Cách tích lũy từ vựng cho IELTS Listening hiệu quả

Nếu như ở giai đoạn tai trâu, trọng tâm luyện tập nằm ở việc giúp não bắt được âm và nhận diện từ tốt hơn thì ở giai đoạn tiếp theo, các bạn cần tập trung vào việc tích luỹ từ vựng cho IELTS Listening và nghe đoán ý chính. Vậy đâu là cách luyện tập hiệu quả nhất cho giai đoạn này? Hãy cùng DOL tìm hiểu bài viết sau đây để biết rõ thêm về cách áp dụng Linearthinking để cải thiện kỹ năng nghe cho giai đoạn này, cùng với kho bài luyện tập theo level chất lượng của DOL nhé!

Tips for IELTS Listening - Phương pháp Luyện nghe giai đoạn tích lũy từ vựng cơ bản & nghe đoán ý chính