Cấu trúc Would Rather, Cách sử dụng & Ví dụ minh hoạ

Tổng hợp cách dùng cấu trúc Would Rather
Would rather hay ‘d rather thường được sử dụng trong tiếng Anh để thể hiện việc thích một cái gì đó hơn và nó được xem như hình thức biểu đạt cao hơn so với các cấu trúc đơn giản như I like, I want,…. Dưới đây là tổng hợp cách dùng cấu trúc “would rather” mà DOL English muốn lưu ý với các bạn.

Hiện Tại/Tương Lai

Khi người nói muốn thể hiện thích điều gì đó, hoặc thích điều gì đó hơn, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc như sau:

Subject + would rather /’d rather (not) + verb (infinitive)

Một số ví dụ:

 • I would rather stay home than go shopping. (would rather + v)
 • I would rather exercise than sit on couch all day. (would rather + v + than + v)
 • My father would rather drink tea than coffee.
 • She’d rather buy a gold ring than silver ring.

Trong những ví dụ trên, “would rather” mang ý nghĩa “thích điều gì/thích làm gì đó hơn”.

Nếu muốn nói thích một thứ đơn thuần, chúng ta cũng có thể bỏ vế sau:

 • I would rather stay home.
 • I would rather exercise.
 • My father would rather drink tea.
 • She’d rather buy a gold ring.

Quá Khứ

Khi thể hiện một mong muốn của người nói ở một điều đã không xảy ra không quá khứ, cấu trúc would rather được sử dụng như sau:

S + would rather / ‘d rather( not) + have + V (past participle)

Một số ví dụ:

 • Jane would rather have stayed home yesterday.

=> Jane đã muốn ở nhà ngày hôm qua. Thực tế là Jane đã không ở nhà ngày hôm qua.

 • Tom would rather have spent money on holiday.

=> Tom đã muốn xài tiền trong ngày lễ. Thực tế là Tom đã không tiêu xài tiền trong ngày lễ.

 • Alice would rather have gone class yesterday than today.

=> Alice đã muốn đến lớp ngày hôm qua hơn hôm nay. Thực tế là ngày hôm qua Alice không đến lớp.

 • My mother would rather have met her friends last week.

=> Mẹ của tôi đã muốn gặp bạn bè của bà ấy vào tuần trước. Thực tế là bà ấy đã không gặp được bạn của mình.

B. Sử dụng would rather trong câu khác chủ ngữ

Hiện Tại/Tương Lai

Khi người nói thể hiện mong muốn người khác làm điều gì ở hiện tại hoặc tương lai, cấu trúc would rather sẽ được dùng theo cách sau:

S1 + would rather (that) + S2 + V (past simple)

Lưu ý:

 • Nếu động từ (verb) là tobe thì chia thành were.
 • Nếu diễn đạt ý phủ định, thêm didn’t hoặc weren’t sau S2.

Một số ví dụ:

 • I would rather that you went home now.
 • He’d rather that you didn’t phone after 10 o’clock.
 • John would rather that Tim played games with him.
 • My boss would rather that I were here tomorrow.

Quá Khứ

Khi thể hiện mong muốn người làm điều gì đã không thể xảy ra trong quá khứ, thì cấu trúc được sử dụng như sau:

S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

Một số ví dụ:

 • Mai would rather that Hoa had gone to hospital last friday.

=> Mai đã muốn Hoa đến bệnh viện thứ sáu tuần trước. Thực tế là Hoa đã không tới bệnh viện.

 • My grandmother would rather that we hadn’t left yesterday.

=> Bà ngoại của tôi đã không muốn chúng tôi rời đi vào ngày hôm qua. Thực tế là chúng tôi đã rời đi

 • Vivian would rather that her boyfriend had sent her a message last weekend.

=> Vivian đã muốn bạn trai của cô ấy nhắn tin cho cô ấy vào tuần trước. Thực tế là bạn trai của Vivian đã không nhắn.

 • Jenny would rather that Lewis had talked to her yesterday.

=> Jenny đã muốn Lewis nói chuyện với cô ấy ngày hôm qua. Thực tế là Lewis đã không nói chuyện với Jenny.

Xem thêmTag question – Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

C. Các dạng rút gọn của would rather

Would rather = ‘d rather

Rút gọn của would rather được viết lại như sau:

 • He would rather = He’d rather
 • She would rather = She’d rather
 • We would rather = We’d rather
 • They would rather = They’d rather
 • You would rather = You’d rather
 • I would rather = I’d rather

Xem thêmCách dùng Phrasal Verbs với IN ON AT https://www.dolenglish.vn/ielts-library/blogs/phrasal-verbs-voi-gioi-tu-in-on-at)(

Trên đây là những thông tin chung về cách dùng cấu trúc would rather. Để được học đầy đủ cách dùng và vận dụng nhiều cấu trúc hay trong tiếng Anh, các bạn có thể đăng ký chương trình học tiếng Anh tại DOL English: https://www.dolenglish.vn/