Các loại cấu trúc so sánh (Comparison) trong IELTS

Cấu trúc so sánh (Comparisons) là một điểm ngữ pháp thường được ứng dụng nhiều trong các bài IELTS Writing, đặc biệt là các phần liên quan đến so sánh số liệu và thể hiện quan điểm về một vấn đề được đưa ra. Cho dù chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng nếu vận dụng thành thạo, bạn có thể ứng dụng cấu trúc so sánh để làm phong phú hơn bài viết và bài nói của chính mình. Cùng DOL English xem qua dạng cấu trúc ngữ pháp comparison trong IELTS và bài tập đi kèm nhé!
comparison trong ielts

🤔 Các loại Comparison 

Comparison (So sánh) là cấu trúc được sử dụng rất phổ biến trong IELTS. Có 3 loại cấu trúc so sánh thường được dùng nhất
Cấu trúc so sánh bằng
The red dress is as expensive as the blue one.
Cấu trúc so sánh hơn
The young boy looks more handsome than his brother.
Cấu trúc so sánh nhất
He is the most hardworking person I know.
Ngoài ra, khi viết câu so sánh, học viên có thể so sánh số lượng hoặc so sánh tính chất.
So sánh số lượng
More men than women play football.
So sánh tính chất
Men are stronger than women.


📌 Ứng dụng của Comparison trong IELTS

Comparison được sử dụng rất thông dụng trong cả 4 kỹ năng IELTS.
Với IELTS Reading và Listening, việc phân tích được cấu trúc Comparison và hiểu được nghĩa của nó là cực kì quan trọng trong việc hiểu bài đọc và bài nghe, từ đó chọn được đáp án đúng.
Với Writing, Comparison được áp dụng rất nhiều trong IELTS Writing Task 1 (so sánh số liệu) và Task 2 (dạng bài Outweigh, Discuss both views, Agree - Disagree…).
Ví dụ:
Some people think it is better for children to be taken care of by their family members rather than caretakers. Do you agree or disagree?
=> Để làm được dạng bài này, thí sinh phải viết câu so sánh về lợi ích/ tác hại của việc family members chăm sóc children và caretakers chăm sóc children.


📖 Tư duy học comparison trong IELTS và cách áp dụng hiệu quả

Vậy phải sử dụng cấu trúc Comparison trong IELTS như thế nào? Cùng xem thử bảng tổng hợp dưới đây nhé:


👀 Luyện tập

Cùng áp dụng thử cấu trúc So sánh để hoàn thành bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Comparison dưới đây nhé!An elephant's brain is ________ a whale's brain.
more big than
bigger than
the bigger than
the biggest

Monkeys are ____________ learners than elephants.
faster
very fast
more faster
more fast

I am _________________ my brother.
tall than
taller
more taller than
taller than

Tom thinks that his car is ___________________ than my car.
expensiver
more expensiver
most expensive
more expensive

This examination is ______________ than the other examination.
the most difficult
difficult
more difficult
more easier

David is ___________________ in the whole class..
more modest
the most modest
modest
most modest

My town is _______________ in the area.
most peaceful
peacefuller than
peaceful than
the most peaceful

The test says that Mark is  _____________ Becky.
as taller as
as tall as
tallest than
as tall

Some students are more ____________ than others.
cleverer
successful
braver
slower

I was ill yesterday but I am ___________ today.
better
gooder
weller
best


Bài viết trên đã giúp các bạn nắm rõ cách dùng comparison trong IELTS rồi phải không? Vẫn còn nhiều vướng mắc về Grammar khi luyện thi IELTS? Xem qua kho kiến thức Grammar IELTS của DOL tại đây nhé!