Cách dùng When - Until - While - Before - After trong tiếng Anh

When, Until, While, Before, After  là những liên từ nối (conjunctions) được sử dụng rất nhiều không chỉ trong giao tiếp mà còn trong các bài viết học thuật trong 24 chủ đề IELTS Writing Task 2. Lý do cho sự xuất hiện thường xuyên này nằm ở công dụng của các từ nối này do khả năng hình thành các câu phức cũng như liên kết các ý lại với nhau và có thể nằm ở nhiều vị trí trong câu. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ tổng hợp cho các bạn các kiến thức liên quan cũng như cách dùng When, While, Before, After, Until nhé. 

Cách dùng When - Until - While - Before - After trong tiếng Anh