Cách dùng Cấu trúc so sánh (Comparison) trong IELTS Writing

Cấu trúc so sánh (Comparisons) là một điểm ngữ pháp thường được ứng dụng nhiều trong các bài IELTS Writing, đặc biệt là các phần liên quan đến so sánh số liệu và thể hiện quan điểm về một vấn đề được đưa ra. Cho dù chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng nếu vận dụng thành thạo, bạn có thể ứng dụng cấu trúc so sánh để làm phong phú hơn bài viết và bài nói của chính mình. Cùng DOL English xem qua dạng cấu trúc ngữ pháp comparison trong IELTS và bài tập đi kèm nhé!

Cách dùng Cấu trúc so sánh (Comparison) trong IELTS Writing