Cách viết biểu đồ đường Line Graph Trong IELTS Writing Task 1

Line Graph là một trong những dạng biểu đồ phổ biến nhất trong IELTS Writing Task 1. Vậy bản chất của dạng bài này là gì? Bài viết dưới đây sẽ cùng phân tích sâu những dạng thức khác nhau của dạng bài IELTS Writing Task 1 Line Graph. Cuối bài viết, DOL sẽ cung cấp kho đề luyện Writing Line Graph "siêu to khổng lổ" để các bạn tham khảo và luyện tập!

blog-cover-editor