Tổng hợp những dạng biểu đồ trong IELTS Writing Task 1

Bạn là người đang cố gắng tự học IELTS Writing Task 1, nhưng bạn lại không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đầu? Trong bài viết này, DOL sẽ giúp bạn điểm qua một số các loại biểu đồ trong ielts Writing Task 1 nha!

00:00

1. Biểu đồ đường (Line graph)

Biểu đồ đường (Line graph) là dạng biểu đồ có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường thể hiện sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua các mốc trong một thời gian nhất định (tuần, tháng, năm,…).

Ví dụ:

The graph below gives information on the number of subscribers paying to use fixed telephone lines and mobile/cell phone networks in Africa between 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

2. Biểu đồ cột (Bar chart)

Biểu đồ cột (Bar chart) là dạng biểu đồ có chứa một hoặc một số cột, mỗi cột thể hiện sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua các mốc trong một thời gian nhất định (tuần, tháng, năm,…).

Ví dụ:

The chart below shows information about the favourite subjects of 60 students from two schools, school A and school B.

Mời bạn xem thêm bài giảng về bar chart tại đây nhé:

3. Biểu đồ tròn (Pie chart)

Biểu đồ tròn (Pie chart) thường được dùng để so sánh những đối tượng ở mức tổng thể. Mỗi phần của biểu đồ tròn sẽ thể hiện số liệu (thường là dưới dạng phần trăm) cho một đối tượng nào đó, tên các đối tượng với màu hoặc ký hiệu của chúng thường được liệt kê bên cạnh.Sau đây là ví dụ về ielts writing pie chart

Ví dụ:

The charts below show the percentage of electricity consumed by different sectors in Eastern Australia in 2007 and 2010.

Cách tính điểm IELTS cho Writing

Hướng dẫn mô tả dạng Pie Chart:

4. Bảng số liệu (Table)

Bảng số liệu (Table) là một bảng số liệu gồm cột ngang và cột dọc. Table trong IELTS Writing phần 1 thường phức tạp và có khá nhiều hạng mục.

Ví dụ:

The two tables below show the number of international students from different resource countries in Canada and the USA in two school years.

5. Biểu đồ kết hợp (Mixed charts)

Biểu đồ kết hợp (Mixed charts) gồm có 2 bảng biểu thể hiện 2 thông tin khác nhau, 2 bảng biểu này có thể là cùng loại hoặc khác loại với nhau và thí sinh cần phải so sánh số liệu, nhận xét những điểm giống và khác nhau để cuối cùng nêu ra kết luận về tính tương quan giữa hai bảng biểu.

Ví dụ:

The graphs below show the cinema attendants in Australia and the average cinema visits by different age groups from 1996 to 2000.

6. Quy trình (Process)

Quy trình (Process) là một dạng biểu đồ trong IELTS Writing yêu cầu thí sinh mô tả một quá trình hoặc quy trình theo một biểu đồ hay hình vẽ cho trước.

Ví dụ:

The diagram below shows the process of making soft cheese.

Bài có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

7. Bản đồ (Map)

Bản đồ (Map) là dạng đề bài yêu cầu người thi mô tả sự thay đổi, phát triển trong một khoảng thời gian nhất định ở một khu vực, địa điểm (trường học, thành phố, thị trấn,…).

Ví dụ:

The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

Nói chung, đối với IELTS Writing Task 1, thí sinh nên sử dụng ngôn ngữ học thuật không có đại từ nhân xưng. Ngôn ngữ sẽ khác một chút tùy theo loại câu hỏi là biểu đồ tròn, hay bản đồ, hay bảng biểu,.... Ví dụ, trong việc mô tả một biểu đồ đường, thí sinh sẽ sử dụng rất nhiều động từ và danh từ “tăng” và “giảm”, nhưng trong sơ đồ quy trình, thí sinh cần tập trung nhiều vào thể bị động.

Xem thêm: Tìm hiểu mixed charts ielts task 1

8. Các câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu dạng biểu đồ chính trong IELTS Writing?

Bài thi IELTS Writing gồm 6 dạng biểu đồ chính là: diagram, map, bar chart, pie chart, line graph, table. Ngoài ra, có thêm 1 dạng thứ 7 là dạng đề mix các dạng đồ thị với nhau.

Cách để viết mô tả của một biểu đồ là gì?

Cách để viết mô tả một biểu đồ là:

  • Viết mô tả càng ngắn càng tốt.

  • Hãy xem xét cả nội dung và chức năng của biểu đồ

  • Đặt câu đầu tiên có độ dài dưới 125 ký tự.

  • Đi từ tổng quát đến chi tiết cụ thể hơn.

  • Sử dụng cùng một phong cách viết và thuật ngữ như văn bản chính.

Cách để viết một biểu đồ hoặc đồ thị là gì?

Dưới đây là bốn bước để mô tả một biểu đồ hoặc biểu đồ một cách hiệu quả.

  • Giới thiệu đồ thị.

  • Mô tả chi tiết đồ thị.

  • Thực hiện một so sánh ngắn.

  • Viết kết luận.

Vậy là DOL đã giúp các bạn tổng hợp xong tất cả các loại biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 rồi! Bạn có thể tham khảo thêm tại web của DOL để ôn luyện thêm các đề khác nha! Chúc các bạn có thời gian ôn luyện vui vẻ với DOL!