IELTS Writing: Advantage and disadvantage of taking a gap year

Gap year IELTS là một chủ đề bất hủ của kỳ thi này có lẽ một phần cũng vì phần lớn các chiến sĩ IELTS cũng đang trong độ tuổi mà quyết định gap hay không gap cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Cùng DOL xem qua bài sample band 8.0 của nhà DOL để tích lũy kha khá từ vựng và cấu trúc hay ho của chủ đề này bạn nhé.

blog-cover-editor