Cấu trúc câu càng càng trong Tiếng Anh (more and more)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc càng càng là cấu trúc so sánh được sử dụng khá thường xuyên. Trong đó, cấu trúc được dùng phổ biến nhất là Cấu trúc càng-càng. Đây là điểm ngữ pháp được sử dụng nhiều trong các bài đọc và bài nghe của IELTS và nếu bạn sử dụng chính xác cấu trúc này trong bài viết hay bài nói của mình thì phần điểm về Grammar Range and Accuracy sẽ đạt được điểm cao. Trong bài blog hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết về Cấu trúc càng-càng.

Cấu trúc câu càng càng trong Tiếng Anh (more and more)

A. Phân loại cấu trúc so sánh càng càng

Cặp tính từ so sánh trong câu có cấu trúc càng ngày càng sẽ quyết định cấu trúc của câu. Thông thường các cặp tính từ  được chia thành hai loại:

1. Cặp tính từ giống nhau

Để thể hiện mức độ tăng dần của tính từ đó, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc càng càng có cấu trúc như sau

S + V + adj + er + and + adj + er hoặc S + V + more and more + adj

Ví dụ: The weather gets colder and colder

⇒ Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Ví dụ: This country is becoming more and more corrupted;

⇒ Đất nước này ngày càng trở nên bại hoại.

2. Cặp tính từ khác nhau

Nếu cặp tính từ khác nhau thì chúng ta sử dụng cấu trúc sau:

The + Comparative + S1 + V1, the + Comparative + S2 + V2

Trong đó:

 • Competitive là tính từ so sánh;

 • S1, S2: chủ ngữ;

 • V1, V2: động từ.

Ví dụ:

 • The crazier the the idea is, the more fun it is to try; ⇒ Ý tưởng càng điên rồ thì càng thú vị khi thử.

 • The easier the test is, the longer students will wait to prepare; ⇒Bài kiểm tra càng dễ, học sinh sẽ càng chờ lâu rồi mới ôn bài.

 • The faster the car is, the more dangerous it is to drive; ⇒ Xe chạy càng nhanh thì càng nguy hiểm khi lái xe.

 • The more difficult the task is, the sweeter it is to succeed; ⇒ Công việc càng khó khăn thì sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn khi thành công.

Chủ đề IELTS Grammar:

B. Ứng dụng của Cấu trúc càng-càng

Cấu trúc càng – càng được sử dụng để nhấn mạnh quan điểm của người viết/nói như so sánh bằng,

nhất. Ngoài ra trong các thành ngữ bạn cũng có thể thấy các cấu trúc này ví dụ như:

 • All the better (càng tốt hơn);

 • All the more (càng… hơn);

 • Not… any the more… (chẳng… hơn… tí nào);

 • None the more… (chẳng chút nào);

Ví dụ: Sunday mornings were nice. I enjoyed them all

because she used to come round to breakfast;*

⇒ Các sáng chủ nhật trời thật đẹp. Tôi lại càng thích những sáng chủ nhật đó hơn nữa vì cô ấy thường ghé qua ăn sáng.

Ví dụ: He didn’t seem to be any the worse for his experience;

⇒ Anh ta càng khá hơn lên vì những kinh nghiệm của mình.

Ví dụ: He explained it all carefully, but I was still none the wiser.

⇒ Anh ta giải thích toàn bộ điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn không sáng ra chút nào cả.

Từ các ví dụ trên chắc các bạn đã hiểu cách để viết nên một câu cấu trúc càng càng không hề khó. Một lưu ý nữa mình muốn nhắc các bạn đó là, trong so sánh càng ngày càng, các tính từ hoặc trạng từ so sánh phải đứng ở đầu câu và trước chúng phải có “the”. Tóm lại, đây là một cấu trúc rất bổ ích mà bạn nào cũng nên có cho hành trang ôn

của mình để có thể biến câu văn hay câu nói của mình trở nên hay và tự nhiên hơn. Cùng với đó đừng quên học thuộc lòng các thì cơ bản trong tiếng Anh để câu từ được viết ra chính xác nhất nhé!