Các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing chi tiết

Rất nhiều thí sinh khi đi thi IELTS Writing thường không đạt được kết quả cao như mong muốn nhưng vẫn không hiểu vì sao. Một trong những lí do phổ biến nhất là vì thí sinh chỉ chăm chăm vào học sample essay mà không thật sự hiểu được tiêu chí chấm thi của giám khảo. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phần nào nắm rõ hơn tiêu chí chấm thi IELTS Writing Band Descriptors cũng như nhận ra những “ngộ nhận" thường thấy về bài thi này.
IELTS Writing Band Descriptors

I. Khái quát về IELTS Writing Band Descriptors

IELTS Writing Band Descriptors hay IELTS Writing rubric là một bảng gồm 4 tiêu chí dùng để đánh giá khả năng Viết của thí sinh ở những trình độ khác nhau.

Khái quát về IELTS Writing Band Descriptors
Các tiêu chí đó bao gồm: 
  • Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài)
  • Lexical Resource (Vốn từ vựng)
  • Grammatical Range & Accuracy (Độ đa dạng và chính xác của cấu trúc câu)
  • Coherence & Cohesion (Độ trôi chảy và mạch lạc)


II. 4 tiêu chí chấm điểm Writing

2.1 Task Achievement

Đối với tiêu chí Task Achievement của IELTS Writing Band Descriptors, bài viết của thí sinh cần trả lời được tất cả các phần của đề bài, điều này được thể hiện ở 3 phần Mở - Thân - Kết.
E.g. Today, TV channels provide man’s sports show more than women’s sports show. Why? Should TV channels give equal time for women’s sports and men’s sports? 
(Đề 4/1/2020)
Đề bài này nêu ra 2 câu hỏi là “Why?” và “Should TV channel give equal time for women’s sport and men’s sport?”. Thí sinh cần đề cập đến cả 2 vấn đề này trong bài viết.
2.1.1 Trả lời đầy đủ yêu cầu của đề
Đề bài của IELTS có thể có 2 hoặc 3 vấn đề thí sinh cần phải thảo luận. Nếu chỉ trả lời 1 phần của câu hỏi thì thí sinh sẽ bị mất điểm ở tiêu chí Task Achievement của IELTS Writing Band Descriptors.

2.1.2 Nêu quan điểm rõ ràng

Thí sinh cần sắp xếp các luận điểm trong bài tốt và hợp lý. Để điểm tiêu chí Task Achievement của IELTS Writing rubric, bạn hãy sử dụng đoạn mở bài để nêu rõ quan điểm và giải thích quan điểm đó một cách cụ thể trong xuyên suốt các đoạn thân bài. Các bạn nên dành thời gian lên kế hoạch cho bài viết, cụ thể hơn là bài văn sẽ bao gồm mấy đoạn, đoạn 1 viết về ý gì, đoạn 2 bàn về ý gì, lên kế hoạch càng chi tiết thì quá trình viết sẽ càng đơn giản.

2.1.3 Chứng minh quan điểm bằng lập luận và ví dụ

Nhiều bạn khi viết chỉ biết liệt kê các ý mà không biết sử dụng ví dụ để củng cố cho luận điểm của bản thân. Điều này sẽ khiến ý của các bạn không được triển khai đầy đủ và chặt chẽ, gây ảnh hưởng không tốt đến điểm Task Achievement.

2.1.4 Viết đủ số chữ yêu cầu

Trong IELTS Writing Task 2 band descriptors, thí sinh được yêu cầu viết tối thiểu 250 chữ nên bài viết của thí sinh phải đảm bảo đủ số chữ, thí sinh có thể viết nhiều hơn 250 chữ nhưng tuyệt đối không được viết ít hơn số chữ mà IELTS Writing band descriptors Task 2 yêu cầu. Khi thi trên máy tính thì phần mềm của trung tâm thi sẽ có thể đếm được số chữ, tuy nhiên khi thi trên giấy thì thí sinh phải tự đếm nên bạn hãy lưu ý nha.

2.2 Coherence and Cohesion

2.2.1 Đối với đoạn văn

Tiêu chí này của IELTS Writing Band Descriptors yêu cầu các đoạn văn phải có ý chính rõ ràng và hợp lý. Nếu bài viết của bạn không được chia thành các đoạn hợp lý thì điểm tiêu chí này sẽ không được hơn 5 điểm. Nhiều thí sinh thường không triển khai ý trong các đoạn văn của mình hoặc sắp xếp các ý không liên quan nằm cạnh nhau gây ảnh hưởng đến việc đọc của giám khảo. 

2.2.2 Đối với bài văn

Bài văn của bạn cần nêu rõ quan điểm ở mở bài và xuyên suốt thân bài cần phải được triển khai theo đúng như quan điểm đã nêu, cũng như khi chốt lại ý ở cuối bài thì quan điểm vẫn phải được giữ nguyên. Cụ thể, nếu ở mở bài bạn viết rằng lợi ích nhiều hơn tác hại thì ở thân bài bạn phải lập luận và giải thích để người đọc thấy rõ được rằng lợi ích nhiều hơn và khi khẳng định lại ý cũng phải như vậy. Điều này tưởng chừng như rất đơn giản nhưng có nhiều bạn lại mắc lỗi này khi viết, nhất là ở writing IELTS Task 2. Ngoài ra, trong mỗi đoạn văn, thí sinh cần nêu rõ ý chính mà mình sẽ trình bày trong đoạn ở câu mở đầu của đoạn văn đó.

2.3 Lexical Resource 

Tiêu chí này của IELTS Writing Band Descriptors dùng để đánh giá vốn từ vựng và khả năng sử dụng từ vựng của thí sinh. Bài viết có vốn từ vựng đa dạng, sử dụng từ vựng một cách tự nhiên và phù hợp với chủ đề sẽ được điểm cao hơn. Cụ thể như sau:

2.3.1 Lượng từ vựng

Thí sinh cần có đủ từ vựng liên quan đến một chủ đề nhất định được nêu ở đề để chứng minh cho quan điểm của bạn. Các từ vựng này phải đa dạng, tránh sử dụng trùng lặp trong xuyên suốt bài văn.

2.3.2 Chính tả

Một bài viết được điểm cao về tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing Task 2 band descriptors thì hiển nhiên là các từ vựng, từ cơ bản đến nâng cao, phải sạch lỗi chính tả. Để tránh mắc những lỗi cơ bản này và bị trừ điểm uổng thì bạn nên tắt các tính năng hỗ trợ sửa lỗi chính tả hoặc viết tay. 

2.3.3 Collocation

Để đạt điểm cao và thể hiện khả năng sử dụng từ vựng tự nhiên, bạn nên sử dụng chính xác những collocation (sự kết hợp các từ vựng). Collocation là cách kết hợp các từ vựng với nhau, ví dụ, để nói về “thử thách”, chúng ta không dùng “make a challenge” (dịch Việt - Anh cụm “tạo ra thử thách”) mà chúng ta sẽ dùng “pose a challenge”.

2.4 Grammatical Range & Accuracy

Nhiều bạn thí sinh thường chỉ cố gắng nhồi nhét càng nhiều cấu trúc ngữ pháp càng tốt (range) mà quên mất độ chính xác (accuracy) cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

2.4.1 Sử dụng đa dạng cấu trúc câu

Để đạt điểm cao trong tiêu chí này ở cả IELTS Writing Task 1 rubric IELTS Task 2 band descriptors thì trong bài viết thí sinh cần sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau. Ví dụ ở Task 1 khi trình bày số liệu, thí sinh có thể sử dụng câu bắt đầu với “There is/are…” hoặc mở đầu câu bằng một số liệu hoặc đối tượng cụ thể. Đối với task 2 thì thí sinh cần đảm bảo có đủ câu đơn, câu ghép, một số cấu trúc câu nâng cao như câu điều kiện loại 1, loại 2, loại 3 hoặc câu đảo ngữ.

2.4.2 Sử dụng đúng thì

Thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tiêu chí này của IELTS Writing band descriptors, đối với task 1, thí sinh cần lưu ý về thời gian của số liệu mà đề bài đưa, nếu số liệu ở quá khứ thì lúc viết bài, các bạn phải chú ý sử dụng thì quá khứ đơn thay vì thì hiện tại. Ngược lại nếu bài có đưa ra thông tin ở tương lai thì các bạn cũng phải lưu ý sử dụng thì tương lai đơn hoặc tương lai hoàn thành. Tương ở task 2 thì các bạn cũng phải sử dụng thì phù hợp với ngữ cảnh.

2.4.3 Cách đặt dấu câu

Cách trình bày và sử dụng dấu câu cũng ảnh hưởng lên điểm Grammar nha, thí sinh cần lưu ý sử dụng dấu câu hợp lý để bài viết được mạch lạc và dễ đọc hơn. Ngoài ra, khi đánh máy thì cũng cần chú ý về quy tắc khoảng trắng khi đặt dấu câu.


III. Chi tiết tiêu chí đánh giá từng thang điểm của phần thi Viết

3.1 Task Achievement

3.2 Coherence and Cohesion

3.3 Grammatical Range and Accuracy

3.4 Lexical ResourceIV. Các câu hỏi thường gặp

❓ IELTS Writing Band Descriptor là gì?
👉 IELTS Writing Band Descriptors (Bảng mô tả điểm kỹ năng Viết trong IELTS) là một bảng gồm 4 tiêu chí đánh giá khả năng Writing IELTS của thí sinh ở những trình độ khác nhau.
❓ Điều gì xảy ra nếu vượt quá giới hạn từ trong Writing IELTS?
👉 Không có vấn đề gì. Tuy nhiên việc viết dài không giúp nâng cao điểm số trong phần thi này.
❓ Có thể mắc bao nhiêu lỗi chính tả trong bài viết IELTS?
👉 Một hoặc hai lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến ý nghĩa bài viết sẽ được chấp nhận và không ảnh hưởng đến điểm số của phần thi.
❓ Điểm thấp nhất trong IELTS Writing là gì?
👉 Điểm thấp nhất trong IELTS Writing là 0. Điểm số này dành cho người không làm bài thi hoặc không trả lời được bất kì câu hỏi nào

Qua bài viết trên, DOL đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về IELTS Writing band descriptors. Hy vọng các bạn đã hiểu rõ được những tiêu chí Writing để có chiến lược ôn luyện phù hợp!