Cách viết bài mô tả Line graph trong IELTS Writing Task 1

Line graph là một trong những dạng biểu đồ phổ biến nhất trong IELTS Writing Task 1. Vậy bản chất của dạng bài này là gì? Bài viết dưới đây sẽ cùng phân tích sâu những dạng thức khác nhau của dạng bài IELTS Writing Task 1 Line Graph, cũng như hướng dẫn cho các bạn cách tiếp cận hiệu quả nhất với dạng bài này. Cuối bài viết, DOL sẽ cung cấp kho Line graph IELTS Sample "siêu to khổng lổ" để các bạn tham khảo và luyện tập.
IELTS Writing Task 1 line graph

1. Nhận biết dạng Line Graph trong IELTS Writing Task 1

Line graph (Biểu đồ đường) là dạng biểu đồ có hai trục: ngang và dọc. Trong đó, trục ngang thường thể hiện những mốc thời gian khác nhau. Khi làm bài line graph, thí sinh cần nhìn được và miêu tả sự thay đổi của chủ thể qua thời gian.
Dưới đây là một đề bài mô tả Line graph trong IELTS Writing Task 1 cụ thể:
The graph shows the amount of fruit produced in four countries (France, Spain, Germany, Turkey) from 1970 to 2010.2. Những lỗi thường gặp khi viết dạng Line Graph

Khi viết bài phân tích Line Graph IELTS task 1, thí sinh thường mắc phải những lỗi như:

Vấn đề 1: Bỏ lỡ mất số liệu quan trọng khi viết

 • Lí do: Đây là vấn đề khá phổ biến khi thí sinh mô tả dạng biểu đồ IELTS Task 1 Line graph, chủ yếu là vì thí sinh thường chỉ chú ý miêu tả số liệu năm đầu và năm cuối mà bỏ lỡ mất những số liệu quan trọng ở giữa quá trình.
 • Giải pháp: Dùng tư duy Linearthinking để chọn lọc thông tin hiệu quả thay vì cứ chọn số liệu một cách ngẫu nhiên.

Vấn đề 2: Không làm rõ được sự so sánh giữa các đối tượng

 • Lí do: Vấn đề này hay xảy ra khi thí sinh miêu tả biểu đồ miêu tả biểu đồ đường trong IELTS một cách máy móc, chỉ chăm chăm vào thể hiện sự tăng giảm giữa các đối tượng mà không so sánh được sự chênh lệch giữa chúng
 • Giải pháp: Dùng tư duy Linearthinking để cấu trúc bài viết một cách đúng đắn, vừa miêu tả được sự tăng giảm vừa làm rõ được sự so sánh.

Vấn đề 3: Sử dụng sai thì trong bài viết

 • Lí do: Nhiều thí sinh khi viết không chú ý tới mốc thời gian đề bài đã cho mà luôn dùng thì quá khứ với Line graph.  
 • Giải pháp: Luôn quan sát kỹ mốc thời gian trước khi viết bài để chọn thì phù hợp, tránh được lỗi sai không đáng có về ngữ pháp trong bài viết.


3. Cách viết dạng bài Line graph trong IELTS Writing Task 1

Trước khi bắt đầu vào tiến trình viết bài IELTS Writing Task 1 Line Graph hoàn chỉnh, người viết cần phân biệt hai dạng Line graph để áp dụng cách phân tích biểu đồ khác nhau, từ đó có phương pháp xử lý thông tin phù hợp.
Dol sẽ phân chia các dạng biểu đồ đường thành hai dạng chính, dạng IELTS Line graph có ít hơn 3 đường dạng IELTS Line graph có nhiều hơn 3 đường.
✍🏻 Dạng Line graph có 3 đường
Writing IELTS Task 1 Line graph có 3 đường (hoặc ít hơn 3 đường) thuộc dạng biểu đồ có ít thông tin. Do đó, khi thực hiện mô tả, người viết cần linh hoạt báo cáo số liệu một cách chi tiết hơn so với dạng biểu đồ còn lại.
Đề bài: The graph below compares changes in the birth rates of China and the USA between 1920 – 2000

Để viết một báo cáo IELTS Writing Line graph hoàn chỉnh và hiệu quả cho biểu đồ trên, các bạn có thể thực hiện phân tích biểu đồ và hoàn thiện bài theo các bước dưới đây.
Bước 1: Quan sát kỹ biểu đồ, xác định các thông tin cơ bản (số lượng đường, các đối tượng, mốc thời gian, miêu tả biểu đồ)
 • Miêu tả biểu đồ: Biểu đồ mô tả sự thay đổi về tỉ lệ sinh sản tại Trung Quốc và Mỹ.
 • Số lượng đường: 2 đường
 • Các đối tượng: US, China
 • Mốc thời gian: 1920 - 2000 → dùng thì Quá khứ đơn (Past simple)
Bước 2: Paraphrase phần miêu tả biểu đồ để viết Introduction
Đề bài: The graph below compares changes in the birth rates of China and the USA 4.
→ Mở bài: The graph displays the difference in birth rates between China and the USA from 1920 to 2000.
Các từ vựng đã được thay thế:
 • compares ~ displays
 • changes ~ difference
 • between 1920 and 2000 ~ from 1920 to 200
Bước 3: Chọn lọc thông tin cần miêu tả trong biểu đồ và lập dàn ý
Lưu ý: Với biểu đồ chỉ có một đường, thí sinh cần chọn một mốc thời gian để chia toàn bộ thời gian thành 2 giai đoạn. Trong Body paragraph 1 thí sinh cần miêu tả xu hướng thay đổi của số liệu trong giai đoạn đầu, Body paragraph 2 miêu tả sự tăng giảm trong nửa sau giai đoạn đó.
Bước 4: Dựa vào dàn ý đã lập, liên kết các ý lại thành câu và đoạn hoàn chỉnh
The graph displays the difference in birth rates between China and the USA from 1920 to 2000.
Overall, it is clear that even though both figures fluctuated dramatically, they displayed a downward trend throughout the studied period.
In particular, the birth rates of China and the USA started at a relatively similar position of around 10 in 1920. Both figures varied considerably over the next 15-year period before dropping sharply during the 1940 to 1945 period with China bottoming out at 5 and the USA at around 7.
The next 5 years witnessed a remarkable rebound with China hitting a peak of 20 and the USA following at 15. These numbers are four times and two times, respectively, greater than the lowest figures from both countries. However, between 1955 and 2000, the birth rate of China took a plunge to 2 while that of the USA declined gradually to 7 by the end of the century.
✍🏻 Dạng Line graph có nhiều hơn 3 đường
Dạng IELTS Writing Task 1 Line Graph có nhiều hơn 3 đường có thể lên đến tối đa là 5 - 6 đường, nên thông tin chứa trong biểu đồ này nhiều gấp đôi dạng bài dưới 3 đường đã nói trên. Do đó, cách chia thông tin của IELTS graph ở đoạn thân bài cũng vì thế cần được điều chỉnh. Ở đây người viết cần chia đoạn thân bài theo số đường:
 • Body paragraph 1: Miêu tả xu hướng của các đường và so sánh giữa các đường có cùng xu hướng tăng/ giảm hoặc có giá trị tương đồng về độ lớn.
 • Body paragraph 2: Miêu tả xu hướng của các đường và so sánh giữa các đường còn lại.
Đoạn introduction và overview không có sự thay đổi so với dạng bài ít hơn 3 đường.
Hãy cùng Dol thực hành phân tích chi tiết và viết một báo cáo hoàn chỉnh cho dạng biểu đồ này theo các bước tương tự phía trên nhé! 
Đề bài: The graph shows the amount of fruit produced in four countries (France, Spain, Germany, Turkey) from 1970 to 2010.

👉Bước 1: Quan sát kỹ biểu đồ, xác định các thông tin cơ bản (số lượng đường, các đối tượng, mốc thời gian, miêu tả biểu đồ)
 • Miêu tả biểu đồ: Biểu đồ nói về số tiền chính phủ Mỹ dành cho các hạng mục khác nhau.
 • Số lượng đường: 5 đường
 • Các đối tượng: Health, Space, Energy, General Science, Other
 • Mốc thời gian: 1980 => 2008 (dùng past tense)
👉Bước 2: Paraphrase phần miêu tả biểu đồ để viết Introduction
Đề bài: The graph below gives information about US government spending on research between 1980 and 2008.
→ Mở bài: The graph presents information on different sectors whose researches were subsidized by the US government over the course from 1980 to 2008.
Các từ vựng đã được thay thế:
 • Gives information about … ~  presents information on …
 • US government spending on research ~ different sectors whose researches were subsidized by the US government
 • Between 1980 and 2008 ~ over the course from 1980 to 2008
👉Bước 3: Chọn lọc thông tin cần miêu tả trong biểu đồ và lập dàn ý
Overview: Thí sinh nên viết 2 câu cho đoạn này. Trong đó, 1 câu thể hiện xu hướng chung của các đường và 1 câu so sánh giữa các đường.
 • The amount of fruit produced in Spain always took the leading position
 • While fruit production in France and Turkey increased, that in the two remaining nations experienced a drop
Body paragraph 1: Miêu tả xu hướng của các đường và so sánh giữa các đường có cùng xu hướng tăng/ giảm hoặc có giá trị tương đồng về độ lớn.
Spain
 • 1970: 5.5 million tonnes of fruit were produced compared to 3.5 million in Germany
 • 1980: the figure in Spain rose to reach the top before decreasing
Germany
 • 1990: the amount of fruit yielded in this country went down gradually
 • the number remained stable in the next 10 years before dropping by 0.25 million tonnes in 2010
Body paragraph 2: Miêu tả xu hướng của các đường và so sánh giữa các đường còn lại
1970: France supplied the least amount of fruit >< the figure recorded in Turkey was 2 million
The following years:
 • fruit yield in Turkey grew gradually
 • the amount of fruit produced in France saw a decrease before rising at the end of the period shown
👉Bước 4: Dựa vào dàn ý đã lập, liên kết các ý lại thành câu và đoạn hoàn chỉnh

4. Từ vựng và cấu trúc thường sử dụng để mô tả Line graph

4.1. Từ vựng

4.1.1. Từ vựng mô tả xu hướng

4.1.2. Từ vựng chỉ mức độ và tốc độ thay đổi


4.2. Cấu trúc

4.2.1. Cấu trúc mô tả xu hướng
Mẫu 1: There + động từ to-be + a/an + tính từ + danh từ + in + số liệu + thời gian. 
 • Kết hợp danh từ chỉ xu hướng với tính từ mô tả tốc độ/ mức độ thay đổi.
→ Ví dụ: There was a substantial rise by 50,000 in the number of students majoring in Mathematics at university in the year 2009.
Để có được một bài viết IELTS Writing Task 1 Line Graph, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp là một phần không thiếu. 
Mẫu 2: Chủ ngữ + động từ chỉ xu hướng + trạng từ + số liệu + thời gian.
 • Kết hợp động từ chỉ xu hướng với trạng từ mô tả tốc độ/ mức độ thay đổi.
→ Ví dụ: The number of students majoring in Mathematics at university dropped dramatically from 150,000 to 65,000 between 2009 and 2019.
Mẫu 3: Thời gian + witness/ see/ witness + a/an + tính từ + danh từ + in + số liệu.
 • Đảo thời gian lên làm chủ ngữ của câu.
→ Ví dụ: The year 2009 witnessed a substantial rise by 120,000 in the number of students majoring in Mathematics at university in the year 2009.
Mẫu 4: Chủ ngữ + động từ chỉ xu hướng + trạng từ + số liệu + thời gian, followed by + a/an + tính từ + danh từ.
 • Cấu trúc câu phức dùng để mô tả hai sự thay đổi xảy ra liên tiếp nhau.
→ Ví dụ: The number of students majoring in Mathematics at university rose substantially by 50,000 in the year 2000, followed by a dramatic drop from 150,000 to 65,000 between 2009 and 2019.
Mẫu 5: Chủ ngữ + động từ chỉ xu hướng + trạng từ + số liệu + thời gian + before + động từ thêm -ing.
 • Cấu trúc câu phức dùng để mô tả hai sự thay đổi xảy ra liên tiếp nhau.
→ Ví dụ: The number of students majoring in Mathematics at university rose substantially by 50,000 in the year 2000 before undergoing a dramatic drop from 150,000 to 65,000 between 2009 and 2019.
4.2.2. Cấu trúc so sánh
Mẫu 1: Chủ ngữ + lead the way with + số liệu.
 • Cấu trúc dùng để nêu tên đối tượng có số liệu lớn nhất.
→Ví dụ: In 2009, the figure for Mathematics students led the way with over 100,000.
Mẫu 2: At the bottom position + động từ to-be + chủ ngữ + số liệu.
 • Cấu trúc dùng để nêu tên đối tượng có số liệu nhỏ nhất.
→Ví dụ: At the bottom position was the figure for Art students, at only 20,000 in 2009.
Mẫu 3: Chủ ngữ 1 + and + Chủ ngữ 2 + be (almost) the same + số liệu
 • Cấu trúc để nêu tên hai đối tượng có số liệu bằng nhau.
→Ví dụ: The figures for Literature and Engineering were the same, at approximately 25,000 in 2009.
Mẫu 4: Chủ ngữ 1 + double/ treble/ be 4 times higher than that of chủ ngữ 2, + số liệu 1 + số liệu 2 + respectively.
 • Cấu trúc dùng để so sánh tỉ lệ giữa đối tượng này với đối tượng khác.
→Ví dụ: The number of students majoring in Banking doubled that of Accounting, with the respective figures being 70,000 and 35,000.

5. IELTS Writing Task 1 Line graph Sample

Cùng xem qua một vài bài mẫu ielts writing task 1 line graph với DOL nhé!

5.1. Đề bài 1 

The graph shows the percentage of people accessing news from 4 sources: TV, Radio, Newspaper, Internet.

Dưới đây là một bài viết IELTS Writing Task 1 Line graph Band 8 tham khảo:
The graph illustrates the popularity of 4 different news sources in percentage between 1995 and 2025.
Overall, it is clear that TV has been people’s main source of news until 2020, while the Internet has had a significant surge in popularity. Additionally, the Internet is the only media that is getting more favored while the other sources are losing popularity over time.
In 1995, TV started at the top with 70% of the surveyed population using it for getting news, and Newspaper and Radio got 57% and 52%, respectively. The popularity of these three sources has decreased through the years, with TV losing 20% by the end of the period and Newspaper and Radio’s figures are expected to be halved.

5.2. Đề bài 2

The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000.

Bài bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line graph:
The line graph delineates the production of forest industry in the UK spanning from 1980 to 2000.   
As is shown in the graph, paper and packaging was produced the most in three years surveyed. It is also clear that this product showed overall growth over the years whilst the opposite was true for the other two categories.   
In 1980, the production of paper and packaging stood at around 230 million tonnes, outnumbering other two figures for sawn-wood (200 million tonnes) and wood pulp (approximately 160 million tonnes). 10 years later, there was a noticeable rise to 250 million tonnes in the amount of paper and packaging produced, which was followed by a surge of 100 million tonnes in 2000.  
On the other hand, sawn-wood production witnessed a steep decline, reaching its lowest point of 130 million tonnes in 2000. Wood pulp showed not much of a difference with only a negligible dip in 1990 before recovering to finish off at less than its original figure a bit.   

Bài viết trên đã chỉ ra những dạng IELTS Writing Task 1 Line Graph, những lỗi khi viết dạng này và cách áp dụng Linearthinking để làm dạng bài này thật trọn vẹn. Qua đó, DOL hy vọng bạn có cái nhìn tổng quát hơn về dạng Line graph và hiểu được cách viết dạng bài này. Muốn đọc thêm sample essay xịn xò? Cùng tham khảo đề IELTS Writing Task 1 Line graph của DOL nhé! Chúc các bạn luyện thi IELTS thật hiệu quả.