáp án C(the university’s teaching staff) 

>> Nhưng đoạn audio đã nói rằng họ tập trung vào loại đối tượng khác.

Questions 23-24

Choose TWO letters, A-E

 

What are Cathy and Graham’s TWO reasons for choosing the novelist Charles Dickens?

His speeches inspired others to try to improve society.

He used his publications to draw attention to social problems.

His novels are well-known now.

He was consulted on a number of social issues

His reputation has changed in recent times

Đây là một dạng nhỏ của dạng bài Multiple Choice, chọn 2 đáp án đúng trong số 5 lựa chọn.

Câu 23:

Giải thích chi tiết

Sau khi nghe " I suggest just using Charles Dickens" là biết đáp án chuẩn bị vào.

Sau đó nghe " Most people have heard of him, and have probably read some of his novels, or seen films based on them" 

>> Đáp án đầu tiên là câu C(His novels are well-known now). 

Câu 24: 

Giải thích chi tiết

Khi bạn nghe " And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don’t they: he wanted to shock people into doing something about it"

>> Tiểu thuyết của ông ấy phản ánh những điều kiện tồi tệ mà hầu hết mọi người phải sống chung: ông ấy muốn shock độc giả, khiến cho họ phải làm gì đó với vấn đề ấy

>> Đáp án thứ hai là câu B(He used his publications to draw attention to social problems). 

Nhiều bạn sau khi nghe "he campaigned for education and other social reforms, and gave talks" thì chọn đáp án là D(He was consulted on a number of social issues)

>> Nhưng ở đây Graham muốn tập trung vào tiểu thuyết và bỏ qua chiến dịch về giáo dục và xã hội

2.3 Exercise 3 

00:00

Choose appropriate option A, B or C

 

What did Annie discover from reading about icehouses?

why they were first created

how the ice was kept frozen

where they were located

Giải thích chi tiết

Sau khi nghe "But I found an interesting article about icehouses" là biết đáp án chuẩn bị vào.

Nhiều bạn nghe "Ice seen some 18th- and 19th-century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter" thì chọn đáp án nói về địa điểm của ngôi nhà băng C (where they were located).

>> Nhưng đây là những gì Annie đã biết chứ không phải những gì cô ấy biết được khi đọc về ngôi nhà băng.

Sau đó nghe "I didn’t realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn’t melt for months" 

>> Đáp án câu này là B (how the ice was kept frozen).

 

 

What point does Annie make about refrigeration in ancient Rome?

It became a commercial business.

It used snow from nearby

It took a long time to become popular.

Giải thích chi tiết

Sau khi bạn nghe "The ancient Romans had refrigeration, too." là biết đáp án chuẩn bị vào. 

Khi bạn nghe "snow was imported from the mountains – even though they were at quite a distance" 

>> Loại đáp án B (It used snow from nearby)

Sau đó nghe "Both the ice and the snow were then sold" 

>> Đáp án là câu A (It became a commercial business).

 

 

In connection with modern refrigerator, both Annie and Jack are worried about

The complexity of the technology.

The fact that some are disposed of irresponsibly.

The large number that quickly break down.

Giải thích chi tiết

Sau khi nghe "I also came across an article about modern domestic fridges" là biết đáp án chuẩn bị vào.

Khi bạn nghe "Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand" thì sẽ chọn câu A(the complexity of the technology) 

>> Nhưng đây chỉ là ý kiến của Jack trong khi đề bài hỏi về cả 2.

Sau đó nghe Annie nói "some people just dump old fridges in the countryside" và Jack đồng ý "It’s hard to see how they can be stopped unfortunately" 

>> Đáp án ở đây là câu B(the fact that some are disposed of irresponsibly)

 

 

What do Jack and Annie agree regarding domestic fridges?

They are generally good value for money.

There are plenty of useful variations.

They are more useful than other domestic appliances.

Giải thích chi tiết

Sau khi nghe "if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they’re not expensive, compared with some household appliances" 

>> Sau đó Annie cũng đồng ý "true" 

>> Đáp án ở đây là câu C(They are more useful than other domestic appliances).

2.3 Exercise 4

Question 11 - 14

Choose TWO letters, A-E

 

11-12 Which TWO pieces of advice for the first week of an apprenticeship does the manager give?

Get to know colleagues

Learn from any mistakes

Ask lots of questions

React positively to feedback

Enjoy new challenges

 

Choose TWO letters, A-E

 

13-14 Which TWO things does the manager say mentors can help with?

Confidence-building

Making career plans

Completing difficult tasks

Making a weekly timetable

Reviewing progress

 

Exercise 5

Questions 21-25

Choose appropriate options A, B, C

 

Carla and Rob were surprised to learn that coastal cities

Contain nearly half the world’s population.

Include most of the world’s largest cities.

Are growing twice as fast as other cities.

 

 

 

According to Rob, building coastal cities near to rivers

May bring pollution to the cities.

May reduce the land available for agriculture

May mean the countryside is spoiled by industry.

 

 

 

What mistake was made when building water drainage channels in Miami in the 1950s?

There were not enough for them

They were made of unsuitable materials

They did not allow for the effects of climate change

 

 

 

 

What do Rob and Carla think that the authorities in Miami should do immediately?

Take measures to restore ecosystems

Pay for a new flood prevention system

Stop disposing of waste materials into the ocean

 

 

 

What do they agree should be the priority for international action?

Greater coordination of activities

More sharing of information

Agreement on shared policies

 

Xem thêm: Tìm hiểu về ielts listening pick from a list

Exercise 6

Questions 21-24

Choose appropriate options A, B, C

 

How will Rosie and Martin introduce their presentation?

With a drawing of woolly mammoths in their natural habit

With a timeline showing when woolly mammoths lived

With a video clip about woolly mammoths

 

 

 

What was surprising about the mammoth tooth found by Russell Graham?

It was still embedded in the mammoth’s jawbone.

It was from an unknown species of mammoth.

It was not as old as mammoth remains from elsewhere.

 

 

 

The students will use an animated diagram to demonstrate how the mammoths

Became isolated on the island.

Spread from the island to other areas.

Coexisted with other animals on the island.

 

 

 

According to Martin, what is unusual about the date of the mammoths’ extinction on the island?

How exact it is

How early it is

How it was established

 

Trên đây là các bài tập thuộc dạng bài Multiple Choice trong IELTS Listening, DOL English hi vọng phần gợi ý này sẽ giúp cho các bạn đạt được những mục tiêu trong kỳ thi IELTS sắp tới. Ngoài ra, bạn có thể xem qua các dạng bài IELST Listening khác.

Tuy nhiên, nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu học IELTS từ đâu, kỹ năng tiếng Anh của mình đang ở đâu trong thang điểm IELTS, đừng nên bỏ qua chương trình ôn luyện IELTS tại DOL English. Chương trình luyện thi IELTS ở đây sẽ giúp bạn đánh giá khả năng tiếng Anh tương ứng với thang điểm IELTS và những điểm cần cải thiện, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Ngoài ra, DOL English còn sở hữu chương trình LinearThinking độc quyền giúp các học viên có được tư duy chính xác và hiệu quả nhất khi tiếp cận các tài liệu luyện IELTS. Để được tư vấn kỹ hơn về chương trình học và ưu đãi áp dụng, vui lòng để lại thông tin tại phần “Chat với IELTS Đình Lực”. Đội ngũ DOL English sẽ liên hệ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Hướng dẫn ielts listening flow chart completion

Câu hỏi thường gặp

Cách luyện các câu hỏi trắc nghiệm trong bài nghe IELTS?

Để việc luyện tập các câu hỏi trắc nghiệm trong bài nghe IELTS đạt kết quả tốt, người học cần lưu ý một số vấn đề như sau:

  • Tìm ra sự khác biệt giữa các đáp án mà đề bài đưa ra

  • Hiểu ý nghĩa của các đáp án

  • Nghe hết toàn bộ câu hỏi và cố gắng hiểu đúng nội dung của câu hỏi

  • Tập trung cao độ trong suốt quá trình làm bài nghe

Làm thế nào để đạt 9 điểm kỹ năng nghe IELTS?

Để đạt được điểm 9 trong bài nghe IELTS, thí sinh cần làm đúng tất cả các câu hỏi. Theo đó, bài kiểm tra nghe IELTS gồm 40 câu hỏi và kéo dài trong 30 phút. Việc của thí sinh là tìm ra đáp án, đánh dấu lại và chuyển toàn bộ đáp án vào phiếu trả lời.

Bài thi nghe IELTS có lặp lại không?

Không, các câu hỏi trong phần nghe không được lặp lại. Sau khi 30 phút làm phần thi nghe kết thúc, thí sinh không được quay lại làm tiếp mà phải chuyển sang phần thi khác.

Phần nào là khó nhất trong bài thi nghe IELTS?

Bài thi nghe IELTS được chia thành 4 phần, và Part 4 là phần khó nhất. Tuy nhiên, đa số từ vựng được đưa vào trong phần thi này đều thuộc kiến thức phổ thông. Ngoài ra, nội dung Part 4 trong bài thi nghe cũng dựa trên tính chất học thuật, nghĩa là có thể nói nhiều về 1 chủ đề, lĩnh vực nhất định nào đó. Vì thế cần có sự chuẩn bị tốt về cả vốn từ vựng tổng quát và từ vựng thuộc 1 số lĩnh vực phổ biến trong đời sống.

Link tham khảo:
https://www.google.com/search?q=information&kponly=&kgmid=/m/03y39
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://www.google.com/search?q=phrases&kponly=&kgmid=/m/0c7tp
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrase
https://www.google.com/search?q=question&kponly=&kgmid=/m/02h_12
https://en.wikipedia.org/wiki/Question