Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề So sánh (Comparison)

Mặc dù nói là một chủ đề Comparison nhưng thực chất điểm ngữ pháp này lại có rất nhiều dạng: so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng, so sánh kép. Nếu không ôn tập và làm bài nhiều lần sẽ khiến các sĩ tử dễ nhầm lẫn giữa các cấu trúc với nhau. Vì vậy, hôm nay hãy cùng DOL ôn thông qua các bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Comparison bên dưới nha!

Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề So sánh (Comparison)