Hướng dẫn làm chủ đề Mixed Chart Writing Task 1

IELTS Writing task 1 Mixed Chart IELTS – Dạng có chứa nhiều biểu đồ là dạng thường hay gặp trong bài thi IELTS writing Task 1. Nghe tới chỗ nhiều biểu đồ bạn nào cũng lo sợ và cho rằng đây là dạng khó nhất trong phần thi này. Tuy nhiên, có nhiều biểu đồ, các thông tin sẽ càng được biểu hiện dưới nhiều góc độ khác nhau, giúp bạn nhìn ra được xu hướng hoặc các đặc điểm nổi bật một cách dễ dàng hơn. Bạn nên xem thêm: Phân tích Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Dạng Pie Chart Ngoài ra, nhiều biểu đồ giúp bạn có nhiều thông tin để lựa chọn cho câu trả lời của mình hơn. Thông thường, Mixed sẽ có 2 dạng   Dạng mixed 2 biểu đồ nội dung không liên quan đến nhau: Đây là dạng tương đối đơn giản khi nhiệm vụ chính của bạn không phải là so sánh mà chỉ cần miêu tả lại từng biểu đồ là đủ; Dạng mixed 2 biểu đồ có nội dung liên quan đến nhau. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ phân tích một bài mẫu theo phương pháp hiệu quả đã giới thiệu qua trước đó

blog-cover-editor