Các loại biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 gồm những dạng nào?

Bài thi IELTS Writing Task 1 gồm nhiều dạng đề khác nhau. Cùng DOL điểm qua các loại biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 nha! Bạn là người đang cố gắng tự học IELTS Writing Task 1, nhưng bạn lại không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đầu? Trong bài viết này, DOL sẽ giúp bạn điểm qua một số những dạng biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 nha!

1. Biểu đồ đường (Line graph)

Biểu đồ đường (Line graph) là dạng biểu đồ có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường thể hiện sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua các mốc trong một thời gian nhất định (tuần, tháng, năm,…).
The graph shows the average Japanese monthly salary (Yen) from 1953 to 1983, and the prices of black and white televisions and color televisions during the same period.
Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

2. Biểu đồ cột (Bar chart)

Biểu đồ cột (Bar chart) là dạng biểu đồ có chứa một hoặc một số cột, mỗi cột thể hiện sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua các mốc trong một thời gian nhất định (tuần, tháng, năm,…).
The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006, and 2010.
Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

3. Biểu đồ tròn (Pie chart)

Biểu đồ tròn (Pie chart) thường được dùng để so sánh những đối tượng ở mức tổng thể. Mỗi phần của biểu đồ tròn sẽ thể hiện số liệu (thường là dưới dạng phần trăm) cho một đối tượng nào đó, tên các đối tượng với màu hoặc ký hiệu của chúng thường được liệt kê bên cạnh.
The charts below show the percentage of water used for different purposes in six areas of the world.  
Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

4. Bảng số liệu (Table)

Bảng số liệu (Table) là một bảng số liệu gồm cột ngang và cột dọc. Table trong IELTS Writing Task 1 thường phức tạp và có khá nhiều hạng mục.
The table shows questionnaires about the opinions of club members and general public for the new theatre in one town in 2012.   
Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

5. Biểu đồ kết hợp (Mixed charts)

Biểu đồ kết hợp (Mixed charts) gồm có 2 bảng biểu thể hiện 2 thông tin khác nhau, 2 bảng biểu này có thể là cùng loại hoặc khác loại với nhau và thí sinh cần phải so sánh số liệu, nhận xét những điểm giống và khác nhau để cuối cùng nêu ra kết luận về tính tương quan giữa hai bảng biểu.
The graphs below show the cinema attendants in Australia and the average cinema visits by different age groups from 1996 to 2000
Bài có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

6. Quy trình (Process)

Quy trình (Process) là một dạng biểu đồ trong IELTS Writing yêu cầu thí sinh mô tả một quá trình hoặc quy trình theo một biểu đồ hay hình vẽ cho trước.
The diagram below shows the process of making soft cheese.
Bài có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

7. Bản đồ (Map)

Bản đồ (Map) là dạng đề bài yêu cầu người thi mô tả sự thay đổi, phát triển trong một khoảng thời gian nhất định ở một khu vực, địa điểm (trường học, thành phố, thị trấn,…)
The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future.  
Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.
Vậy là DOL đã giúp các bạn tổng hợp xong tất cả các loại biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 rồi! Bạn có thể tham khảo thêm tại web của DOL để ôn luyện thêm các đề khác nha! Chúc các bạn có thời gian ôn luyện vui vẻ với DOL!